<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 8

Skepping, interpretasie en aanbieding

Module 15

‘n definisie van populêre kultuur

VISUELE KUNS

Aktiwiteit 1:

Om populêre kultuur te definieer

[lu 1.12]

Die woord POPULÊR kom van die Latynse woord ‘popularis’ en beteken ‘wat aan die mense behoort’. Gedurende die twintigste eeu is populêre musiek en kuns egter verkort na popmusiek en popkuns.

Populêre kultuur is wat elke dag om ons gebeur – of dit nou klere, films, musiek of motors is, dit is alles deel van populêre kultuur. Dit maak nie saak waar jy gaan of wat jy doen nie, jy sien oral om jou wat populêr is: handelsname van klere, titels van films en advertensies wat jou gunsteling televisieprogramme of eetgoed wys. Populêre kultuur verteenwoordig ook die jongste style en giere waarvan tieners hou. Aangesien populêre kultuur met massaproduksie gepaard gaan, bepaal die massamedia en die algemene koperspubliek wat populêr is. Dit is hoekom populêre kultuur met verloop van tyd verander.

Die media , soos televisie, radio en tydskrifte, bombardeer die publiek met advertensies vir nuwe produkte wat almal laat dink dat ‘n sekere produk wonderlik is. Tieners koop gewoonlik eerste die nuwe CD-vrystellings, terwyl invloedryke en beroemde mense modegiere of gewilde liedjies skep, en ons verslaaf maak aan hulle televisieprogramme of films. So het elkeen byvoorbeeld ‘n gunsteling musiek- of sportster, model of akteur. Groot maatskappye plaas sekere mense in die kollig met geld wat deur daardie selfde publiek verskaf word. Al bogenoemde faktore skep saam ‘n populêre kultuur.

STAP 1

  • Voltooi die volgende tabel met voorbeelde van jou eie:

VOORBEELDE VAN MY POPULÊRE KULTUUR

VERMAAK MODE KOS LEWENS-STYL MUSIEK UITHANG-PLEKKE SPORT

STAP 2

  • Openbare of beroemde figure kan positiewe of negatiewe invloede op vandag se jeug uitoefen. Maak in jou joernaal ‘n lys van positiewe en negatiewe invloede en hou dit dan vir ‘n klasbespreking.

Aktiwiteit 2:

Om artefakte, antiek en modern, asook hulle gebruike, te identifiseer

[lu 1.12]

Artefakte is voorwerpe wat deur die mens gemaak is, byvoorbeeld wapens, gereedskap, kleding, juweliersware, maskers en houers vir kos, water, ensovoorts. In argeologie verskaf artefakte belangrike leidrade tot die ontrafeling van die menslike evolusie, ekologiese toestande, asook prehistoriese beskawings. Van die oudste artefakte is ruwe klipimplemente wat tot drie miljoen jaar terug dateer.

Artefakte is dus mensgemaakte voorwerpe wat in die verlede gemaak is, maar in die hede behoue gebly het en as verteenwoordigend van sekere kulture gesien kan word. Tot so ver terug as 50 000 jaar gelede is hierdie vorm van kuns gebruik tydens rituele en seremonies waar daar byvoorbeeld van die geeste suksesvolle jagtogte gevra is. Wat ons vandag as antieke artefakte beskou, was vir daardie kulture alledaagse gebruiksvoorwerpe vir oorlewing en is beslis nie beskou as antiek of ‘n vorm van kuns nie.

Elke dag word nuwe artefakte geskep. Dink byvoorbeeld aan borde met Charles en Diana se gesigte daarop, foto’s en plaatomslae van die Beatles, klere wat deur Madonna op die verhoog gedra is, namaaksels en nuwe skeppings van Afrika-kuns, ensovoorts.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask