<< Chapter < Page Chapter >> Page >
  • Các chương trình dịch gặp nhiều khó khăn vì có ít lệnh làm cho có ít lựa chọn để diễn dịch các cấu trúc của chương trình gốc. Sự cứng nhắc của kỹ thuật ống dẫn cũng gây khó khăn.
  • Có ít lệnh trợ giúp cho ngôn ngữ cấp cao.

Các bộ xử lý CISC trợ giúp mạnh hơn các ngôn ngữ cao cấp nhờ có tập lệnh phức tạp. Hãng Honeywell đã chế tạo một máy có một lệnh cho mỗi động từ của ngôn ngữ COBOL.

Các tiến bộ gần đây cho phép xếp đặt trong một vi mạch, một bộ xử lý RISC nền và nhiều toán tử chuyên dùng.

Thí dụ, bộ xử lý 860 của Intel bao gồm một bộ xử lý RISC, bộ làm tính với các số lẻ và một bộ tạo tín hiệu đồ hoạ.

Kiểu định vị trong các bộ xử lý risc

Trong bộ xử lý RISC, các lệnh số học và logic chỉ được thực hiện theo kiểu thanh ghi và tức thì, còn những lệnh đọc và ghi vào bộ nhớ là những lệnh có toán hạng bộ nhớ thì được thực hiện với những kiểu định vị khác.

Kiểu định vị thanh ghi

Đây là kiểu định vị thường dùng cho các bộ xử lý RISC, các toán hạng nguồn và kết quả đều nằm trong thanh ghi mà số thứ tự được nêu ra trong lệnh. Hình II.5 cho vài ví dụ về kiểu thanh ghi và dạng các lệnh tương ứng trong một vài kiến trúc RISC.

MIPS Op code6 Nguồn 15 Nguồn 25 Đích5 Dịch chuyển5 Hàm6
SPARC Op code2 Đích5 Op code6 Nguồn 15 01 Khoảng trống khác8 Nguồn 25
PowerPC Op code6 Đích5 Nguồn 15 Nguồn 25 Op code mở rộng10 01
ALPHA Op code6 Nguồn 15 Nguồn 25 3 01 Op code mở rộng7 Đích5

Hình II.5 : Dạng lệnh trong kiểu định vị thanh ghi - thanh ghi cho vài CPU RISC

Kiểu định vị tức thì

Trong kiểu này, toán hạng là một số có dấu, được chứa ngay trong lệnh. Hình II.6 cho ta vài ví dụ về dạng lệnh kiểu tức thì.

MIPS Op code6 Thanh ghinguồn5 Thanh ghiđích5 Số có dấu ( toán hạng tức thì )16
SPARC Op code2 Thanh ghiđích5 Op code6 Thanh ghinguồn5 11 Toán hạng tức thì có dấu13
ALPHA Op code6 Thanh ghinguồn5 Toán hạng tức thì>08 11 Op codemở rộng7 Thanh ghiđích5
PowerPC Op code6 Thanh ghiđích5 Thanh ghinguồn5 Toán hạng tức thì có dấu16

Hình II.6 : Dạng lệnh trong kiểu định vị thanh ghi - tức thì cho vài CPU RISC

Kiểu định vị trực tiếp

Trong kiểu này địa chỉ toán hạng nằm ngay trong lệnh (hình II.6). Ví dụ, kiểu định vị trực tiếp được dùng cho các biến của hệ điều hành, người sử dụng không có quyền thâm nhập các biến này.

MIPS Op code6 Thanh ghiđịa chỉ5 Thanh ghisố liệu5 Độ dời có dấu 16
SPARC Op code2 Thanh ghisố liệu5 Op code6 Thanh ghiđịa chỉ5 11 Độ dời có dấu 13
ALPHA Op code6 Thanh ghisố liệu5 Thanh ghiđịa chỉ5 Độ dời có dấu 16
PowerPC Op code6 Thanh ghisố liệu5 Thanh ghiđịa chỉ5 Độ dời có dấu 16

Hình II.7 : Dạng lệnh thâm nhập bộ nhớ trong của vài kiến trúc RISC

Kiểu định vị gián tiếp bằng thanh ghi + độ dời

Đây là kiểu đặc thù cho các kiến trúc RISC. Địa chỉ toán hạng được tính như sau :

Địa chỉ toán hạng = Thanh ghi (địa chỉ ) + độ dời. Ta để ý rằng kiểu định vị trực tiếp chỉ là một trường hợp đặc biệt của kiểu này khi thanh ghi (địa chỉ) = 0. Trong các bộ xử lý RISC, một thanh ghi (R0 hoặc R31) được mắc vào điện thế thấp (tức là 0) và ta có định vị trực tiếp khi dùng thanh ghi đó như là thanh ghi địa chỉ.

Kiểu định vị tự tăng

Một vài bộ xử lý RISC, ví dụ bộ xử lý PowerPC, dùng kiểu định vị này.

Questions & Answers

are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình kiến trúc máy tính. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10818/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình kiến trúc máy tính' conversation and receive update notifications?

Ask