<< Chapter < Page Chapter >> Page >

eu -woorde

Vorm eu-woorde en skryf dit langs die vertaalde betekenis neer.

s, g, l, n, d, r eu t, r, s, n
  • boy ………………………………………………………….
  • nose ………………………………………………………….
  • door ………………………………………………………….
  • giant ………………………………………………………….
  • nut ………………………………………………………….
  • gutter ………………………………………………………….
  • to lean against ………………………………………………………….
  • smell and flavour……………………………………………………….

ou- woorde

hout Pappa maak vir ons huis 'n kas uit hout.
koud In die winter as ons koud kry, brei Ouma vir ons truie.
sout Mamma gooi sout in die kos.
fout As ek en Pappa skaak speel, mag ek nie ‘n fout maak nie, anders verloor ek.
  • Bou nou jou eie ou -woorde wat uit drie letters bestaan:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

ui- woorde

Bou ui -woorde en vul dit in op die regte plek in die volgende sinne. Vergelyk jou woorde met die woorde onderaan in hakies.

(a) My sussie moet haar hare laat sny, want haar ......................................hang in haar oë.

(b) Pappa werk buite in die .........................................en Mamma werk binne

in die .........................................

(c) Die baba kan nie ...................................................... as hy sy fopspeen suig nie.

(d) Die dogtertjie is baie .................................. Sy wil nie werk nie en sit so

stil soos ‘n .........................................

(e) Die ...................................van die venster is so...................................., ek kan nie daardeur sien nie.

(f) Ons klein boetie boks ons graag met sy ...............................................

(huis, vuis, lui, huil, kuif, duim, vuil, muis, ruit, tuin)

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • die addisionele taal gebruik om inligting oor te dra:

2.3.3 mense, voorwerpe en eenvoudige prosesse beskryf.

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.1 paragrawe skryf met behulp van ‘n raam of struktuur as ondersteuning.

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.1 bekende woorde korrek spel:

6.1.2 alledaagse woorde met enkel- en dubbelvokale en –konsonante (soos: boom/bome, blom/blomme).

Memorandum

Aktiwiteit 2

Oupa is ‘n ou man.

Hy het ‘n baard en min grys hare.

Hy sit in ‘n stoel en lees ‘n koerant.

Oupa stap met ‘n kierie.

Ouma het ‘n grys bollatjie.

Sy dra ‘n bril.

Sy brei sokkies vir haar kleinkinders.

Ouma luister graag na die radio.

Aktiwiteit 3 .

dier...........animal eu

duur.........expensive boy…..seun

deur........ door nose….neus

vier......... four door….deur

vuur........ fire giant….reus

veer........ feather nut….. neut

mier........ ant gutter….geut

muur....... wall to lean against…..leun

meer....... more smell and flavour…..geur

bier ....... beer

buurman.......neighbour ou

beer ....... bear oud

nies....... to sneeze kou

nuus ....... news mou

neus ....... nose pou

hier ....... here vou

huur ....... to rent dou

heer ....... gentleman rou

bou

hou

ui

( a) kuif

(b) tuin; huis

(c) huil; duim

(d) lui; muis

(e) ruit; vuil

(f) vuis

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask