<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 6

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 4

Opwarmings- en vaardigheidsbou

DANS/BEWEGING

Om aan te sluit by die ander dissiplines word daar gefokus op bewegingskwaliteite met die klem op Afrika-bewegings, -ritmes en -danse.

Opwarmings- en vaardigheidsbou

Opwarming

 • Opwarming behoort toenemend en getrou gedoen te word. Opwarming behoort die liggaam van beserings te vrywaar, soepel te maak, in stand te hou en ook tegniese vaardigheid te ontwikkel. Bewegingskombinasies en bewegingsreekse behoort ingesluit te word.
 • Volg die opvoeder se leiding waar ‘n reeks opwarmingsoefeninge aan jou voorgestel word. Onthou, herhaling van reekse en korrekte plasing van die liggaam is te alle tye van belang om die liggaam te kondisioneer, soepel te maak en vaardigheid te ontwikkel.
 • Jy sal ook die geleentheid kry om jou eie kombinasies en reekse te skep wat ontwerpelemente vir choreografie, soos vinnig, stadig, lig, vloeiend, rukkerig, hoog, laag en stil of rustig, sal insluit.
 • Dansopwarming en -oefeninge wat getrou en doelgerig uitgevoer word, kan ook jou liggaam voorberei en versterk vir jou gunsteling sport.

Verken kwaliteit van beweging

In die dinamika van energie is ons gemoeid met die kwaliteit van beweging. Die kwaliteit van beweging sluit die volgende in:

 • swaaiende - energie wat vrygelaat word met ‘n pendulum kwaliteit wat op verskeie maniere uitgevoer kan word;
 • perkussiewe - energie word vrygelaat in sterk vinnige bewegings met krag- en stopbewegings, bv. karate of boks;
 • gedrae beweging is ‘n volgehoue nie-eindigende beweging, bv. ‘n arend wat sweef;
 • trilbeweging – ‘n vinnige ritmiese ontlading van liggaamsenergie (bewe), bv. die gefladder van ‘n voëltjie se vlerke;
 • swewende beweging ( suspensie ) kom voor waar die krag agter die beweging vir ‘n kort oomblik staak, bv. daardie gevoel waar die liggaam momenteel “stilstaan” by die klimaks van ‘n beweging;
 • opvouende beweging - ‘n natuurlike val of algehele ineensinking na en saamsmelting met die vloer op ‘n ontspanne wyse

Kies ‘n primêre kleur vir elk van die bewegingskwaliteite en skep jou eie kombinasie deur enige DRIE bewegingskwaliteite herhaaldelik te gebruik, soos ‘n trilbeweging, swaai en suspensie.

Kies ‘n maat om mee saam te werk, memoriseer mekaar se bewegings en voer die bewegings gesamentlik uit.

Refleksie (Skryf in jou dagboek of joernaal)

Watter bewegingskwaliteit kan vergelyk word met die Afrika-instrument wat jy in die musiekklas gemaak het?

Hoe kan kleur in beweging uitgebeeld word ?

Aktiwiteit 1:

Om verhoudings te verken deur dans

[lu 3.1, 3.2]

Verken beskrywende woorde deur beweging. Eksperimenteer met die volgende woorde deur skulpturele vorms te maak om die woord te verbeeld. Eksperimenteer en probeer verskeie vorms op verskillende vlakke.

Beskrywende Woorde
rus skaduwee dun donker swaar stilte groot
plat hard sterk lig sag fyn hoekig rond grof
 • Kies een van die gegewe woorde en maak ‘n skulpturele vorm om die woord te verbeeld.
 • Kies drie liggaamsvorms: een na aan die vloer, een hoog en een op medium vlak.
 • Herhaal hierdie vorms om die beurt totdat die liggaam met gemak van die een vorm na die ander vorm vloeiend beweeg.
 • Las die vorms met bewegende aksies (lokomotories) soos ‘n draai, ‘n glybeweging of ‘n sprong (bv. ‘n vorm op hoë vlak: ‘n draai; ‘n vorm op lae vlak: rol; ‘n vorm op middel vlak: ‘n sprong. Herhaal dit verskeie kere.).
 • Kies drie kontrasterende woorde en maak drie verskillende vorms. Oefen nou hierdie drie vorms soos bo en skakel dit met bewegende aksies aanmekaar. Voeg nou al die liggaamsvorms saam.
 • Oefen en verfyn die bewegings met byvoeging van dinamiese aksies (bewegingskwaliteite) en varieer die spoed om kontraste te belig. Werk saam met ‘n maat. Leer elkeen se bewegingsreeks vir mekaar en voer dit saam uit.

Gebruik gepaste woordeskat om mekaar se danse te beskryf en te waardeer.

Aktiwiteit 2:

Om ‘n eenvoudige tradisionele afrika- of kultuurdans te kies

[lu 3.1, 3.2]

Kies ‘n eenvoudige tradisionele Afrika- of kultuurdans wat in die gemeenskap gedans word. Vra ‘n kundige (iemand uit die gemeenskap of ‘n klasmaat) wat ‘n dans ken om dit aan jou te leer. Oefen en voer die dans uit.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
DEELNAME EN SAMEWERKING Die leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENt.o.v. 3.1 – 3.6 hieronder, die volgende toon:
 • samewerking met ander lede van ‘n groep gedurende kunsaktiwiteite;
 • die vermoë om eie bydraes binne groepverband te lewer;
 • aanvaarding van medeleerders;
DANS (3.1, 3.2)
 • koöperatief saam met maats werk om dansreekse te improviseer en saam te stel;
 • op ondersteunende en konstruktiewe wyse menings deel met ander leerders oor danse uit verskillende kulture.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11006/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask