<< Chapter < Page Chapter >> Page >

AFRIKAANS HUISTAAL

Graad 4

Module 3

SKRYF EN DINK

Aktiwiteit 1

Om ‘n brief te skryf [LU 4.1.1]

AANSOEK OM HENGELLISENSIE

Adresseer aan:

Die Burgemeester

Posbus 116

JOHANNESBURG

2000

(Voltooi in drukskrif.)

NAAM .......................................................................

VAN ...........................................................................

GEBOORTEDATUM ...........................................................................

ADRES ...........................................................................

TIPE HENGELGEREI ...........................................................................

NAAM VAN SKOOL ...........................................................................

GEE EEN GOEIE REDE WAAROM JY ‘N LISENSIE BENODIG

..................................................................................................................

GETUIE.....................................................................................................

HANDTEKENING VAN AANSOEKER......................................................

DATUM ........................................

Adresseer hierdie koevert om jou aansoekvorm te pos.

Aktiwiteit 2

Om afleidings te maak uit ‘n gebeurtenis [LU 5.1.3]

 1. Lees die volgende gedeelte deur.

Tiaan speel met 'n stukkie klei. Hy wil 'n diertjie vir sy ma maak, maar die klei hou aan met breek. Skielik verloor hy sy humeur en begin huil. Hy skop en slaan teen die muur. Sy vuis begin bloei. Tiaan is nou baie benoud, want hy weet sy ma gaan baie kwaad wees.

 1. Hoekom dink jy sal Tiaan se ma kwaad wees?

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 1. Dink jy Tiaan het nodig gehad om sy humeur te verloor? Sal hy hou van wat hy sien as hy in die spieël gaan kyk?

Verdeel in groepies van twee en gesels 'n bietjie daaroor.

Aktiwiteit 3

Om inligting in tabelle op te som [LU 5.3.5]

 1. Dink ‘n bietjie oor dinge wat jou kwaad maak en dinge wat jou bly maak en vul dit in dié notaboekie in:
DINGE WAT MY KWAAD MAAK DINGE WAT MY BLY MAAK
1. .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 4

Om inligting te gebruik om te oordeel [LU 5.3.6]

 1. Verdeel in groepe en lees die gedig hardop deur.

Ek dink .....

Ek dink die wêreld is rond

Ek dink die wêreld is mooi

Maar ek dink

Daar is mense wat anders dink

as ek.

Ek dink die reën ruik lekker

Ek dink die reën lyk koel

Maar ek dink

Daar is mense wat anders dink

as ek.

Ek dink ek is ‘n soet kind

Ek dink ek doen alles reg

Maar ek weet

Daar is mense wat anders dink

as ek.

Bring elkeen ‘n spieël skool toe. Kyk in die spieël en beskryf jouself in vier reëls. Skryf jou naam onderaan en vou die papier toe. Gooi dan jou papier in ‘n houer.

 1. Verdeel in twee spanne.
 2. Een uit elke span kry ‘n kans om ‘n briefie voor te lees.
 3. As die ander span reg raai wie die briefie geskryf het, kry hulle ‘n punt.

WATTER SPAN KEN SY MAATS DIE BESTE?

Assessering

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.1 verskeie soorte tekste vir verskillende doeleindes en teikengroepe skryf:

 • vir persoonlike, ondersoekende, speelse, verbeeldings- en skeppende doeleindes skryf (soos briewe, beskrywende paragrawe, limerieke).

Leeruitkoms 5: dink en redeneer

Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

 • taal gebruik om te dink en te redeneer:
 • betekenis aflei wat nie ooglopend gestel is nie en verduidelik hoe betekenis oorgedra word;

5.3 inligting verwerk:

 • inligting op verskillende maniere opsom (soos: diagramme, paragrawe, kopkaarte, tabelle);
 • oordeel op inligting baseer en gevolgtrekkings maak.

Memorandum

Aktiwiteit 1 Voltooi die aansoekvorm en adresseer die koevert.

Aktiwiteit 2 Tiaan : Lees, praat, skryf

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11081/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask