<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 9

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 1

Analise van ‘n verpakkingsontwerp

VISUELE KUNSTE

Aktiwiteit 1 (groepwerk)

 • Benodigdhede : Leerders bring elkeen enige vorm van verpakking of houer klas toe, bv. verpakkings vir graankos, waspoeier, koekies, lekkers, sjokolade, koeldrank, parfuum, ens.
 • In julle groepe moet julle elkeen se verpakking bespreek aan die hand van die volgende tabel:

Analise van ‘n verpakkingsontwerp

Bestudeer die gegewe verpakking en bespreek die volgende:

 • Die beoogde boodskap (wat probeer die verpakking sê?)
 • Die teikengroep (jeug, volwassenes, tuisteskeppers, werkende persone, ens.)
 • Tegnieke en style (humoristies, ernstig, realisties, abstrak, ens.)
 • Die kleurgebruik
 • Die lettertipe/tipografie (pas die tipe letters by die boodskap?)
 • Geskiktheid van die materiaal/materiale (vir die betrokke produk)
 • Algemene effektiwiteit van die verpakking (maklik hanteerbaar?)
 • Simbole, tekens of logos (veral enige verwysing na kulturele groepe)
 • In julle groep moet elkeen nou ‘n analise van sy/haar verpakking inhandig vir assessering.

ASSESSERING

Die leerder is in staat om: 1 2 3 4 5 6 7
die verpakking te analiseer;
‘n eie oordeel te vorm;
begrip te toon vir effektiewe, goeie ontwerp.
LU 3.8

Aktiwiteit 2 (groepwerk)

Elke groep kry nou ‘n nuwe produk, soos bv. ‘n skoonmaakmiddel, ‘n skoonheidsproduk, ‘n soort lekkergoed, ‘n koeldrank, ens. om te bemark. Die groep moet nou eerstens besluit op die volgende:

 • Naam vir die nuwe produk
 • Die teikengroep
 • Advertensiestyl of tegniek
 • Die kleurgebruik
 • Die lettertipe
 • Die groep moet nou saam ‘n plakkaat ontwerp om julle nuwe produk mee te adverteer. Hou bogenoemde elemente in gedagte! Kyk ook wat geassesseer gaan word:

ASSESSERING

PLAKKAAT VIR NUWE PRODUK 1 2 3 4 5 6 7
Verbeelding/ Oorspronklikheid: vernuwende, ‘vars’ aanslag – nie gekopieer nie
Komposisie: vermoë om ‘n verskeidenheid kunselemente te gebruik om ‘n kunswerk te skep
Tegniese vaardighede: kennis en toepassing van verskeie vaardighede
Interpretasie: vermoë om eie begrip van opdrag uit te druk
Samewerking: vermoë om binne ‘n groepverband te werk
LU 3.4

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
deelname en samewerkingDie leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENtov 3.1-3.4 hieronder, die volgende toon:
3.1 sensitiwiteit t.o.v. ander se musiekkeuses, kunsvoorkeure, ens;
3.2 bereid is om nuwe kulturele idees te verken en stereotipes te heroorweeg;
3.3 eie, groep en veranderende identiteite erken;
3.4 die vermoë toon om eie bydraes in enige kunsvorm uit te druk.
3.8 VISUELE KUNS
 • die invloed van die massamedia op die gemeenskap begryp.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11066/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask