<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 7

Oriëntering ten opsigte van die beroepswêreld

 1. Persoonlike inligting
Volle naam:
Van:
Geboortedatum:
Naam en van van ouers of voogde:
Adres:
Telefoonnommer/s:
Selfoonnommer/s:
E-posadres:
Skool/Skole bygewoon tot op datum:
Ernstige siektes/ operasies/ongelukke:
Geloof en of kerkverband (indien van toepassing):

Laat ‘n afskrif van jou geboortesertifikaat maak en hou dit in die lêer.

Indien jou ouers nog jou kliniekkaart het wat aandui watter inentings en immuniserings jy gekry het, laat dit ook fotostateer en bêre dit ook in die lêer.

 1. Korttermynbelange en doelwitte

Maak ‘n lys van jou huidige skoolvakke/leerareas in die volgorde van voorkeur.

Vul nou die laaste simbool of punt wat jy behaal het, langsaan in.

Maak ‘n lys van jou buitemuurse aktiwiteite in volgorde van voorkeur:

Indien jy ‘n prestasie of punt aan die aktiwiteit kan koppel, vul die tweede kolom in:

 • bv. onder-13 rugby: derdespan OF klavier: Unisa Gr. 4 - 85%.
 • Indien jy ‘n spesiale toekenning gekry het op ‘n gebied, vul dit ook by prestasie in. bv. fluitspel, Cum Laude Kuruman Eisteddfod, trofee vir beste houtblaser.

Leierskap:

Vul in enige leierskapsposisie wat jy by die skool beklee: (bv. biblioteekprefek, snoepie-hulp, skolierpatrollie)

Gemeenskapsdiens :

Vul hierdie kolom in, indien jy enige gemeenskapsdiens verrig, bv. hondehokke skoonmaak by die DBV of pikkewyne was by SANCOB.

(Indien jy niks hier kan invul nie, moet jy ‘n slag dink of jy nie betrokke wil raak by een of ander gemeenskapsdiens nie. Dalk kan jy selfs met die bejaarde tannie wat langs julle bly se hond gaan stap.)

 1. Hoërskoolbelange

Maak ‘n lys van die hoërskole in jou omgewing. Rangskik hulle in orde van voorkeur. Begin by die skool wat jou eerste keuse is.

 • Motiveer jou eerste en laaste keuse.
 • evakke beplWatter keusan jy om te kies in graad 8?

4. Tersiêre moontlikhede

Dink na oor wat jy wil doen na afloop van jou skoolloopbaan, bv. universiteitstudie, technikon, au pair-werk, oorsee reis.

Indien jy oorweeg om na matriek universiteit, technikon, kollege, ens. toe te gaan, vul die onderstaande kolom in. Rangskik dit in volgorde van voorkeur:

Instansie Studierigting Webtuiste
Bv. Universiteit van Pretoria Musiek (B.Mus). csc@up.ac.za

Indien jy ‘n “gap year” beplan, as au pair te werk,’n werkloopbaan beplan, ens.,vul jou keuses in volgorde van voorkeur in.

5. Beroepsnavorsing

Maak ‘n lys van drie beroepe wat jy graag eendag sou wou volg in volgorde van voorkeur:

Skryf in ‘n paar sinne waarom jy dit wil doen.

 • Watter studie of opleiding het jy nodig om die beroep te beoefen?
 • Watter hoërskoolvakke het jy nodig om jou vir hierdie beroep voor te berei?
 • Watter persoonlikheidseienskappe en aanlegte dink jy is nodig vir die beroep waarin jy belangstel? Beskik jy oor hierdie eienskappe en is jy daarvoor aangelê?

6. Getuigskrif

 • Wat is ‘n getuigskrif? Soek die woord se betekenis op in ‘n naslaanwoordeboek.
 • Indien jou klasonderwyser ‘n getuigskrif vir jou moet skryf, hoe dink jy sal dit daar uitsien? Verbeel jou jy is die klasonderwyser en skryf self so ‘n getuigskrif.
 • Skryf vir jou beste maat ‘n getuigskrif. Wees positief, maar tog ook objektief.

7. Toekomsdrome

Skryf ‘n paar sinne oor jou toekomsplanne. Jy mag maar jou verbeelding vrye teuels gee. (Onthou, Mark Shuttleworth het gewens hy kan ‘n ruimtereis onderneem en kyk hoe waar het die droom geword!)

8. Adreslys

Stel ‘n lys saam van adresse, telefoonnommers, kontakpersone, e-posadresse en webtuistes wat jy dink jy moontlik nodig sal kry wanneer jy wil gaan studeer of werk.

9. Inligtingstukke

Versamel brosjures, koerantuitknipsels, tydskrifartikels, ens., wat te doen het met moontlike studierigtings, instansies, beroepe, ens., waarin jy belangstel. Bêre dit in plastiese lêers (‘Flipfiles’).

Wenk:

Bylaes wat in koerante verskyn en op die jeug gemik is, bevat dikwels inligting oor loopbane en studierigtings.

10. Sertifikate, prestasies, uitslae, ens.

Bêre jou sertifikate, rapporte en enige dokumentasie oor jou prestasies op sport-, akademiese-, kulturele-, leiersgebied, ens., in.

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11028/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask