<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: aardrykskunde

Graad 6

Handel en ontwikkeling

Module 10

Ryk en arm

 • Ons leef in ‘n wêreld vol ongelykhede – een mens is baie goed in sport, en ‘n ander glad nie; een mens is talentvol, en ‘n ander glad nie; een is skatryk en ‘n ander brandarm. Tussen die uiterstes is daar talle moontlikhede. ‘n Mens word met of sonder talente of sportaanleg gebore, en kan dus niks of bloedweinig daaraan verander. Jou ouers (wat beslis met watter gene jy gebore word) bepaal jou talente en aanleg tot ‘n groot mate. Rykdom is egter ‘n ander saak. Afkoms speel geen rol in hoeveel geld of eiendom ‘n mens uiteindelik sal besit nie. Iemand kan as kind van skatryk ouers gebore word, maar as hy nie gaan leer om sy rykdom te bestuur nie, kan hy dit verloor en brandarm sterf. Net so is die wêreld vol voorbeelde van mense wat as arm kinders gebore is, maar deur hulle eie toedoen hul omstandighede verbeter het.

Aktiwiteit 1:

Om moontlike redes vir rykdom/armoede te gee

[lu 3.1]

 • Neem twee 70-jarige mense. Die een is skatryk, die ander brandarm. Hou ‘n groepbespreking en skryf vier redes neer vir die omstandighede waarin elke persoon hom/haar bevind. Probeer so ‘n groot verskeidenheid redes as moontlik verskaf:

Moontlike redes vir die ryk persoon se rykdom:

Moontlike redes vir die arm persoon se armoede:

Soos wat daar ryk en arm mense is, is daar ryk en arm lande, en vir die rykdom en die armoede is daar ook redes.

Die beskikbaarheid van hulpbronne gee aan ‘n mens ‘n primêre voorsprong in die wedren na rykdom. Wanneer ‘n land oor natuurlike hulpbronne beskik, skep dit ‘n eerste skakel in die ekonomiese ketting van die land. Die ontginning en verwerking van die hulpbronne skep werksgeleenthede aan die land se inwoners. Hulle verdien ‘n inkomste, word onafhanklik, en kan vir hul gesinne sorg. Wanneer die inkomste sterk genoeg is, word ‘n gedeelte daarvan aan die staat betaal in die vorm van belasting. Die belasting word dan deur die regering aangewend om verdere ontwikkeling mee te bring – meer werksgeleenthede – meer inkomste – groter ekonomiese ontwikkeling.

Kyk ons egter na die wêreldkaart wat die beskikbaarheid van natuurlike hulpbronne voorstel, word dit meer duidelik waarom ons vandag sit met ‘n “ryk noorde” en “arm suide”.

‘n Land se ekonomie word verder gestimuleer indien die hulpbronne of vervaardigde produkte uitgevoer word. Dit beteken dat die hulpbronmateriaal direk of indirek aan ‘n ander land verkoop word. So bekom die verkoper geld van ‘n ander land (buitelandse valuta) wat dan weer intern aangewend kan word tot verdere ontwikkeling. Produksie word verhoog – dit skep meer werksgeleenthede en inkomste word verhoog.

Aktiwiteit 2:

Om ryk en arm lande te identifiseer

[lu 1.2]

 • Bestudeer die afgelope paar weke se sakenuus in die nuusblaaie en tree in gesprek met jou ouers om voorbeelde te kry van ryk en arm lande.

Vyf ryk lande :

Vyf arm lande :

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 inligtingsbronne , insluitend eenvoudige statistiek, identifiseer om die vraag oor ‘n maatskaplike of omgewingsvraaagstuk of –probleem te help beantwoord;
 • relevante inligting vir spesifieke doeleindes uit bronne kies en dit opteken;
 • breedte- en lengteligging gebruik om relevante plekke op kaarte te vind;
 • inligting gebruik om oplossings vir probleme voor te stel;
1.5 verslag doen oor ondersoeke deur bespreking, debat, gestruktureerde skryfwerk, grafieke, tabelle, kaarte en diagramme.
LU 3
VERKENNING VAN VRAAGSTUKKEDie leerder is in staat om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsvraagstukke en –probleme te neem.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • ongelykhede binne en tussen samelewings identifiseer;
 • sommige faktore wat op verskillende aardrykskundige skale en op verskillende plekke tot maatskaplike en omgewingsongelykheid lei, ontleed;
 • optrede evalueer wat tot die deel van hulpbronne en die vermindering van armoede in ‘n spesifieke konteks lei.

Memorandum

Aktiwiteit 1:

 • Erfgeld
 • Winsgewende besigheid (hardwerkend)
 • Lotto, ens.
 • Gebore in armoede
 • Swak besigheidsbestuur
 • Klimaat (droogte / natuurramp), ens.

Aktiwiteit 2:

 • Arm lande – Afrikalande

Questions & Answers

who is the father of economics
Acquah Reply
Adam Smith...
Chris
adam smith father of modern economics alfred Marshall father of micro economics john Maynard Keynes father of macro economics
vinay
The economic field existed because of the limited resources and unlimited human wants. why is it so?
Eliud Reply
state the law of diminish return
Abobarin
the law of diminishing returns states that every additional increase in the variable factor of production, keeping other factors fixed, will eventually reach a point were returns will diminish with every successive unit of factor added.
Hamna
the system of economics
molos Reply
what is economics system
molos
is an arrangement for managing the relatively scarce resources in a particular place and at a particular time
Samuel
but also allocate resources equally ?
Furkan
economic is the study of what
Abba
Economics is a science which studies humam behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternate uses
Samuel
what is the law of equilibrium.
Henry Reply
The law of equilibrium states that when the demand of a commodity is equal to the supply
Stanley
what is demand curve
Gift
demand carve is a graphical representation of the relationship between the price of the or the service and the quantity demanded for a given period of time
Adamsvictor
Is the graphical representation of demand schedule. Also it has negative slope
Abubakary
The law of equilibrium is state that the quantity demand are equal to quantity supply.
Abubakary
sometimes demand exceeds supply or vice versa .In the first situation prices tend to rise therefore supply and demand meet the balance point called as equilibrium .
Furkan
the point of intersection mathematically but this is just an assumption that all other variables remain equal
Deleon
when there is excess supply and demand it means there is forces acting upon the equilibrium and prices should be decreased or increased appropriately
Deleon
The law of equilibrium states that ceteris paribus, at a certain two variables will be equal to each other.
Sessay
The difference between cyclical unemployment and structural unemployment
Prince Reply
Cyclical unemployment .it has to do with an increase in the quantity of good demanded or there is over production which result in fall in prices. Industries will be affected it will now causes retrenchment of workers in the industries while structural unemployment arises as a result of slight change
Adeoti
In the industrial structure of a countries workers wil now be retren
Adeoti
Will now be retrenched as a result of economic recession... That is the little i knw....
Adeoti
what is the condition of a consumer behaviour in the equilibrium under the theory of consumer behaviour
Sahr Reply
what is equilibrium
Sahr
A point where quantity demand & supply meets called equilibrium
Hasham
a state is said to be equilibrium when there is no tendency of movement.
Nibedita
Pls @Nibedita am confused
Prince
The state of balance achieved by an end user of products that refers to the amount of goods and services they can purchase given their present level of income and the current level of prices. Consumer equilibrium allows a consumer to obtain the most satisfaction possible from their income.
Okwori
where is the calculations?
Nathan Reply
what are the two conditions for aconsumer to be in the equilibrium under the theory of consumer behaviour in
Sahr
Economic equilibrium is a condition or state in which economic forces are balanced. In effect, economic variables remain unchanged from their equilibrium values in the absence of external influences. Economic equilibrium may also be defined as the point at which supply equals demand for a product,
vinay
Hello there, let's make a time to chat about econimics and its issues.
DA Reply
it's true
Adamsvictor
hie Sir /Madam l need help when it comes to Economics lm doing it for the first time
Thembelani
So, share your problems that you have in terms of economis and we will discuss on it.
DA
Basic Economic problems
Thembelani
what is the Basic Economic problem
Thembelani
what is the Basic Economic problem
Thembelani Reply
scarcity
Rhaiymornd
a bit of explanation please its my first year doing Economics
Thembelani
rare, limited. economic agents eg You dube, the govt & the business entities wants to maximise their utility/satisfaction but because limited resource or scarcity of such resources they are unable to satisfy their needs.
ian
thank u Sir , l understand what you are saying now
Thembelani
limited resources; you wanna take the most benefits from the minimum resource.
DA
if u ar a fresher, eco has to 2 fundamental parts "micro & macro". micro(small) this is were the economc agents ar discussd, economc systms, dmand & supply, typs of market systms etc and the macro (big) part the elucidates the functns of central bank, typs of employmnt, functns of money & int trade.
ian
there is an old adage that says "a picture is worth a thousand words" economics is full of graphing so it requires on the side of the student to master the art of keeping information in form graphs.
ian
oky Sir
Thembelani
scarcity becomes the fundamental problem of economics because of limited resources, when we take an individual, he or she has many wants, thus unlimited wants but can never satisfy all but only few.
Rhaiymornd
now when we take a firm, a firm maybe willing to produce two or more product into the market but due to limited resources they only produce one. the same way if we take the government, he or she maybe willing to bring development either through infrastructures,
Rhaiymornd
that is when consumer decision making rule comes in
Olusegun
choice arises as a result of scarcity of resources
Olusegun
so if we look through, the individual, firm and government, their wants are unlimited but due limited resources, all of their wants cannot be satisfy. therefore scarcity can be term as limited in supply of resources. scarcity is not lack of resources but insufficient resources
Rhaiymornd
there is a marriage with the following; scarcity, factors of production, opportunity cost curve (occ) or (ppc, ppf, tc) production possibility curve productn possibility frontier transformation curve. The OCC, PPC, PPF & TC explains the decisions made by householders, firms & the govt.
ian
opportunity cost also arises as a result of firm willing to produce a particular commodity but resources use in satisfying or producing such output is limited
Olusegun
wat ar those decisions? the most important is WHY nations economise tht is if they hav abundancy of factors of productn eg land, labour & entreprise? now since all of us have unlimited needs against few resourcs PPC, PPF, TC, OCC walks in to make wise allocatn of resources.
ian
how do those decisions made? eg by economic agents; a. Household (You) - if u have R10 & wish to buy a book & a pen & realise that both commodities seĺl at the same price which of the two (2) can u buy (necesity) and which one can u forgo (not all tht important).
ian
b. firms - they allocat mo resourcs to all thoz commoditz tht they think will yield mo profit. c. Govt - if the govt SA was to come in yo area which 1 would u think they can consider first tht can benefit the majority & the minority. So instead of building football stadium they construct a hospital.
ian
if the SA govt had enough resources they would have built both the stadium and the hospital but because of scarce in terms of resources they had to forgo the construction the stadium to build a hospital which is necessary for the majority to benefit.
ian
Opportunity cost well broken down..
Andres
opportunity cost means the lose of other alternatives when the alternative is chosen
saad Reply
is the benefits that you loose by not selecting a certain alternative.
EDWINY
individual wants maybe unlimited, but means to satisfy them are limited there one has to forgo some alternative in order to acquire other alternative and it must according priority, that is when scale of preference set in for individuals to make choice
Rhaiymornd
hello everyone
Aliyu
Next best alternative forgiven
Shoaib
demand is the amount of goods and services that consumer is willing and able to purchase at a particular prices over given period of time
Rhaiymornd Reply
yep
Abraham
what's demand?
labi Reply
What customers want the most...
Abraham
not only what customers wants, want is just mere desire but demand is backed by purchasing power, ability and willingness
Rhaiymornd
thanks
Abraham
What's opportunity cost?
Abraham
what are the differences between demand and supply
Zakariyah Reply
who is called lender of the last resort
Divyanshu Reply
Hi
Linda
hlw
Karishma
Central bank
Majeed
hy
Karishma
Hello
Majeed
hy
Karishma
How are you
Majeed
Am gud
Linda
fine
Karishma
Am gud
Linda
hello
Chandra
Well! what's going on
Majeed
r u study in economics
Karishma
anybody there?
Chandra
r u study in economics
Karishma
the central bank
Sessay
Has completed already
Majeed
hey
neha
yes
Abigail
Yesss
Majeed
ok
Karishma
hey
Doctor
yh
Abigail
more questions
Sessay
how ar you
Doctor
split the price effect into income effect and substitution effect
Karishma
fine and u
Abigail
Hi
Godwin
hi
Hey, I am new here. Hope, discussion on Economics will clear our concepts more.
yasir
yes
Abigail
do u speak hindi or english
Karishma
how to consumer equlibrium through ic
Karishma
consumer equilibrium demand equals supply
Kenneth
the consumer is in equilibrium when the indifference curve is tangential to the budget line. or when the BL and IC intersect
Sessay
reasons indifference curve slopes downwards?
Kenneth
fine Abby any good,
Doctor
ur lost
Doctor
hey. im new year. economics teacher how we can discuss some thing interesting.
EDWINY
which one
Doctor
what do u understand the concept of poverty cycle.
EDWINY
hey
Ebong
I'm New here
Ebong
hi
ian
just new here guy's and also an Economics fresher of Kogi State University Anyigba
nelson
wxup
Ayegba
who can tell the laboratory of economic?
Amara
, Dennis Weissman Associates, LLC Laboratory Economics is the monthly business newsletter that gets behind the headlines and press releases.
Ayegba
sooo teah me what an LLC
Emmanuel
what's the topic
Adamsvictor Reply
economic systems
gracious
hello
Antonio
market
aba
hello where can I find the diagrams
Manu
Hello I am totally out ,I am not understanding why we are here. can someone help me out?
Amara
why Economic is not a pure science can someone help me out
Mohamed
because economics like science put forth a some hypotheses and then do experiments to prove them
Anwesh
but these experiments are not completely controlled
Anwesh
Hello
Comfort
hey
suraj
hi people can you help me out on "demand and supply"
Milton
Am not understanding can someone enlighten me pls
Bertilla
hi people can you help me out on "demand and supply"
Sessay
hello. if Mr.Patrick's income is #900.00 while that of Mr.Shodawe is #1300.00 if Mr.Patrick and Shodowe pay #90.00 and #130.00 as taxes,the tax system is?
Benjamin
I need the answer please
Benjamin
regressive tax system
shaikh
OK thanks
Benjamin
Isn't this called proportional tax rate because the rate stays the same - 10%? Tell me if I'm wrong
Ioan
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10999/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask