<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Identifiseer onderstaande illustrasies. Watter van hierdie voorwerpe kan as artefakte beskou word. Klassifiseer die artefakte volgens hulle gebruike deur gebruik te maak van die tabel wat volg. Herhaal die prosedure vir dié wat jy as moderne artefakte identifiseer.

Antieke artefakte

WAPENS GEREEDSKAP KLEDING JUWELIERS-WARE MASKERS HOUERS

Moderne artefakte

WAPENS GEREEDSKAP KLEDING JUWELIERS-WARE MASKERS HOUERS

Voeg nog items of artefakte van die twintigste of een-en-twintigste eeu by onder elke kolom in die MODERNE ARTEFAKTE-TABEL. Dink aan voorbeelde afkomstig uit die populêre kultuur of die massa-media: gewilde popsterre, sepiesterre, filmhelde, ensovoorts.

Aktiwiteit 3:

Om ‘n video-omslag te ontwerp en te skep

[lu 1.13]

STAP 1

Teken EEN voorbeeld vanuit elkeen van die sewe kolomme wat jy onder VOORBEELDE VAN MY POPULÊRE KULTUUR in Aktiwiteit 3.1 ingevul het. Probeer om soveel moontlik van die papier met die sewe afbeeldings te vul. Hierdie afbeeldings (byvoorbeeld ‘n bofbalkolf, ‘n motor, ‘n selfoon, ensovoorts) moet verteenwoordigend van JOU wees.

STAP 2

Trek met ‘n liniaal drie vertikale kolomme van 7 cm elk, en ses horisontale lyne van 5 cm elk, bo-oor jou tekening, soos ‘n skaakbord se blokkies.

STAP 3

Gebruik nou kleurpastelle of verf om alle spasies in die eerste blokkie te vul, deur eers aan die vorm of voorwerp in die blokkie ‘n warm kleur te gee, en dan aan die agtergrond ‘n koue kleur. In die volgende blokkie ruil jy die warm en koue kleure om en vul eers die vorm of voorwerp met koue kleur en dan die agtergrond met warm kleur. So word daar met elke nuwe blokkie warm en koue kleure omgeruil.

Aktiwiteit 4:

Om ‘n artefakte-houer te skep

[lu 1.14]

STAP 1

Bring ‘n kartonhouer klas toe. Die grootte maak nie saak nie, solank die houer ‘n deksel het.

STAP 2

Skeur nou stukkies papier uit ou tydskrifte om op die houer te plak, maar besluit eers watter twee komplementêre kleure jy gaan kies vir jou houer, byvoorbeeld ROOI en GROEN of GEEL en PERS of BLOU en ORANJE. Die deksel kan met een kleur bedek word en die houer self met die ander kleur OF die houer en deksel kan met albei kleure afgewissel word om patrone en/of vorms te skep.

STAP 3

Plak nou die video-omslag wat jy in die vorige aktiwiteit gemaak het, bo-op die deksel.

STAP 4

Laastens moet jy ten minste vyf persoonlike artefakte, wat eie aan JOU is, binne-in die houer plaas. Hierdie artefakte kan ook gemaak word of jy kan klaargemaakte artikels gebruik. Die hele klas se houers kan dan uitgestal word in ‘n beskikbare lokaal in die skoolgebou.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
skepping, interpretasie en aanbiedingDie leerder is in staat om werk in elk van die kunsvorme te skep, te interpreteer en aan te bied.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
DANS
1.1 danse uit populêre kulture leer en opvoer;
1.2 die volgende doen om die liggaam voor te berei:
  • doen ‘n vasgestelde opwarming wat die liggaam rek en versterk;
  • toon toenemende kinestetiese bewustheid, konsentrasie en bewustheid van die korrekte en veilige gebruik van die ruggraat en ledemate;
  • beweeg met koördinasie en musikaliteit in passiekombinasie oor ruimte heen.
1.3 improviseer, komponeer en kombineer bewegingsmotiewe deur die gebruik van:1.3.1 bewegings of gebare;1.3.2 herhaling en stiltes;1.3.3 kontrasterende dinamika.
1.4 danspassies en kombinasies daarvan uit minstens twee style of tradisies van Suider-Afrika opvoer.
DRAMA
1.5 ‘n eenvoudige opwarmingsroetine, gebaseer op die onderwyser se oefeninge, saamstel om met die klas te deel;
1.6 met die onderwyser se bystand deelneem aan die skep en aanbieding van ‘n geskrewe skets of afgeronde improvisasie wat op populêre kultuur gebaseer is. Hierdie item behoort:
1.6.1 kennis van die teikengehoor te toon;
1.6.2 hulpmiddels wat tot die stuk bydra, te gebruik;
1.6.3 gepaste dramatiese elemente te gebruik;
1.6.4 ander kunsvorme in te sluit;
MUSIEK
1.8 liedjies of musiek uit die populêre of plaaslike kultuur leer en aanbied;
VISUELE KUNS
1.12 ‘n artefak aanbied waarin idees uit die populêre kultuur of massamedia gebruik word;
1.13 kuns, kunshandwerk of ontwerpstukke skep wat die volgende toon:
1.13.1 differensiasie tussen die organiese en nie-organiese aspekte van die geboude en natuurlike omgewing in die ontwerp, waarnemingstekenwerk en tweedimensionele en driedimensionele werk;
1.13.2 interpretasie en uitdrukking van eie begrip van kultuur en erfenis;
1.14 onafhanklik eie kunswerke vir ‘n skoolaanbieding selekteer, aanbied en monteer.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask