<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 • Woorde word aan leerders bekend gestel.
 • Moedig leerders aan om te kyk of hulle self d.m.v. prenteleidrade en klankwerk self van die woorde kan herken.
 • Laat die leerders voorspel waaroor die verhaal handel.
 • Gesels oor die verhaal:
 • Laat die leerders ‘n geskikte titel kies vir die verhaal.
 • Laat leerders gesels of dit fiksie (net ‘n storie) of nie-fiksie (werklike insident) is.
 • Leer die woorde aan as sigwoorde (flits gereeld).

Maak jou eie papierboot.

 • Oefen eers self hoe om die boot te vou.
 • Leerders sal spontaan vrae vra as hulle nie verstaan nie.
 • Dit kan raadsaam wees om die taak in kleiner groepe te doen.

Nog pret:

 • Laat leerders bababadjies skool toe bring vir die resies.
 • Doen hierdie aktiwiteit buite.

Lees die woorde:

 • Leerders oefen sigwoorde deur dit gereeld te lees. Maak ‘n stel flitskaarte vir die doel. Oefening is baie noodsaaklik sodat leerders die woorde herken sonder om te klank. In Module 2 het hulle reeds 49 sigwoorde wat hulle teen dié tyd baie goed moet herken.

Teen hierdie stadium is alle enkelklanke behalwe y, q en x aangeleer.

 • Laat die leerders alfabeties in ‘n ry staan volgens hulle noemname en dan volgens vanne.
 • Bespreek die doel van alfabetiese volgorde.

Laat leerders self “Ek koekeloer” speel, bv. Ek koekeloer iets wat met ‘n r begin. Seuns dra dit nie, ens.

Kyk of leerders nog prentwoorde kan ontwerp.

Leerders afdeling

Inhoud

 • Luister.
 • Praat.
 • Lees.
 • Sê op.

Koekeloer

Met my klein ogie koekeloer ek agter my gordyne uit. Vandaar sien niemand die agie wat die wêreld verspied. Ek vang almal onkant en vind baie oor die bure uit!

 • Speel: Met my ogie koekeloer ek . . .

1. Dit is wit en vee my foute uit ..............................................................................

2. My vingers het twee ringe om in te pas sodat ek lekker kan snipper-snip

..........................................................................................................................................

3. Party mense kyk daardeur om beter te kan sien ..................................................

 • Prentwoorde:

LU 1.1 LU 2.5 LU 2.10 LU 3.3.1
 • Klank die woord in die lugborrel.
 • Lees die woord.
 • Dalk ken jy dit sonder om te klank!
LU 3.3 LU 3.8.4 LU 3.8.5
 • Luister.
 • Gesels.
 • Lees.
 • Beantwoord die vrae:

1. Is my ogie groot?

..........................................................................................................................................

2. Wat doen ek met my ogie?

..........................................................................................................................................

3. Agter wat loer ek uit?

..........................................................................................................................................

4. Wat is ‘n agie?

..........................................................................................................................................

5. Wat vind ek uit?

LU 1.1.2 LU 2.1 LU 3.8

Gesels:

 • Hoe groot is jou oë.
 • Watter kleur is jou oë?
 • Hoe ver kan jy sien?
 • Hoeveel oë het jy?
 • Wat help mense om beter te kan sien?
 • Lees:
 • Teken ‘n prentjie om te wys jy verstaan wat jy lees.
 • Gee jou prent ‘n titel.

Vannag as dit donker is, gaan ons slaap.

Mamma kom loer of die kinders al slaap.

Hulle weet daar sal geen monster wees nie.

Knip, knip, maak die ogies en raak aan die slaap.

Wie slaap die mooiste?

Titel: ................................................................................................................................

LU 3.3 LU 3.3.1 LU 3.3.2

LU 3.3.3 LU 3.3.4

LU 3.3 LU 3.3.1 LU 3.3.3 LU 3.3.4

Assessering

Leeruitkomste 1: LUISTER : Die leerder luister vir inligting en genot, en reageer op gepaste en kritiese wyse binne ‘n wye reeks situasies.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder begrip toon van stories:

1.1.2 beantwoord letterlike begripsvrae, soos waar/onwaar-vrae;

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om binne ‘n wye reeks situasies met vertroue in gesproke taal te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder vrae beantwoord met woorde en frases;

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n reeks ervaringe of gebeurtenisse oorvertel;

Assesseringstandaard 2.10: Dit is duidelik wanneer die leerder aandag gee aan korrekte uitspraak tydens lees.

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde herken en skep:

3.3.1 herken ‘n toenemende aantal hoëfrekwensiewoorde as sigwoorde;

3.3.3 lees met toenemende spoed en vlotheid;

3.3.4 lees hardop en gebruik korrekte uitspraak en gepaste klem;

Assesseringstandaard 3.8: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.8.4 verstaan die letter-klank-verhouding van die meeste enkelkonsonante en kort vokale in woorde soos “mat”, “bal”;

3.8.5 verdeel eenvoudige woorde met enkel begin konsonante en kort vokale in eerste klanke en tweede deel van die lettergreep soos “k-at”, “m-at”.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11112/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask