<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Wie is ek ?

Module 1

Leef gesond!

Kleur al die prente wat jou liggaam gesond hou, in: (Kyk mooi, want daar kruip ‘n paar “skelms” weg!)

Waarom word ons siek?

Siektes word deur virusse en bakterieë versprei. Dikwels versprei dit deur ‘n bepaalde gebied of soms deur die hele land. Die siektes word op verskillende maniere oorgedra.

Kom ons kyk wat maak ons so siek.

Virusse

Virusse leef in lewende selle in jou liggaam en vermeerder vinnig. Daar tree hulle soos parasiete op en breek die weefsel af. Virusse is baie kleiner as bakterieë.

Wat is bakterieë?

Bakterieë is lewende, eensellige organismes wat deur seldeling vermeerder. Bakterieë is vir die mens ook belangrik, veral vir jou spysvertering. Sommige bakterieë veroorsaak siektes omdat hulle weefsels afbreek of giftige stowwe veroorsaak. Gelukkig is daar baie middels teen bakterieë.

Kies die regte woord tussen hakies en voltooi die sinne:

(hardloop; bene en tande; ingeënt; soetigheid; rus)

 1. Toe ek ‘n baba was, is ek i om te voorkom dat ek sekere siektes kry.
 2. My liggaam het baie r nodig.
 3. Ek h elke dag om fiks te bly.
 4. Melk maak my b en t sterk.
 5. Te veel s is nie goed vir my liggaam nie.

Vul die volgende woorde in die regte kolom in:

Kleiner; giftige stowwe; spysvertering; parasiete; eensellige; vinnig

Virusse Bakterieë

Wat het jou liggaam alles nodig om gesond te bly?

Groepwerk:

 • Maak ‘n plakkaat met prente oor gesonde kosse.
 • Maak ‘n plakkaat met ongesonde kosse.
 • Bespreek in die klas die voor- en nadele van sekere kossoorte.

Bespreek die volgende prente in groepe.

 • Verduidelik hoekom jy jou liggaam moet versorg.
 • Kleur die prente in.

Wat is vigs (verworwe immuniteitsgebreksindroom)?

Virus wat die witbloedselle vernietig.

Jou liggaam word beskerm deur ‘n immuniteitstelsel wat uit witbloedselle bestaan. Die virus vernietig die witbloedselle. Dan is daar niks wat jou teen siektes beskerm nie.

Die virus kan op verskillende maniere in mense se bloed kom. Hier is drie voorbeelde:

 • ‘n Ma wat die virus het, kan dit aan haar ongebore baba oordra.
 • Deur bloedoortapping (as die bloed reeds besmet is).
 • Deur besmette naalde.

Assessering

ASSESSERINGSTANDAARDE(LU’s)
LEWENSORIËNTERING LU 1
GESONDHEIDS-BEVORDERING Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • gesonde en swak eetgewoontes vergelyk en die uitwerking van sodanige gewoontes op persoonlike gesondheid beskryf;
1.3 onwaarhede oor aansteeklike siektes bespreek, asook die oorsake en voorkoming van aansteeklike siektes, o.a. MIV/VIGS.
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELING :Die leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy of haar wêreld te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • eie vermoëns, belangstellings en sterk punte beskryf;
 • verduidelik waarom eie liggaam gerespekteer moet word;
 • groepwerkvaardighede identifiseer en dit konsekwent toepas.
LU 4
LIGGAAMLIKE ONTWIKKELING EN BEWEGING Die leerder is in staat om begrip te toon vir en deel te neem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.2 basiese bewegings in volgorde en met herhaling uitvoer, met en sonder apparaat;4.4 deelneem aan spel en die uitwerking daarvan op die liggaam beskryf.
KUNS EN KULTUURLU 1
SKEPPING, INTERPRETASIE EN AANBIEDING Die leerder is in staat om werk in elk van die kunsvorme te skep, te interpreteer en aan te bied.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.8 gepaste en bekombare materiaal gebruik om kunswerke te skep waarin eie idees, gevoelens en persepsies in twee- en drie-dimensionele werk oorgedra word en waarin die fokus val op die vermenging van primêre en sekondêre kleure.
LU 4
UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE Die leerder is in staat om veelvuldige vorme van kommunikasie en uitdrukking in kuns en kultuur te ontleed en te gebruik.
4.3 ( drama ) – die stem, gebare en liggaamsvorms gebruik om gevoelens en gedagtes uit te druk.
NATUURWETENSKAPLU 1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEK Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 ( doen ) – konstruktief aan die aktiwiteite deelneem en die doel daarvan verstaan:
1.2.2 die volgende vrae beantwoord: “Hoekom doen jy dit?” en “Hoe gaan jy dit uitvind?” en “ Werk jou plan?”

Memorandum

 • Klasbespreking oor wat my liggaam alles nodig het om gesond te bly.
 • Waarom word ek siek? – Verduidelik die 2 begrippe “virusse” en “bakterieë” vooraf.
 • Bespreek kindersiektes in die algemeen met die klas.
 • Wat is VIGS?
 • Spyskaart.
 • Ontwerp ‘n word-gou-gesond kaartjie op karton.
 • Buitespelkompetisie: resies.
 • Ontwerp van ‘n leuse vir die Gr. 3’s. Loof pryse uit vir die plakkaat, bv. vir oorspronklikheid.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11106/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask