<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

My woonplek

Module 16

Die slaapkamer

Aktiwiteit 1

Om voorwerpe uit te ken en te definieer [lu 5.2.9]

DIE SLAAPKAMER

Pas die woorde (woordeskat)

Kies uit die kas die regte woord vir elk van die volgende prentjies. Skryf die woorde langs die prentjie neer.

...............................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Aktiwiteit 2

Om korrek te leer spel [lu 4.5.2]

Leer die spelling van die woorde vir ‘n speltoets en skryf jou toetspunt hier neer.

....................................................................................................

Aktiwiteit 3

Om verskille in prente te bespreek [lu 1.3.1]

Soek die verskil (Mondelinge speletjie)

Hieronder is twee prentjies, A en B, wat van mekaar verskil. Werk saam met 'n maat om die verskille uit te vind. Kies een prent ( A of B ) en hou die ander een toe. Draai jou rug op jou maat. Julle mag nou nie mekaar se prente sien nie.

A moet vir B vertel wat in sy/haar prent is en B moet vir A sê of hy/sy dit ook sien, bv.

A: Op die bedkassie is 'n leeslamp.

B: Ja, op die bedkassie is 'n leeslamp.

A: Op die vloer is 'n matjie.

B: Nee, daar is nie 'n matjie op die vloer nie.

A
B

Ons het ........................................ verskille gekry.

Bespreek die verskille met ‘n ander groepie en vergelyk jul bevindinge met die res van die klas.

Aktiwiteit 4

Om ‘n bekende situasie te rolspeel [lu 2.2.1]

Kom ons maak die bed op (mondeling, aksies en instruksies)

Lees die volgende aksieketting van hoe om 'n bed op te maak en maak jul eie aksies daarby. Die hele klas kan dit saam sê of dit kan in groepe gedoen word.

Aktiwiteit 5

Om instruksies uit te voer [lu 1.2.1]

Probeer nou om aan mekaar instruksies te gee van hoe om 'n bed op te maak. neem beurte in jul groepe om die instruksies vir die res van die groep te gee, bv. trek die lakens af.

Assessering

Leeruitkoms 1: luister

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

1.2 mondelinge instruksies, aanwysings en beskrywings verstaan:

  • fisiek op instruksies reageer (soos hoe om iets te maak).

1.3 verstaan mondelinge beskrywings:

1.3.1 mense, voorwerpe of plekke identifiseer.

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.2 op kultureel gepaste maniere optree:

2.2.1 bekende situasies rolspeel (soos gee aanwysings).

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.2 bekende woorde korrek spel.

Leeruitkoms 5: dink en redeneer

Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

5.2 taal gebruik om te dink:

5.2.9 met ondersteuning eenvoudige definisies skryf en voorbeelde gee (soos: pas ‘n begrip en sy definisie by ‘n voorbeeld).

Memorandum

Aktiwiteit 1(a)

Hangkas

stoeltjie

kam

borsel

bedlampie

spieël

prente

kussing

laaikas

matjie

spieëltafel

pantoffels

boeke

wekker

laken

kombers

bed

Questions & Answers

how many types of solid did we have
Samuel Reply
what is an ionic bond
Samuel
What is Atoms
Daprince Reply
what's bulbourethral gland
Eduek Reply
urine is formed in the nephron of the renal medulla in the kidney. It starts from filtration, then selective reabsorption and finally secretion
onuoha Reply
State the evolution relation and relevance between endoplasmic reticulum and cytoskeleton as it relates to cell.
Jeremiah
what is heart
Konadu Reply
how is urine formed in human
Konadu
how is urine formed in human
Rahma
what is the diference between a cavity and a canal
Pelagie Reply
what is the causative agent of malaria
Diamond
malaria is caused by an insect called mosquito.
Naomi
Malaria is cause by female anopheles mosquito
Isaac
Malaria is caused by plasmodium Female anopheles mosquitoe is d carrier
Olalekan
a canal is more needed in a root but a cavity is a bad effect
Commander
what are pathogens
Don Reply
In biology, a pathogen (Greek: πάθος pathos "suffering", "passion" and -γενής -genēs "producer of") in the oldest and broadest sense, is anything that can produce disease. A pathogen may also be referred to as an infectious agent, or simply a germ. The term pathogen came into use in the 1880s.[1][2
Zainab
A virus
Commander
Definition of respiration
Muhsin Reply
respiration is the process in which we breath in oxygen and breath out carbon dioxide
Achor
how are lungs work
Commander
where does digestion begins
Achiri Reply
in the mouth
EZEKIEL
what are the functions of follicle stimulating harmones?
Rashima Reply
stimulates the follicle to release the mature ovum into the oviduct
Davonte
what are the functions of Endocrine and pituitary gland
Chinaza
endocrine secrete hormone and regulate body process
Achor
while pituitary gland is an example of endocrine system and it's found in the Brain
Achor
what's biology?
Egbodo Reply
Biology is the study of living organisms, divided into many specialized field that cover their morphology, physiology,anatomy, behaviour,origin and distribution.
Lisah
biology is the study of life.
Alfreda
1-chemical level 2-cellular level 3-organ system level 4-tissue level 5-organism level 6-molecules
Dennis Reply
when cell are dead in any part of the body what happen to that place
Dennis Reply
describe the Krebs cycle
Lian Reply
the sequence of reactions by which most living cells generate energy during the process of aerobic respiration. It takes place in the mitochondria, consuming oxygen, producing carbon dioxide and water as waste products, and converting ADP to energy
shea
thanks
Lian
Andy is 1.0 m tall and weighs 45kg Bmi= weight / Height (squared) what's his bmi? Is it high or low?
zafirah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask