<< Chapter < Page Chapter >> Page >
La societat actual planteja oportunitats i reptes de gran transcendència que fan imprescindibles canvis profunds en les maneres de concebre i desenvolupar la pràctica educativa. És particularment important que les persones desenvolupin capacitats per aprendre a aprendre, i per fer-ho de al llarg de la vida (lifelong learning), desenvolupant la seva autonomia, proactivitat i habilitats de treball col·laboratiu. En aquest context, els Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE), formats per aquelles eines i estratègies que una persona utilitza assíduament per aprendre, són la manifestació i, alhora, un dels principals motors d’una nova manera d’aprendre, capaç de donar respostes òptimes tant a les exigències com als nous horitzons ofereix la societat del coneixement.

Introducció

La societat actual planteja oportunitats i reptes de gran transcendència que fan imprescindibles canvis profunds en les maneres de concebre i desenvolupar la pràctica educativa. Aquesta necessitat de canvi i readaptació afecta tots els agents i institucions implicats en l'educació, i abasta tots els àmbits en què aquesta es desenvolupa: formal, no formal i informal. En aquest context, s’imposa la necessitat d’una innovació orientada a millorar significativament els processos d’ensenyament-aprenentatge, per adaptar-los a la complexa i canviant realitat social .

És particularment important que les persones desenvolupin capacitats per aprendre a aprendre , i per fer-ho de al llarg de la vida ( lifelong learning ) (Borges, 2007), desenvolupant la seva autonomia, proactivitat i capacitat de treball col·laboratiu. Una altra habilitat crítica que l'educació ha de garantir és l'ús profitós de les TIC, com a mitjans fonamentals per a l'educació i, en general, per a un ple exercici de la ciutadania en l'era digital.

En aquest context, esdevé necessari desenvolupar i potenciar un seguit d'eines i estratègies concretes per portar a la pràctica la imprescindible innovació educativa. Els Entorns Personals d'Aprenentatge o PLE (de l'anglès, Personal Learning Environment ) són la manifestació i, alhora, un dels principals motors d’una nova manera d’aprendre, capaç de donar respostes òptimes tant a les exigències com als nous horitzons que se’ns obren en la societat del coneixement.

Concepte de ple

Podem definir un PLE ( Personal Learning Environtment o Entorn Personal d'Aprenentatge) de la següent manera:

Conjunt d'eines, fonts d'informació, connexions i activitats que cada persona utilitza de forma assídua per aprendre. (Adell i Castañeda, 2010).

Es tracta d'una definició concisa i prou entenedora per a un concepte complex, però val la pena desgranar-la per aturar-nos en els seus punts claus. Això ens ajudarà a entendre el potencial real dels PLE i el seu impacte revolucionari dins l'univers de l'e-learning:

Eines i fonts d'informació

La informació és la matèria primera del PLE. Actualment, la informació és sobreabundant i prové d'infinitat de fonts, d'aquí la importància de desenvolupar la capacitat per buscar informació significativa i útil, destriant el gra de la palla, i reelaborar-la des d'una òptica personal però en continua interacció. Tractant-se d'un aprenentatge obert i informal, la metodologia PLE no es nodreix únicament de materials de caire pedagògic, sinó que s'obre a una infinitat d'altres fonts: col·legues, experts, mitjans de comunicació, comunitats virtuals, xarxes socials... Les eines són tots aquells recursos i serveis que ens permeten cercar/trobar/filtrar dades i informació de les múltiples fonts des d'on brolla, i ordenar-la, elaborar-la i compartir-la per convertir-la en coneixement.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Entorns personals d'aprenentatge (ple). OpenStax CNX. Nov 11, 2014 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col11720/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Entorns personals d'aprenentatge (ple)' conversation and receive update notifications?

Ask