<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: aardrykskunde

Graad 6

Klimaat en plantegroeistreke van die wêreld

Module 8

Klimaat en plantegroeistreke van die wêreld

Die klimaat en plantegroeistreke van die wêreld

Jy weet reeds dat die weerstoestande oor ‘n lang tydperk (20 – 35 jaar) ‘n spesifieke plek se klimaat vorm. Omdat weer nie absoluut voorspelbaar is nie, kan ons nie definitief sê dat dit Nuwejaarsdag in Kaapstad sal reën nie, maar ons weet wel dat Januarie normaalweg ‘n droër maand as Junie sal wees. Klimaatstoestande het oor ‘n lang tydperk getoon dat Kaapstad sy meeste reën in die winter kry.

Wanneer ons die eienskappe van plekke se klimaat bestudeer, is dit dus duidelik dat groot gebiede dieselfde gemiddelde toestande ondervind en dus ‘n tipe klimaatstreek vorm. Deur die eeue het die mens hom dikwels laat beïnvloed deur die klimaat as hy moes besluit op ‘n plek van vestiging. Groot dele van die wêreld is òf te koud òf te droog of warm vir mense om in te bly. Dan is daar ook die beskikbaarheid van hulpbronne wat die mens se keuse van ‘n blyplek beïnvloed. Daarom dat die ongeveer ses miljard mense op die aarde maar slegs 15% (3/20) van die aarde se oppervlak bewoon.

1. Faktore wat klimaat beïnvloed

  • Soos julle reeds in graad 5 geleer het, is daar baie faktore wat die klimaat van ‘n streek beïnvloed. Ons gaan vervolgens kyk na faktore wat ‘n invloed op die wêreldklimaat het.

Lengteligging van ‘n plek

Die warmste klimaat is die plekke naaste aan die ewenaar. Hoe verder jy van die ewenaar af beweeg, hoe kouer word dit. Om 12:00 skyn die son feitlik reg van bo by die ewenaar. Die sonstrale is meer gekonsentreerd en daarom styg die temperature hoër. Verder noord en suid val die sonstrale teen ‘n hoek en word dit deur die aarde se ronding oor ‘n groter area versprei. Daarom is die strale minder gekonsentreerd en dit is gevolglik koeler.

Ewenaar : sonstrale feitlik loodreg

Pole : son laer op horison

By die ewenaar veroorsaak die hoë temperature hoë verdamping wat dan weer tot hoër neerslag lei.

Hoogte bo seevlak

Die aarde absorbeer die sonstrale, skakel daarvan om in hitte en straal dit weer uit. Hoe nader jy dus aan die bron van radiasie (uitstraling) is, hoe warmer is dit, en hoe verder jy van die bron af wegbeweeg (bo-op ‘n hoë berg), hoe kouer is dit. Jy kan die beginsel van uitstraling toets deur jou hand eers naby die vuur (verwarmer) te hou en dit dan al verder weg te beweeg. Dit word al kouer hoe verder jy van die hittebron af beweeg.

Dit is meestal koud op hoë berge. Die hoogste bergspitse in die wêreld is altyd met sneeu bedek.

Aktiwiteit 1:

Om inligting uit ‘n atlas te bekom

[lu 1.2, 1.3]

Gebruik jou atlas en vind uit...

  • die naam en hoogte van die hoogste bergpiek in Suid-Afrika;
  • wat die lengte- en breedteligging van Kilimandjaro is.

Invloed van seestrome / oseane

Die temperatuur van die nabygeleë oseane beïnvloed die landtemperatuur. Winde waai die warm of koue lug wat oor die warm of koue oseaan is na die land toe en verhoog of verlaag so die temperatuur van die land. So is daar ook winde wat van die poolstreke noord- of suidwaarts vloei en koue lug oor die land inwaai.

Questions & Answers

important of enocomic
Adu Reply
what is division of labour
Dennis Reply
division of labour can be defined as the separation of task to individuals in any economic system to specialize on it.
Ahmad
what is demand curve
Victoria Reply
demand curve is a downward sloping economic graph that shows the relationship between the price of product and the quantity of the product demanded.
Ahmad
What is demand
Frank Reply
It refers to the quantity of a commodity purchased in the market at a price and at a point of time.
Basanta
refers to amount of commodities a consumer is willing and able to buy at particular price within a period of time
Clifford
It is the ability and willingness a customer buys a product or service at a particular price, place and time while other things remaining constant or the same
kum
In which case is opportunity cost is zero
Francis Reply
where no alternative is available
Bhartendu
who is the father of economic
Omar Reply
Adam Smith
Suraj
ok
Tony
Adam Smith
Francis
Adam smith
Opana
Adam Smith
Basanta
What is monopoly
Mauthoor Reply
it an economic situation where one individual controls the essential commodities or value product for maximum profit
James
monopoly is a market situation in which there is only one producer of a good or service which has no close substitutes
eliano
is where only one person is solely the price taker
Francis
what is Monopoly
Dauda Reply
The word Monopoly is a Latin word. it is the combination of two words-Mono means single and Poly means seller. thus Monopoly means single seller. but this is not the full meaning of Monopoly. Monopoly must produce a product which does not have close substitute in the market.
Basanta
Monopoly is define as a firm in an industry with very high barriers to entry.
Favour
If close substitute is available, Monopoly will be a king without a crown.
Basanta
what does it array
Cbdishakur Reply
what are the differences between monopoly and.oligopoly
Onome Reply
what are the difference between monopoly and oligopoly
Cbdishakur
The deference between Monopoly and Oligopoly: Monopoly means:A single-firm-Industry producing and selling a product having no close business and Oligopoly means:A market structure where a few sellers compete with each other and each controls a significant portion of market .
Basanta
so that the price-output policy one affects the other.
Basanta
what are difference between physical policy and monotory policy
hon
what is economic
Emakpor Reply
what is economic
Cbdishakur
the word economic was derived from the Greek word oikos (a house)and mein(to manage) which in effect meant managing a household with the limited funds available 🙂.
Basanta
good excample about scarsity
hon
An Enquiry into the nature and causes of wealth Nations, this book clearly defined what economic is🙂🙂🙏🙏 thank you...
Basanta
good example about scarcity: money,time, energy, human or natural resources. Scarcity of resources implies that there supply is very much limited in relation to demand.
Basanta
equilibrium is a situation in which economic forces such as demand and supply are balanced and in the absence of external influences,the value of economic variables will not change
Onome Reply
hmnn
Emakpor
marginal cost and marginal revenue is equilibrium .
Kho
yessss
Basanta
what is equilibrium
Rodrice Reply
policy prescriptions for unemployment
Jeslyne Reply
Am working on it
Blacks
Study
Janelle
study
simeon
what are the factors effecting demand sedule
Kalimu Reply
we should talk about more important topics, you can search it on Google n u will find your answer we should try to focus on how we can improve our society using economics
shubham
so good night
hon
Why do people buy more grapes in December than in July?
lungi
because at time know money
Adu
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10999/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask