<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 5

Kritiese en kreatiewe refleksie

Module 11

Ondersoek vier verskillende style in musiek

MUSIEK

AKTIWITEIT 1

OM VIER VERSKILLENDE STYLE IN MUSIEK TE ONDERSOEK

[LU 2.7]

Kom ons kyk hoeveel musiekstyle jy kan identifiseer – net om te bepaal hoe lewendig die musiekwêreld is.

Jou opvoeder gaan die volgende vier style aan julle verduidelik en voorbeelde daarvan voorspeel:

Kwaito

Soukous / Kwassa-Kwassa

Volksliedjie

Musiekblyspel

STAP 1

Versamel die inligting omtrent DRIE van die style. Hierdie inligting kan in die vorm van prente, koerantuitknipsels en CD-omslae wees en word in jou Leerdersjoernaal geplak.

STAP 2

Luister na die musiek (of video) en voltooi kopieë van die gegewe tabelle deur die mees geskikte beskrywing uit elke groep te kies deur ‘n kruisie te maak.

1. Kwaito

Tipe stem Merk  Toonhoogte Merk  Gebruik Merk  Styl Merk 
Manstem Hoog Dans Afrika
Vrouestem Laag Luister Suid-Afrika
Gemengde koor Hoog en laag Aanbidding Klassiek
Kinderstemme Middel Saamsing Populêr
Nie een nie Praatstyl Nie een nie Nie een nie

2. Soukous / Kwassa-Kwassa

Tipe stem Merk  Toonhoogte Merk  Gebruik Merk  Styl Merk 
Manstem Hoog Dans Afrika
Vrouestem Laag Luister Suid-Afrika
Gemengde koor Hoog en laag Aanbidding Klassiek
Kinderstemme Middel Saamsing Populêr
Nie een nie Praatstyl Nie een nie Nie een nie

3. Volksliedjie

Tipe stem Merk  Toonhoogte Merk  Gebruik Merk  Styl Merk 
Manstem Hoog Dans Afrika
Vrouestem Laag Luister Suid-Afrika
Gemengde koor Hoog en laag Aanbidding Klassiek
Kinderstemme Middel Saamsing Populêr
Nie een nie Praatstyl Nie een nie Nie een nie

4. Musiekblyspel

Tipe stem Merk  Toonhoogte Merk  Gebruik Merk  Styl Merk 
Manstem Hoog Dans Afrika
Vrouestem Laag Luister Suid-Afrika
Gemengde koor Hoog en laag Aanbidding Klassiek
Kinderstemme Middel Saamsing Populêr
Nie een nie Praatstyl Nie een nie Nie een nie

AKTIWITEIT 2

OM TE ONDERSKEI TUSSEN DIE VIER STEMTIPES IN KOORMUSIEK

[LU 2.6]

In hierdie aktiwiteit gaan jy luister na koormusiek.

Die oudste musiekinstrument is sekerlik die stem! Nog voordat die mens musiekinstrumente gemaak het, het hy gesing.

Vandag bly dit een van die gewildste en mees beskikbare instrumente. Hoekom? Noem voorbeelde.

STAP 1

Noem die VIER stemtipes in koormusiek en beskryf hoe elke stemtipe klink. (Maak eers 'n kopie van die onderstaande tabel.)

STAP 2

Neem enige vier mense wat aan jou bekend is as voorbeelde. Kies dan die mees geskikte terme (t.o.v. toonhoogte en toonkleur) om hulle spesifieke stemme te beskryf.

STAP 3

Watter instrument pas by watter stem?

Sopraan

Alt Tenoor

Bas

Watter stem sing gewoonlik die melodie?

Watter strykinstrument speel gewoonlik die melodie?

AKTIWITEIT 3:

Om musieksimbole te identifiseer

[LU 2.4]

Waarop dui die volgende simbole?

Om musiek neer te skryf, gebruik ons ook simbole .

Hierdie simbole noem ons musiek notasie .

1. TOONHOOGTE

Stap 1

Toonhoogte beteken hoe hoog of laag die noot is.

Musiek beweeg op (hoër) en af (laer) soos wat jy by ‘n leer sou op- of afklim.

Om musiek neer te skryf, gebruik ons notebalke.

Hoe hoër die note klink, hoe hoër word die note geskryf.

Bestudeer die Groot Notebalk en beantwoord die vrae:

  1. Uit hoeveel notebalke bestaan die Groot Notebalk?
  1. Hoeveel lyne het elke notebalk?
  1. Hoeveel spasies het elke notebalk?
  1. Dui die G-sleutel hoë of lae note aan?
  1. Noem die twee stemtipes wat in die G-sleutel genoteer word.
  1. Dui die F-sleutel hoë of lae note aan?
  1. Noem die twee stemtipes wat in die F-sleutel genoteer word
  1. As ‘n mens die F-sleutel teken, begin jy op die 4de lyn. Wat dink jy behoort daardie lyn se letternaam te wees?
  1. As ‘n mens die G-sleutel teken, begin jy op die 2de lyn. Wat dink jy behoort daardie lyn se letternaam te wees?

Questions & Answers

What is scarcity.
Npoanlarb Reply
when there is adequate resources
Fiona
why our wants are limited
Npoanlarb Reply
nooo want is unlimited but resources are limited
Ruchi
and do to that there occurs scarcity and we have to make choice in order to have what we need if need be I will explain more
Madara
our wants are not limited but rather the resources
Moses
as we know that there are two principle of microeconomics scarcity of resources and they have alternative uses...
Ruchi
yes .....
Mathias
because our resources are limited./we have a limited resources.
Ijeoma
what is demand
Thank Reply
demand is something wt we called in economic theory of demand it simply means if price of product is increase then demand of product will decrease
Ruchi
inverse relationship between demand and price
Ruchi
in microeconomic
Ruchi
demand is what and how much you want and what's your need...
Shikhar
how can one be so with economics even while you have less knowledge in mathematics.
OKORO Reply
why is it that some products increases everyday by day
Chiamaka Reply
because demand is increase
Ruchi
because demand is increase
Patience
but how demand increases?
Aziz
Because of the Marketing and purchasing power of people.
AmarbirSingh
but how could we know that people's demands have increased everyday by day and how could we know that this is time to produced the products in the market. Is any connection among them
yaqoob
for normal good people demand remain the same if price of product will increase or not
Ruchi
see that some product which increases day by day is comes under normal good which is used by consumer
Ruchi
Seems hot discussing going here
Shamamet
If there are less products demand starts to increase for those products
Shamamet
Economics is really interesting to learn ....
Shamamet
see there is Inferior goods ands normal goods inferior good demand is rarely increase whereas as we talk about normal good demand will absolutely Increase whether price is increase or not
Ruchi
and demand for normal goods increase cause people's income as a while increases time to time
Abhisek
and it might also be that the cost of raw materials are high.
ATTAH
may be
Ruchi
obviously because demand is increasing.....and price is getting low.....
Shikhar
hmmm there is inverse relationship between demand and price
Ruchi
This is because the supply of those products in relation to raw materials are decreasing and they are also necessities. This crate shortage in the market, so sellers will rise the prices of those products.
Abdul
Importance of economics
Odunayomi Reply
the nature and significance of economics studies
Deborah
What is demand
Shuaib Reply
deman is amount of goods and services a consumer is willing and able to buy or purchase at a given price.
Sainabou
the willingness and ability of a body to purchase goods nd servicesbis called demand ,so if she/has ability but doesn't have willingness it's not a demand same if she or he has willingness but doesn't has ability it's not a demand too
Gul
Demand refers to as quantities of a goods and services in which consumers are willing and able to purchase at a given period of time and demand can also be defined as the desire or willingness and backed by the ability to pay.
Fadiga
Yeah
Mathias
What is Choice
Kofi
Choice refers to the ability of a consumer or producer to decide which good, service or resource to purchase or provide from a range of possible options. Being free to chose is regarded as a fundamental indicator of economic well being and development.
Shonal
choice is a act of selecting or choosing from the numerous or plenty wants.
Fadiga
demand is want and it is also what you need and able to afford a particular period of time... because demand changes with time.
Ijeoma
Demand refers to the ability of the consumer to pay for a particular product at a given price
Abdul
how does consumer make profit
Clifford Reply
by buying goods in bulk.
Ijeoma
Compare and contract the function of commercial bank and the central bank of Nigeria
Akwi Reply
what do think is the difference between overhead costs and prime cost
Abdoulkarim
what is economics
Mohamed Reply
economics is a social science that study's how resources can be used to produce goods and services for society
Nathan
Economic is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scares means which have alternatives uses or purposes.
Fadiga
what is economics
Mohamed Reply
what is the basic economic problem
John Reply
rules
Buayadarat_Gaming
unlimited wants vs limited resources
Nathan
what economics is all about?
Nomuhle Reply
what is a new paradigm shift
Austen Reply
Paradigm shift it is the reconcilliation of fedural goods in production
Shyline
fedural? what is that?
Aziz
factors that affecting economic system
Bemen Reply
crux
Shyline
what is meant by broadening the tax base?
Fiona Reply
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10976/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask