<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Gee eers vir die leerders los vorms om in tiendes te verdeel, sodat hulle self kan ontdek dat tiendes , net soos derdes en vyfdes bereken en gemeet moet word. Dit is nie net 'n kwessie van vou en weer vou.

Lei hulle om te ontdek dat as hulle eers vyfdes kry, dan kan hulle elke vyfde in die middel deel om tiendes te kry.

Gesels met die leerders oor simetriese vorms . Laat hulle voorwerpe in die klas wat simetries is, identifiseer. Hierna behoort hulle die prent te kan voltooi.

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: skaaltekening [lu 1.8, lu 4.5, lu 5.5 ]

Bonnie en Tommie het die olifante die meeste geniet. Daar was grotes en kleintjies.

Kyk hoe verskil die lengtes van hulle slurpe.

 • Watter slurp is die langste? ________________________________________
 • Watter slurp is die korste? _________________________________________
 • Wat kan jy hieruit aflei? ___________________________________________

As elke spasie van * tot * op die meetstok 20 m voorstel, gebruik jou eie metode om die lengte van elke slurp te bereken:

Party diere is vleisetend. Ons noem hulle karnivore.

Ander is plantetend en ons noem hulle herbivore.

Die karnivore vreet elke dag 100 kg vleis altesaam.

 • Voltooi:
Dae: 1 2 3 4
Kg: 100
 • Hulle vleis word in 50 kg pakke verpak. Hoeveel pakke kan die opsigter maak as hy 400 kg vleis kry?

Hy kan ______________________________________________________________

Dit is genoeg vleis vir _______________________________________________ dae.

 • Daar is 4 hokke met voëltjies. Hulle kry elke dag 1 kg saad.

Hoeveel 250 g houers is dit?

 • Daar is 5 pakke saad van 20 kg elk aangekoop. Dit is genoeg saad vir _________________ dae.
 • Teken al die 20 kg pakke saad wat nodig is vir 1 jaar.
 • Hierdie is die drinkwater wat elke dag in die apies se hokke gesit word:
 • Teken die 1ℓ houers wat daaruit volgemaak kan word:
 • Teken die 500mℓ houers wat daaruit volgemaak kan word:
 • Gebruik die metode wat jy verkies om die berekeninge te doen.

Die klein wildsbokkie drink 125 mℓ melk op 'n slag. Hoeveel melk drink hy altesaam as hy 4 keer op 'n dag melk kry?

Hy drink _____________________________________________________________

 • Daar is 69ℓ water wat na die 3 leeuhokke moet gaan. Hoeveel liter water kan elke hok kry?

Elke hok _____________________________________________________________

 • Die een apie is siek en die veearts het gesê hy moet soggens en saans 20 mℓ medisyne kry. Hoeveel teelepelsvol gaan hy op 'n dag drink? Onthou: 1 t = 5 mℓ

Hy gaan ______________________________________________________________

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge kan gebruik om probleme wat die volgende behels;

Leeruitkomste 4: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik.

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe skat, meet, vergelyk en orden volgens nie-standaard- en standaardmate;

Leeruitkomste 5: Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal.

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder data lees en interpreteer wat in eenvoudige tabelle en lyste voorgestel word.

Questions & Answers

it is the situation where by im a market there is only one supplier and producer of a certain comodity that has no close substitute or competitor
Sepiso Reply
yes
Alhaji
what is demand and supply
Alhaji
what is Economics?
Pintu Reply
Is the study of human behaviour as a relationship between ends and scares mean which have alternative use
Alhaji
yes
Tawa
what is monopoly
Alhaji
what are the difficultés if retail prix index for calculating thé value of money
Oscar
hmm OK wait
Castino
what is labour
Mamudou Reply
LABOUR is a measure of work done by human being
Blessing
It is all form of human effort use to utilize in production
Alhaji
Why is scarcity a foundermental problem in economics
Alhaji
Why is scarcity a foundermental problem in economics
Alhaji Reply
scarcity occur unbalance demand and supply at this time cost goods increase then inflation very increase
Tesfaye
scarcity is a foundermental problem because its a natural situation and it affects the world at Large.in other words,it's limit in supply relating to deman
Akwosih
'Economics is about making choices in the presence of scarcity"
manoj Reply
. 'Economics is about making choices in the presence of scarcity" - Dscuss.
manoj
describe the producer's scarce resources.. I.e land,Labour,capital and enterprise
Alfhah Reply
short in supply
Charles
What are human behaviour?
Regina Reply
the rationality in decision making
Charles
how can you describe economic goods in a much better easier way?
Alfhah Reply
any thing that have utility
Charles
what is deman and supply
Aruna Reply
Demand can be defined as the ability and willingness to buy commodities in a given price of goods and services in a particular period of time
Alasana
supply refers to the ability and willingness to offered commodities for sale in a given price of goods and services in a period of time .
Alasana
Demand can refer to the ability and willingness to purchase a commodity at a giving price and time.
habib
what must the producer do if total costs exceed total revenue
Mmusi Reply
raise price
Nguyen
reduce cost
Charles
scarcity resources sample
nawala Reply
land
Charles
what's scarcity
tumelo Reply
resources short in supply
Charles
hello
Shadesch
scarcity is excess against human wants.
Kennedy
scarcity is limit in supply relating to demand
Akwosih
students
Hamdu
shortge of resources .imbalance of wants to resources .
Hamdu
hlo
Yahya
limitation of supply in relation to their demand for commodity
Prince
what are the two types of economic theory's?
Lizabeth Reply
i thick it is microeconomic theory and macroeconomic theory. or it can be normative and positive economic theories.
Deep
yes^
Nguyen
with diagrams show thé change in prices in thé different time period that can result in an increase in demande
Fankam Reply
define momentary period
Fankam
What is a monopsony?
Allan Reply
monopsony is a situation where only one buyer is available in the market
The
And with many sellers?
Allan
oligopsony
The
to be more specific, oligopsony is a situation with many sellers but few buyers
The
Thank you
Allan
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 3. OpenStax CNX. Oct 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11129/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask