<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sự khai báo còn xác định sự liên kết của các ÐTDL với các tên của nó.

Có hai loại khai báo là khai báo tường minh và khai báo ẩn. Khai báo tường minh là sự khai báo do người lập trình viết ra trong chương trình, như trong các khai báo của Pascal. Khai báo ẩn như trong trường hợp các ÐTDL được dùng một cách mặc nhiên mà không cần một sự khai báo tường minh nào. Ví dụ trong ngôn ngữ FORTRAN biến INDEX có thể dùng mà không cần khai báo tường minh và nó được trình biên dịch FORTRAN hiểu một cách mặc nhiên là một biến nguyên bởi vì tên của nó được bắt đầu bởi một trong các chữ cái từ I đến N.

Ngôn ngữ lập trình được chia làm hai loại: ngôn ngữ khai báo, trong đó các ÐTDL phải được khai báo trước khi sử dụng và ngôn ngữ không khai báo, trong đó ÐTDL có thể sử dụng mà không cần phải khai báo. Với ngôn ngữ khai báo, ÐTDL sau khi đã khai báo phải sử dụng đúng như nó đã được khai báo, trong khi đối với ngôn ngữ không khai báo, một ÐTDL có thể sử dụng một cách tuỳ thích. Ðây là một trong những lý do làm cho ngôn ngữ không khai báo trở nên mềm dẻo hơn.

Mục đích của sự khai báo

Việc khai báo có các mục đích quan trọng sau:

  • Chọn một tổ chức lưu trữ tốt nhất cho ÐTDL. Chẳng hạn trong ngôn ngữ Pascal để lưu trữ ngày trong tháng ta có thể khai báo biến ngay có kiểu là integer được lưu trữ trong bộ nhớ bởi 2 byte. Tuy nhiên trong một tháng chỉ có tối đa 31 ngày nên ta có thể khai báo biến ngay có kiểu miền con 1..31 được lưu trữ trong bộ nhớ chỉ với 1 byte.
  • Quản lý bộ nhớ: Sự khai báo cho phép xác định thời gian tồn tại của ÐTDL mà các chương trình quản lý bộ nhớ sử dụng để cấp phát và giải phóng bộ nhớ cho ÐTDL.
  • Các phép toán chung. Hầu hết các ngôn ngữ đều dùng các ký hiệu đặc biệt như "+" để chỉ một phép toán nào đó phụ thuộc vào kiểu dữ liệu của đối số. Ví dụ trong Pascal, "A+B" có nghĩa là "phép cọng các số nguyên" nếu A và B thuộc kiểu Integer, "phép cọng các số thực" nếu A và B thuộc kiểu real và là "phép hợp" nếu A và B thuộc kiểu tập hợp. Các phép toán như thế được gọi là các phép toán chung bởi vì nó không chỉ rõ một phép toán nhất định nào. Sự khai báo cho phép bộ dịch xác định một phép toán cụ thể được chỉ định bởi ký hiệu phép toán chung. Ví dụ trong Pascal, từ sự khai báo hai biến A và B, trình biên dịch sẽ xác định được phép toán cụ thể trong ba phép toán, theo đó nếu A, B là các biến integer thì "A+B" là phép cộng hai số nguyên, nếu A, B là hai biến real thì "A+B" là phép cộng hai số thực… Ngược lại trong SNOBOL4 vì không có khai báo kiểu cho biến nên sự xác định phép "+" nào để thực hiện phải được làm tại thời điểm mà một phép "+" bị bắt gặp trong quá trình thực hiện chương trình.
  • Kiểm tra kiểu. Mục đích quan trọng nhất của việc khai báo là chúng cho phép kiểm tra kiểu của biến. Vì tính chất quan trọng của việc kiểm tra kiểu nên chúng ta sẽ xem xét nó trong mục sau.

Kiểm tra kiểu và biến ðổi kiểu

Khái niệm kiểm tra kiểu

Kiểm tra kiểu là kiểm tra xem kiểu thực nhận được của các đối số trong một phép toán có đúng với kiểu dữ liệu mà các đối số đó cần có hay không.

Questions & Answers

Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
hi
Loga
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Cấu trúc dữ liệu. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10766/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Cấu trúc dữ liệu' conversation and receive update notifications?

Ask