<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 9

Plante: van bou tot genetika

Module 25

Die mikroskoop

Plante, net soos alle ander lewende organismes, bestaan uit basiese eenhede of selle.

Die bou van selle kan mikroskopies ondersoek word. Om dit te kan doen, moet jy eers weet hoe ‘n mikroskoop werk. Dit sal verdere studiemoontlikhede ontsluit.

Aktiwiteit 1:

Om die werking van 'n mikroskoop te kan verduidelik

[lu 1.2; 1.3]

Jou onderwyser sal die bou van die mikroskoop met al sy dele met jou deurgaan, asook die hantering en alle reëls wat geld met die gebruik van sulke duur apparaat.

Aktiwiteit 2:

Om die verskillende dele van 'n mikroskoop te identifiseer

[lu 2.1; 2.2; 2.4]

Opdrag 1:

 1. Voltooi die byskrifte in die skets.
 2. Skryf die funksies van die dele in die tabel hieronder in:
Mikroskoopdeel Funksie
1. Oogstuk/ okulêr
2. Buis
3. Arm
4. Growwe stelskroef
5. Fyn stelskroef
6. Roterende neusstuk
7. Objektiewe/ lense
8. Klampe
9. Platform
10. Diafragma
11. Kondensor
12. Ligbron

3. Skryf enige belangrike hanteringsreëls neer:

4. Verduidelik hoe jy vergroting bepaal:

5. Wat is die vergroting waarop die mikroskoop waarmee jy werk, nou ingestel is? Toon jou berekening.

Assessering van Mikroskoopfunksies

Kon jy basiese dele onderskei en funksies gee?

[LU 1.2; LU 1.3]

Aktiwiteit 3:

Om die mikroskoop as apparaat te gebruik

[lu 1.2; lu 1.3]

Opdrag 1:

Werk in groepe saam en doen die volgende:

 1. Skryf met ‘n transparantpen op ‘n voorwerpglasie en kyk daarna onder lae vergroting.
 2. Skeur ‘n baie klein stukkie papier af, plaas dit op die glasie en besigtig.
 3. Kyk na iets van jou keuse, bv. ‘n klein dooie insek soos ‘n mier, of een van jou eie hare.
 4. Kyk na ‘n paar korrels suiker.

Teken dit wat jy sien op ‘n vel papier.

Opdrag 2:

Maak ‘n nat preparaat van ‘n stukkie epidermis van ‘n uieblaar. Jou onderwyser sal eers die tegniek demonstreer. Kyk eers onder lae, en daarna onder hoë vergroting.

Teken die preparaat soos met die blote oog gesien, en dan soos deur die mikroskoop gesien.

Die baksteenvormige strukture is selle. Die hele liggaam van alle plante en diere (die mens ingesluit) is uit selle opgebou.

Opdrag 3:

Skryf enige wenke neer wat jy kan gee t.o.v. hantering en die vind van die regte beeld noudat jy self ‘n mikroskoop hanteer het.

Hoekom sou jy die preparaat wou kleur met ‘n kleurmiddel?

Vra jou onderwyser watter kleurmiddel jy sou kon gebruik.

Assessering van Mikroskoop-prakties

Kon jy items hanteer en sketse voltooi?

[LU 1.2; LU 1.3]

Assessering

LU 1

Wetenskaplike Ondersoek

Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Dit word bewys as die leerder:

1.1 ondersoeke beplan;

1.2 ondersoeke uitvoer en data versamel;

1.3 data evalueer en bevindinge kommunikeer.

Memorandum

Opdrag 1:

Plante, net soos alle organismes, bestaan uit basiese eenhede of selle.

 • Die bou van selle kan mikroskopies ondersoek word. Om dit te kan doen, moet jy eers weet hoe werk ‘n mikroskoop. Dit sal verdere studiemoontlikhede ontsluit.

1. Byskrifte: volgens skets

2. Funksies van die dele

BOU VAN MIKROSKOOP

MIKROSKOOPDEEL FUNKSIE
Oogstuk/ okulêr Lens aan bopunt van buis, help met vergroting
Buis Ligstrale beweeg daardeur; plaas okulêr en objektiewe uit mekaar
Arm Vashoustuk
Growwe stelskroef Beweeg platform nader aan objektief; Aanvanklike fokus
Fyn stelskroef Fyne diep fokus
Roterende neusstuk Om objektiewe in posisie te skuif
Objektiewe/ lense Verskillende vergrotings moontlik
Klampe Hou mikroskoopskyfie in posisie
Platform Plasing van mikroskoopskyfie
Diafragma Beheer hoeveelheid lig wat deur voorwerp na oog gaan
Kondensor Konsentreer lig op voorwerp
Ligbron Gloeilampie of spieëltjie

Hantering van mikroskoop

1. Dra versigtig – gebruik beide hande

2. Moenie vingerafdrukke laat nie

3. Moet nooit lense verwyder nie

4. Versigtig met hoogste objektief

5. Hou mikroskoop vry van stof en klammigheid.

Vergroting

Waarde op objektief x waarde op okulêr

 • Bv. 10 x 40 = 400 x vergroot

OPDRAG 1:

Prakties

OPDRAG 2:

Nat preparaat

1. Neem mikroskoopskyfie/voorwerpglasie – vee skoon.

2. Plaas enkele druppel skoon water met drupper in die middel.

waterdruppelvoorwerpglasie

3. Neem voorwerp versigtig met tangetjie of dissekteernaald en plaas in waterdruppel. Vou oop en plat.

4. Neem naald en plaas regop in middel van voorwerp.

5. Plaas dekglasie skuins teen naald.

6. Neem naald vinnig weg sodat glasie in plek val.

7. Tik liggies met naald se agterkant die moontlike lugblasies uit.

8. Kleur met jodiumoplossing vir beter seldefinisie. Styselkorrels sou ook kleur.

PLANTSEL

Dit bestaan uit ‘n raamwerk met ‘n spesiale vloeistof – PROTOPLASMA – en verskeie strukture dryf daarin.

OPDRAG 3

 • Beheer die hoeveelheid lig versigtig met die kondensor
 • Fokus versigtig op en af wanneer jy met hoogste vergroting te make het
 • Kleuring: met jodiumoplossing vir beter seldefinisie.Styselkorrels sou ook kleur

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
My ma het umfeseem en ha voete swel baie en sy kani uriene afslaan ni wat kan dit veroorsaak
Miggie Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11068/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask