<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 1

Storietyd

Module 3

Wolf wolf

Watter rigting moet Rooi Kappie loop?

Stories, stories en nog meer stories!

Baie van die bekende tradisionele verhale is eintlik vir kinders vertel om vir hulle ‘n spesiale lessie te leer. Jou opvoeder sal vir jou die storie van Rooikappie vertel. Kyk of jy kan sien watter les daar in hierdie storie is. Voltooi dan hierdie werkvel. Knip die prentjies uit en plak hulle in die regte blokkies op die volgende bladsy. Jou opvoeder sal jou help

Rooikappie wil graag vir haar ouma ‘n gesonde toebroodjie neem.

Kom ons maak ‘n toebroodjie!

Ons gaan in die klas ’n interessante toebroodjie van gesonde kos maak. Kan julle ‘n gesiggie uitpak? Wat sal julle nodig hê? Omkring alles wat julle vir die toebroodjie gaan gebruik. (Voeg nog prentjies by, indien nodig!)

So lyk my toebroodjie!

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
lewensoriënteringLU 1
BEVORDERING VAN GESONDHEIDDie leerder kan ingeligte besluite neem oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.4 gevare onderweg skool toe en gepaste voorsorgmaatreëls kan identifiseer.
LU 2
SOSIALE ONTWIKKELING:Die leerder kan begrip van en ‘n verbintenis tot konstitusionele regte en verantwoordelikhede toon, asook sensitiwiteit vir verskillende kulture en godsdienste.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.4 prente uit stories met ‘n morele waarde uit ‘n verskeidenheid van Suid-Afrikaanse kulture, asook uit eie kultuur, kan orden.
GESKIEDENISLU 3
HISTORIESE INTERPRETASIEDie leerder kan aspekte van geskiedenis interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 kan reageer op stories oor die verlede (luister na stories en kommentaar lewer).
KUNS EN KULTUURLU 1
SKEPPING, INTERPRETASIE EN AANBIEDINGDie leerder kan werk skep, dit interpreteer en aanbied in elk van die verskillende kunsvorms – Dans, Drama, Musiek en Visuele Kunste.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.4 ( drama ) – deur drama reageer op stimuli in stories en speletjies, insluitende die opmaak van ‘n slot vir stories wat deur die opvoeder aangebied word;
TEGNOLOGIELU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder kan tegnologiese prosesse en vaardighede eties en met verantwoordelikheid toepas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 ( ontwerp ) – gepaste materiaal of stowwe kies om ‘n eenvoudige produk te maak om ‘n gegewe behoefte te bevredig;1.4 ( evalueer ) – eie gevoelens oor die gemaakte produk uitdruk en verduidelik.

Memorandum:

In hierdie module sal leerders met stories uit verskillende kultuuragtergronde kennis maak. Tydens die aanbieding van hierdie module moet leerders aangemoedig word om soveel stories as moontlik skool toe te bring. Die opvoeder moet probeer om ’n groot aantal hiervan aan die klas voor te lees. Die res moet uitgestal word sodat die leerders dit kan “lees” en deurblaai.

Dit sal dit duidelik word watter leerders tuis nie veel blootstelling aan stories geniet nie, en dus moontlik nie so positief teenoor boeke en stories voel nie.

Die kinderverhale moenie altyd slegs gelees word nie, maar soms ook aan die klas vertel word. Dit is ‘n baie goeie idee om ‘n spesiale kledingstuk vir storietyd gereed te hê, soos ‘n storiehoed of storiemantel, wat die opvoeder kan aantrek om te wys wanneer dit storietyd is.

Vertel vir die leerders die storie van Rooikappie. Stel dan die volgende vrae:

  • Wat het Rooikappie verkeerd gedoen?

(Sy het nie na haar ma geluister nie; sy het nie langs die bekende paadjie geloop nie, maar alleen na ‘n vreemde plek gegaan; sy het na ‘n vreemde persoon geluister.)

  • Waarom moet jy nooit alleen na vreemde plekke toe gaan nie?
  • Wat moet jy doen as ‘n vreemde persoon jou vra om saam met hom of haar na ‘n vreemde plek toe te gaan sonder dat jou ouers daarvan weet?

Ná die bespreking help die opvoeder die leerders met die werkvel wat volg. Bespreek die prentjies en vra die leerders om dit uit te knip en in die “nee”-blokkie te plak (dinge wat nie veilig is nie) of in die “ja”-blokkie (dinge wat wel veilig is om te doen). Leerders kleur die prentjies in.

Wolf, Wolf hoe laat is dit?

Een leerder word gekies om die wolf te wees en die ander staan langs mekaar in ‘n ry agter Wolf. Hulle loop dan op die skoolgrond agter Wolf aan. Die kinders vra saam: “Wolf, Wolf, hoe laat is dit?”, en hy antwoord elke keer deur ‘n tyd te noem (bv. eenuur, vyfuur, ens.). Maar as Wolf sê: “Etenstyd!”, moet die leerders almal weghardloop, terwyl Wolf hulle probeer vang. Daarna word iemand anders weer gekies om Wolf te speel.

Laat die leerders in ‘n groot kring sit. As die klas baie groot is, kan hierdie aktiwiteit twee keer in kleiner groepe uitgevoer word. Die opvoeder begin ‘n storie met ‘n sin (bv. “Eendag was daar ‘n groot padda. Hy het stokalleen in ‘n baie groot dam gewoon”.) Die opvoeder gooi ‘n bal vir een van die leerders om te vang. Hierdie leerder moet dan die storie verder vertel. (K + K 1.4) Die opvoeder kan die storie op koerantpapier neerskryf en verskillende groepe vra om verskillende illustrasies te teken. Hou die boek in die klaskamer vir die leerders om te lees of deur te blaai.

Gee vir die leerders ‘n groot vel papier. Wys vir hulle hoe om dit in ses dele te vou. Die leerder moet nou sy/haar eie strokiesprent teken. Hulle kan dit ook met ‘n maat uitruil sodat ander ook die geleentheid kry om dit te lees.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11102/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede' conversation and receive update notifications?

Ask