<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 5

Regte en verantwoordelikhede

Module 10

Maats se rol en ondersteuning

Die belangrikheid van maats se rol en ondersteuning in moeilike tye

Dit is baie belangrik dat leerders in ‘n klasgroep vir mekaar omgee en ook weet wat in hulle klasmaats se lewens gebeur wat vir hulle moeilik is, maar ook wat vir hulle gelukkig maak.

Die werkopdrag wat hieronder uiteengesit word, kan gerus ‘n deurlopende jaarprojek word. Op die manier kan julle almal in voeling bly met mekaar se lekker en moeilike tye en mekaar ondersteun,

AKTIWITEIT:

OM 'N SPESIALE “EK”-PAKKIE TE MAAK

[LU 2.3]

  • Elke leerder bring ‘n papierpakkie skool toe. Die pakkies moet tussen 10 en 15 cm groot wees.
  • Elke leerder maak ‘n spesiale EK-pakkie.
  • Versier jou pakkie deur byvoorbeeld jou naam in sierskrif te skryf en ‘n tekening van jouself of ‘n foto van jou, jou gesin of troeteldier op die pakkie te plak.
  • Skryf ook ‘n paar sinne oor jouself of wat vir jou belangrik is op die pakkie. (Bv. Ek’s mal oor klavierspeel; My geliefkoosde fliek is Shrek 2).
  • Skryf nou dinge wat jou meer persoonlik raak op papiertjies wat jy opvou of op klein kaartjies en sit dit binne in die sakkie. Voorbeeld: my voornemens vir die jaar, my wense vir die jaar, dinge waarvoor ek bang is, dinge wat my bly maak, goed wat met my gebeur wat my ongelukkig maak.
  • Steek hierdie pakkies nou almal in rye teen die muur vas met duimspykers of hang dit met toutjies op.
  • Steek ook ‘n leë koevert met jou naam op onder jou pakkie vas.
  • Maak een maal per week (bv. die eerste vyf minute van Maandag se eerste klasperiode) tyd dat leerders mekaar se boodskappies lees of hulle sakkies op datum bring. Vir die res van die week kan leerders vir mekaar “omgee”-briefies skryf en in die koevertjies met hulle name op ‘pos’.
  • Dit is baie belangrik dat almal besef dat dit ‘n projek is wat met sensitiwiteit en deernis aangepak moet word. Gekskeerdery of beledigings mag nie geduld word nie! Niemand mag ook mekaar se ‘pos’ lees nie. Indien die opvoeder bewus is van ‘n spesifieke probleem of hartseerondervinding van ‘n leerder, kan hy/sy ook ‘n spesiale briefie skryf.

Assessering

LU 2

S OSIALE O NTWIKKELING

Die leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

2.1 kinders se regte en verantwoordelikhede op ’n verskeidenheid probleemsituasies toepas;

2.2 gevalle van stereotipering, diskriminasie en partydigheid bespreek en ‘n plan voorstel om dit in die plaaslike konteks te hanteer;

2.3 die belangrikheid van maats ten tyde van tragedie en verandering bespreek;

2.4 vroue en mans se bydrae in ’n verskeidenheid kulturele kontekste bespreek;

2.5 feesdae en gebruike in ’n verskeidenheid gelowe in Suid-Afrika bespreek.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10982/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask