<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 9

Argitektoniese beplanning

Module 8

Ortografiese projeksies in tekeninge

Aktiwiteit 1:

Om ortografiese projeksies in tekeninge toe te pas

[lu 1.5, 1.9]

Daar is hoofsaaklik twee tipes ortografiese projeksies: eerstehoek- en tweedehoekprojeksies. Die aansigte sal in beide gevalle dieselfde wees maar die projeksie op papier sal verskil. Die onderstaande simbole word in tekeninge gebruik om aan te dui watter projeksie dit is.

Simbool vir eerstehoekprojeksie

Simbool vir derdehoekprojeksie

Ons gaan vir die doel van hierdie oefening slegs na ‘n eerstehoekprojeksie kyk. Jou opvoeder sal geruite papier voorsien wat dit makliker sal maak om te teken. As jy tekentoerusting het, is dit nog beter.

 • Begin altyd deur die vooraansig te teken aangesien dit die posisie van die ander aansigte sal bepaal. Die bo-aansig word onder die vooraansig geteken en die sy-aansigte aan die kant verste van hul posisie ten opsigte van die vooraansig. Elke aansig toon slegs twee dimensies en saam gee hulle ’n drie-dimensionele beeld van die voorwerp.
 • Die onderstaande voorbeeld illustreer ortografiese aansigte in die eerstehoekprojeksie.

SY A AANSIG

VOORAANSIG

SY B AANSIG

Plan

Fokustaak A

Teken ’n eerstehoekprojeksie van jou pennekassie (space case), skaal 1:2.

Aktiwiteit 2:

Om tekeninge te maatskryf

[lu 1.15]

 • Tekeninge moet gemaatskryf word om aan te dui wat die grootte van die voorwerp in werklikheid is. Die mates moet die werklike mates van die voorwerp wees, selfs al is dit ’n skaaltekening. Daar is internasionale reëls vir die toepassing van mates:
 • Alle mates moet van die onderkant of regterkant van die papier gelees word.
 • Die limietlyn behoort vanuit die voorwerp en die syfers wat bokant die maatskrywingslyn wat tussen hulle strek, getrek te word.
 • Kleiner afmetings moet nader aan die tekening geplaas word.

Bestudeer hierdie voorbeelde:

Grootte van gate

Posisie van gate

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDE Die leerder is in staat om tegnologies prosesse en vaardighede eties en verantwoordelikheid toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ondersoek:1.1 ’n probleem, behoefte of geleentheid vanuit ’n gegewe lewensgetroue konteks identifiseer en verduidelik, en die konteks, aard van die behoefte, die omgewingsituasie en die mense wat geraak word, ondersoek;
1.4 toepaslike tegnologieë en metodes gebruik om:
 • relevante inligting te identifiseer;
 • inligting te versamel;
 • inligting te vergelyk, te sorteer, te verifieer, te evalueer en te stoor (ondersoek);
ontwerp:1.5 ‘n kort en duidelike stelling of ontwerpopdrag vir die ontwikkeling van ‘n produk of met betrekking tot ‘n gegewe probleem, behoefte of geleentheid skryf of kommunikeer;
1.6 produk- en ontwerpspesifikasies en -beperkinge lys as oplossing vir ’n geïdentifiseerde of gegewe probleem, behoefte of geleentheid, gebaseer op al die onderstaande kernontwerpe:
 • mense: ouderdomsteikenmark;
 • doel: funksie;
 • voorkoms: kleur, vorm;
 • omgewing: waar gaan produk gebruik word en impak op die omgewing;
 • veiligheid: vir gebruikers en vervaardigers;
 • koste;
 • ergonomika;
 • kwaliteit;
 • produksie (ontwerp);
1.7 ’n reeks moontlike oplossings wat beduidend van mekaar verskil en duidelik met die ontwerpstelling en die spesifikasies en beperkinge verband hou, genereer;
maak:1.9 ’n plan ontwikkel wat elk van die volgende insluit:
 • hulpbronnelyste;
 • tekeninge wat mates en hoeveelhede aandui;
 • al die stappe wat nodig is om die produk te maak;

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!





Source:  OpenStax, Tegnologie graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11070/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask