<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 9

Die kerntydperk en die koue oorlog

Module 12

Die jackdaw- of houerprojek

Aktiwiteit 1:

Om ’n aspek van die koue oorlog na te vors aan die hand van historiese ondersoek, historiese kennis en begrip, en historiese vertolking

[lu 1.1 – 1.5, 2.1, 3.1 -3.3]

Jackdaw of houerprojek (navorsingstaak)

 • Baie onderwysers verkies dat leerders ’n onafhanklike navorsingstaak doen.
 • Die taak voldoen aan beide navorsings- en kreatiewe vaardighede.
 • Al die werk is die leerder se eie skeppings. Die leerder sal self sy/haar eie dagboek, briewe, koeverte, ens. ontwerp.
 • Enige onderafdelings van ander onderwerpe kan ook bygetrek word.
 • Tydperk van afhandeling is gewoonlik 2 - 3 maande.

Voorgestelde onderwerpe

 • Die Berlynse muur, 1961
 • Kubaanse Missielkrisis
 • Wapenwedloop
 • Ruimtewedloop
 • Internasionale Ruimtestasie
 • Hongaarse Opstand, 1956
 • Poolse Opstand deur Solidariteit, 1980
 • Russiese inval in Tsjeggo-Slowakye, 1968
 • Viëtnam
 • Koreaanse Oorlog
 • Spioene van die Koue Oorlog
 • Die Berlynse Lugbrug
 • Reagan en Gorbachev
 • NAVO
 • Marshallplan
 • Konflik in die Midde-Ooste
 • Stalin se rol in die Koue Oorlog
 • Sluipmoord op Kennedy, 1963
 • Hiroshima en Nagasaki, 1945

Instruksies aan die leerders

Wat is ‘n jackdaw- of houertaak?

 • ’n Houer/doos/lêer van enige soort wat die volgende stukke werk bevat:

Inligtingsvelle

 • Elke houer moet ongeveer VIER inligtingsvelle (A4) bevat waarin die bewyse/bronne wat in die Jackdaw aangetref word, verduidelik /in perspektief /in konteks geplaas word. Daar word verduidelik hoekom dié bronne gebruik is en hoe hulle by die onderwerp inskakel.

Kaarte

 • Moet relevant, netjies en in raam wees. Geen rekenaargegenereerde kaarte sal aanvaar word nie.

Spotprente

 • Moet jou eie skepping wees (ten minste een) of ’n oorspronklike een kan gebruik word, maar dit moet duidelik in konteks geplaas wees.

Dokumente

 • Dit kan werklike dokumente wees, primêr of sekondêr, of nagemaakte dokumente. Laasgenoemde moet egter op ware feite berus. Dokumente sluit, onder andere, in: briewe, offisiële dokumente, koerantartikels/knipsels, tydskrifartikels, plakkaat, dagboek, militêre bevele en kleinerige artikels bv. briewemes, kompas, ens.

Gedig

 • Moet jou eie skepping wees. Sluit aan by die onderwerp.

Foto's en diagramme

 • Werklik of denkbeeldig. Illustrasie verkieslik deur jouself. Moet by die onderwerp aansluit. Alle illustrasies moet ’n opskrif hê en in ’n raam wees.

Tydlyn

 • Verduidelik ander belangrike gebeure rondom jou onderwerp.

’n stel vrae oor die onderwerp

 • Vrae wat in totaal 20 punte tel moet deur jou oor jou onderwerp opgestel word. Jy moet ook ’n memorandum voorsien.

Bibliografie

 • Alle Bronne moet aangetoon word:
 • Boeke Danzinger, C: Lord Charles Somerset , Oxford Press, 1980)
 • Tydskrif Time Magazine , Vol 5, Junie 1999
 • Koerante Die Burger , 10 Mei 2003
 • Webtuistes (External Link) (Cold War Hot Links)

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Geskiedkundige OndersoekDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n onderwerp ondersoek deur kernvrae te stel en ‘n verskeidenheid relevante bronne te identifiseer om die onderwerp te ondersoek [vind bronne];
1.2 belangrike en sinvolle vrae stel om bronne te evalueer (bv. om partydigheid en stereotipes, weglatings en gapings te identifiseer) [werk met bronne];
1.3 die inligting in die bronne ontleed [werk met bronne];
1.4 ‘n onafhanklike redenasie as antwoord op ‘n gestelde vraag aanbied en motiveer gevolgtrekkings (met bewyse) [beantwoord die vraag];
1.5 kennis en begrip oordra deur eie interpretasie en argumente gegrond op geskiedkundige bronne aan te bied [kommunikeer die antwoord].
LU 2
Geskiedkundige Kennis en BegripDie leerder is in staat om historiese kennis en begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 gebeurtenisse, mense en veranderinge in bestudeerde geskiedkundige tydperke binne ‘n chronologiese raamwerk plaas [kronologie];
2.2 kategorieë oorsake en gevolge identifiseer (bv. onmiddellike en langtermyn-, regstreekse en onregstreekse oorsake en gevolge) [oorsaak en gevolg];
2.3 die redes vir en gevolge van gebeurtenisse in die geskiedenis verduidelik en ontleed [oorsaak en gevolg];
2.4 verstaan dat verandering en ontwikkeling nie altyd vooruitgang beteken nie [verandering en kontinuïteit].
LU 3
Geskiedkundige InterpretasieDie leerder is in staat om aspekte van die geskiedenis te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 die omstrede aard van inhoud, en dat historici geskiedenis opstel wanneer hulle oor gebeurtenisse in die verlede skryf verstaan ]bronne interpretasie];
3.2 ‘n interpretasie gegrond op bronne opstel en gee redes vir eie interpretasie [bronne interpretasie];
3.3 vraagstukke wat die manier waarop geskiedenis geskryf is, beïnvloed ontleed [invloede op interpretasie];
3.4 die maniere waarop simbole gebruik word verduidelik om gebeurtenisse en mense uit die verlede te onthou, en hoe mondelinge geskiedenis tot ons begrip van die simbole kan bydra [voorstelling van die verlede].

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11062/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask