<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 7

Kritiese en kreatiewe denke

Module 12

Die elemente van drama in sosiale en kulturele gebeurtenisse ondersoek

Drama

 • In hierdie eenheid gaan ons die elemente van drama in sosiale en kulturele gebeurtenisse ondersoek. Moenie bekommerd wees nie! Dit is pret!
 • Jy het al een of ander tyd ‘n ritueel gesien en ek is seker dat jy al by ‘n sportbyeenkoms was by jou skool. Probeer onthou wat jy gesien en ondervind het die laaste keer toe jy by jou skool se interskole sportbyeenkoms was. Dit is waarna ons gaan kyk! Sien, ek het jou gesê jy hoef nie bekommerd te wees nie! Dit gaan definitief pret wees!

Aktiwiteit 1:

Om elemente van drama in kulturele geleenthede te identifiseer:“interskole”

[lu 2.3]

Navorsing en Bespreking:

Ondersoek rituele in jou eie lewe of kultuur en maak ‘n lys.

Laat jou opvoeder die rituele waarmee jy vorendag kom, op die bord neerskryf en bespreek elkeen kortliks.

Voorsien die inlgting omtrent die rituele wat jy voorstel.

Ondersoek die optogte, dreunsange, verrigtinge, ens., van die rituele.

Ondersoek die volgende:

 • Wat is die struktuur van die ritueel? (begin, middel en einde)
 • Is daar ‘n natuurlike progressie van gebeure?
 • Is daar ‘n patroon van gebeure?
 • Waar is die dinamiese spanning?
 • Verval die ritueel in ‘n roetine of herhaling?

Navorsingsprojek

Vors ‘n openingseremonie van jou keuse na, bv. die openingseremonie van die Olimpiese Spele, ‘n boksgeveg, ‘n rugbywedstryd, ‘n ‘rock’-konsert, die opening van die Parlement, ensovoorts.

Isoleer die volgende dramatiese elemente :

 • optogte;
 • dreunsange;
 • musiek en/of begeleiding;
 • spesiale effekte (bv. vuurwerkkuns, rook, beligting, klank, ens.);
 • kostuums;
 • choreografie;
 • rolverdeling (die mense betrokke by die seremonie);
 • tyd en duur van optog;
 • gehoor se samewerking.

Indien jou klas te groot is, kan die klas in groepe opgedeel word.

Bied ‘n mondelinge en visuele verslag oor die projek aan.

Prakties:

Werk saam met die hele klas aan ‘n openingseremonie vir die volgende interskole sportbyeenkoms – atletiek, sokker, rugby, ensovoorts.

Hierdie openingseremonie moet die volgende insluit, indien moontlik:

 • ‘n tema (Afrika, Rock ‘n Roll, James Bond, Disco, ens.);
 • dirigente of rasieleiers;
 • liedjies, musiek, dreunsange;
 • begeleiding (tromme, slaginstrumente, ens.);
 • ‘n opwindende optog op die sportveld;
 • kostuums;
 • rekwisiete (‘streamers’, rosette, fluitjies, vlaggies, baniere, ens.);
 • spesiale effekte (rookmasjiene, vuurwerke, ens.).

Beplan eers die optog en stel ‘n struktuur en produksieplan vir die seremonie voor.

Verfyn en ontwikkel hierdie pre-produksieplan met die hulp van jou opvoeder.

Stel die openingseremonie saam deur eers die proses in die klas uit te beeld.

Gaan na die sportveld en oefen en voer die seremonie op.

Suid-Afrikaanse Kunstenaars en ons Kunserfenis

Aktiwiteit 2:

N navorsingstaak oor ons kunstenaars en ons kunserfenis

[lu 2.2, 2.4]

Die waardes, geloofsisteme en tradisies van ‘n kultuur word weerspieël in die kunste en word van een generasie na ‘n ander oorgedra. Die kunste verander gedurig as gevolg van nuwe invloede vanaf die gemeenskap en individuele kunstenaars.

Voorbeelde van individue in al vier kunsvorme wat ‘n belangrike invloed op die kunste in Suid-Afrika gehad het:

Dans

 • David Poole – Ballet
 • Alfred Hinkel – Moderne Dans
 • Vusi Ngema – Afrika-dans

Drama

 • Maggie Laubser / Irma Stern
 • Gerhard Sekoto / Helen Mmakgoba Sebedi
 • Penelope Siopis / William Kentridge

Musiek

 • Roelof Temmingh / Bongani Ndodana
 • Miriam Mkeba / Abdullah Ebrahim
 • Nataniël / Koos du Plessis

Navorsingstaak:

Kies slegs een van die kunstenaars hierbo gelys. Doen navorsing oor die kunstenaar en sy / haar styl en versamel inligting oor die volgende:

 • biografie (vroeë jare, opleiding, ens.);
 • impak van die gemeenskap op die kuns van daardie tyd (politiese of oorsese invloede, ens.);
 • kort beskrywing van een van die kunstenaar se werke (beskryf die motivering agter en doel van die werk);
 • beskryf hoe die kunstenaar se invloed ‘n impak op die kunste in Suid-Afrika gehad het.

Hieronder volg ‘n paar riglyne om jou met die navorsing te help.

Deel 1

 • Kyk na die verskillende faktore wat die kunste in ons kultuur beïnvloed en affekteer.
 • Identifiseer die spesifieke styl van jou gekose kunstenaar en vergelyk dit met die ander style van daardie tyd, m.a.w. identifiseer die ooreenkomste en verskille tussen die style.

Deel 2

Doen navorsing oor jou gekose kunstenaar en versamel genoeg inligting om die volgende vrae te kan beantwoord:

 • Wie is jou kunstenaar?
 • Wanneer en watter tipe opleiding het hy / sy ontvang?
 • Wie het ‘n invloed op sy / haar opleiding gehad?
 • Hoe sou jy die kunstenaar se indiviuele styl beskryf?
 • Wat was die motivering agter sy / haar kreatiewe werk?
 • Hoe het hy / sy ‘n impak op hulle spesifieke kunsvorm gehad?
 • Noem en gee ‘n kort beskrywing van een van sy / haar kunswerke.

Deel 3

Organiseer die inligting in ‘n kort mondelinge aanbieding (5 minute).

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
REFLEKSIE Die leerder kan krities en skeppend op kuns- en kultuurprosesse, -produkte en -style in vergange, asook huidige kontekste reflekteer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
GESAMENTLIK (2.1 – 2.2)
uitvind oor ‘n Suid-Afrikaanse kunstenaar van die verlede of hede, van enige kunsvorm, en daaroor aan die klas verslag doen;
die wenslikheid verduidelik dat ‘n land se inheemse kennissisteme, kunswerknalatenskap in musems, galerye, teaters, kulturele persele en natuurlike erfenispersele bewaar word;
DANS (2.3 – 2.4)
navorsing oor ‘n tradisionele dans in die gemeenskap doen met behulp van mense, boeke of video’s en dit in die klas aanbied;
waarnemingsvaardighede toon deur komponente van danse gesien in Suid-Afrika te beskryf, asook die ooreenkomste en verskille ten opsigte van bewegingstyl, doel, gebruik van dansers, kostuums en musiek;
DRAMA (2.5)
die elemente van drama (bv. optogte, lofsange) herken en identifiseer in vorme van kulturele en sosiale uitdrukking oor ‘n tydperk (bv. openingseremonies, rock-konserte, staatsaangeleenthede, sport);

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask