<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Vervoer

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

In Graad 2 sal die leerders voortbou op die woordeskat wat in Graad 1 bekend gestel is. Baie geleenthede moet geskep word om hul luister- en praatvaardighede te ontwikkel sodat lees en skrif daarop kan volg.

‘n Uitgebreide woordeskat is noodsaaklik. Terwyl reeds bekende woorde vasgelê word, word nuwe woordeskat in stories, rympies, gediggies en speletjies ingevoer.

Leerders word aangemoedig om vrae te beantwoord en deel te neem aan besprekings en gesprekke in die addisionele taal.

Leerders se aandag word gevestig op die verskil in die indiwiduele klanke van die nuwe taal. Leerders ontdek dat sommige klanke dieselfde bly en sommige verander. Die opvoeder sal toevallig aandag gee aan die korrekte uitspraak.

TYDSKEDULE VIR MODULES 1 - 5

Daar word voorgestel dat al die leerders al vyf modules voltooi.

Die woordeskat in verband met vervoer word deur middel van stories, gediggies en rympies aan die leerders bekendgestel. Hulle kry die geleentheid om die betrokke stukke te lees en te bespreek waarna hulle teken-, pas- en skryfaktiwiteite daaroor afhandel.

INTEGRASIE VAN TEMAS

 • ‘N GESONDE OMGEWING

Bespreek: Besoedeling deur verkeer.

Hoe kan dit bekamp word?

 • MENSEREGTE EN SOSIALE GEREGTIGHEID

Het almal vervoer?

Waarom is vervoer belangrik?

Leerders afdeling

Inhoud

‘n storie:

 • Kom ons lees almal die storie saam.
LU 1.1.3 LU 3.2.2 LU 3.2.3 LU 3.2.4 LU 5.2.1
 • Kom ons lees weer paragraaf een.
 • Kleur in:

- Die eerste motor is groen.

- Die tweede motor is blou.

- Die derde motor is geel.

- Die vierde motor is oranje.

- Die vyfde motor is grys.

- Die sesde motor is bruin.

LU 5.1.6
 • Teken:
‘n ou motor ‘n nuwe motor
‘n groot motor ‘n klein motor
‘n vinnige motor ‘n stadige motor
‘n wit motor ‘n swart motor
LU 5.2.1 LU 6.4
 • Kom ons lees weer paragraaf 2 en 3, 4 en 5.
 • Soek die regte woord en skryf dit in die hokkie.
stuurwiel bagasievoorwielnoodwiel bagasiebakligagterwielenjinkap
LU 1.1.4 LU 4.1

Kom ons lees weer paragraaf 6.

 • Soek ‘n mooi prent van ‘n 4 x 4 motor.
 • Knip die prent uit en plak dit hier.

1. Wat is die kleur van die 4 x 4? ............................................................................

2. Wat is die naam van die 4 x 4? ............................................................................

3. Hoeveel sitplekke is daar in die 4 x 4? ................................................................

Vertel van jou 4 x 4 motor!

LU 4.3 LU 2.6
 • Kom ons lees weer paragraaf 7.
 • Teken ‘n taxi.
 • Daar is 14 mense in die taxi.

- Die taxi is geel.

- Op die deur van die taxi staan die naam “Blommetjie”.

 • Soek ‘n snaakse naam vir jou taxi .......................................................................
LU 1.1.3
 • Die polisie gebruik ook motors.
 • Die polisiemotor het ‘n sirene en ‘n groot blou lig op die dak.
 • Die sirene maak pee pô pee pô.
 • Polisiemotors kan vinnig ry.
 • As hulle iemand agtervolg, gebruik hulle die blou lig en die sirene.
 • As jy in gevaar is, kan jy die blitspatrollie bel. Die nommer is 10111.
 • Die blitspatrollie se motors kan baie vinnig ry.

Assessering

Leeruitkomste 1: LUISTER : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder begrip toon van eenvoudige stories:

1.1.3 teken ‘n prent oor die storie en sê of skryf ‘n paar woorde omtrent die prent neer;

1.1.4 orden prente en pas byskrifte daarby;

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om binne ‘n wye reeks situasies met vertroue in gesproke taal te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.6: Dit is duidelik wanneer die leerder gesels oor ‘n tekening of ‘n prent;

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder begin om ‘n geskrewe teks te verstaan deur saam met die onderwyser te lees:

3.2.2 volg die onderwyser se oog- en vingerbewegings;

3.2.3 wys na die regte woord wanneer dit gelees word;

3.2.4 beantwoord kort mondelinge vrae oor ‘n storie;

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n byskrif kies wat ‘n prent duidelik beskryf en skryf dit neer;

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder sinne voltooi deur ontbrekende woorde in te vul.

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder begrippe en woordeskat verstaan betreffende:

5.1.6 volgorde (soos: vierde, vyfde);

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te dink:

5.2.1 identifiseer ooreenkomste en verskille (vergelyk byvoorbeeld ‘n vis en ‘n dolfyn);

Leeruitkomste 6: TAALSTRUKTUUR EN -GEBRUIK : Die leerder is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.4: Dit is duidelik wanneer die leerder sommige adjektiewe verstaan en gebruik (soos: jong/jonk; ou/oud; gelukkige/gelukkig).

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11111/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask