<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 9

Die kerntydperk en die koue oorlog

Module 12

Die jackdaw- of houerprojek

Aktiwiteit 1:

Om ’n aspek van die koue oorlog na te vors aan die hand van historiese ondersoek, historiese kennis en begrip, en historiese vertolking

[lu 1.1 – 1.5, 2.1, 3.1 -3.3]

Jackdaw of houerprojek (navorsingstaak)

 • Baie onderwysers verkies dat leerders ’n onafhanklike navorsingstaak doen.
 • Die taak voldoen aan beide navorsings- en kreatiewe vaardighede.
 • Al die werk is die leerder se eie skeppings. Die leerder sal self sy/haar eie dagboek, briewe, koeverte, ens. ontwerp.
 • Enige onderafdelings van ander onderwerpe kan ook bygetrek word.
 • Tydperk van afhandeling is gewoonlik 2 - 3 maande.

Voorgestelde onderwerpe

 • Die Berlynse muur, 1961
 • Kubaanse Missielkrisis
 • Wapenwedloop
 • Ruimtewedloop
 • Internasionale Ruimtestasie
 • Hongaarse Opstand, 1956
 • Poolse Opstand deur Solidariteit, 1980
 • Russiese inval in Tsjeggo-Slowakye, 1968
 • Viëtnam
 • Koreaanse Oorlog
 • Spioene van die Koue Oorlog
 • Die Berlynse Lugbrug
 • Reagan en Gorbachev
 • NAVO
 • Marshallplan
 • Konflik in die Midde-Ooste
 • Stalin se rol in die Koue Oorlog
 • Sluipmoord op Kennedy, 1963
 • Hiroshima en Nagasaki, 1945

Instruksies aan die leerders

Wat is ‘n jackdaw- of houertaak?

 • ’n Houer/doos/lêer van enige soort wat die volgende stukke werk bevat:

Inligtingsvelle

 • Elke houer moet ongeveer VIER inligtingsvelle (A4) bevat waarin die bewyse/bronne wat in die Jackdaw aangetref word, verduidelik /in perspektief /in konteks geplaas word. Daar word verduidelik hoekom dié bronne gebruik is en hoe hulle by die onderwerp inskakel.

Kaarte

 • Moet relevant, netjies en in raam wees. Geen rekenaargegenereerde kaarte sal aanvaar word nie.

Spotprente

 • Moet jou eie skepping wees (ten minste een) of ’n oorspronklike een kan gebruik word, maar dit moet duidelik in konteks geplaas wees.

Dokumente

 • Dit kan werklike dokumente wees, primêr of sekondêr, of nagemaakte dokumente. Laasgenoemde moet egter op ware feite berus. Dokumente sluit, onder andere, in: briewe, offisiële dokumente, koerantartikels/knipsels, tydskrifartikels, plakkaat, dagboek, militêre bevele en kleinerige artikels bv. briewemes, kompas, ens.

Gedig

 • Moet jou eie skepping wees. Sluit aan by die onderwerp.

Foto's en diagramme

 • Werklik of denkbeeldig. Illustrasie verkieslik deur jouself. Moet by die onderwerp aansluit. Alle illustrasies moet ’n opskrif hê en in ’n raam wees.

Tydlyn

 • Verduidelik ander belangrike gebeure rondom jou onderwerp.

’n stel vrae oor die onderwerp

 • Vrae wat in totaal 20 punte tel moet deur jou oor jou onderwerp opgestel word. Jy moet ook ’n memorandum voorsien.

Bibliografie

 • Alle Bronne moet aangetoon word:
 • Boeke Danzinger, C: Lord Charles Somerset , Oxford Press, 1980)
 • Tydskrif Time Magazine , Vol 5, Junie 1999
 • Koerante Die Burger , 10 Mei 2003
 • Webtuistes (External Link) (Cold War Hot Links)

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Geskiedkundige OndersoekDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n onderwerp ondersoek deur kernvrae te stel en ‘n verskeidenheid relevante bronne te identifiseer om die onderwerp te ondersoek [vind bronne];
1.2 belangrike en sinvolle vrae stel om bronne te evalueer (bv. om partydigheid en stereotipes, weglatings en gapings te identifiseer) [werk met bronne];
1.3 die inligting in die bronne ontleed [werk met bronne];
1.4 ‘n onafhanklike redenasie as antwoord op ‘n gestelde vraag aanbied en motiveer gevolgtrekkings (met bewyse) [beantwoord die vraag];
1.5 kennis en begrip oordra deur eie interpretasie en argumente gegrond op geskiedkundige bronne aan te bied [kommunikeer die antwoord].
LU 2
Geskiedkundige Kennis en BegripDie leerder is in staat om historiese kennis en begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 gebeurtenisse, mense en veranderinge in bestudeerde geskiedkundige tydperke binne ‘n chronologiese raamwerk plaas [kronologie];
2.2 kategorieë oorsake en gevolge identifiseer (bv. onmiddellike en langtermyn-, regstreekse en onregstreekse oorsake en gevolge) [oorsaak en gevolg];
2.3 die redes vir en gevolge van gebeurtenisse in die geskiedenis verduidelik en ontleed [oorsaak en gevolg];
2.4 verstaan dat verandering en ontwikkeling nie altyd vooruitgang beteken nie [verandering en kontinuïteit].
LU 3
Geskiedkundige InterpretasieDie leerder is in staat om aspekte van die geskiedenis te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 die omstrede aard van inhoud, en dat historici geskiedenis opstel wanneer hulle oor gebeurtenisse in die verlede skryf verstaan ]bronne interpretasie];
3.2 ‘n interpretasie gegrond op bronne opstel en gee redes vir eie interpretasie [bronne interpretasie];
3.3 vraagstukke wat die manier waarop geskiedenis geskryf is, beïnvloed ontleed [invloede op interpretasie];
3.4 die maniere waarop simbole gebruik word verduidelik om gebeurtenisse en mense uit die verlede te onthou, en hoe mondelinge geskiedenis tot ons begrip van die simbole kan bydra [voorstelling van die verlede].

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11062/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask
Caitlyn Gobble
Start Exam
Marion Cabalfin
Start Quiz