<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 5   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Getalbegrip, optelling en aftrekking

Optelling

Opvoeders afdeling

Memorandum

1.1 7

1.2 4

1.3 2

1.4 7

1.5 4

2.1 432; 214; 1 346; 1 020; 8 421; 6 045

2.2 512; 294; 1 426; 1 100; 6 125

2.3 1 482; 1 264; 2 396; 2 070; 9 471; 7 095

3.

4.

4.1 26

4.2 66

4.3 34

4.4 44

4.5 94

4.6 49

4.7 49

4.8 351

4.9 368

4.10 9 984

4.11 32

4.12 48

4.13 48

4.14 6

4.15 24

4.16 96

4.17 132

4.18 7

4.19 15

4.20 44

5. 33 000; 43 000; 53 000; 63 000; 73 000; 83 000; 93 000; 103 000;

113 000; 123 000; 133 000

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om korrek te kan tel [lu 1.1]

Om korrek te kan bereken [lu 1.8]

Om hoofreken te kan doen [lu 1.9]

1. Dit is belangrik dat ‘n mens in Wiskunde ook “visueel” moet kan tel. Om dit korrek te kan doen, moet jy baie goed na die gegewe figuur kyk. Jy moet ook die vrae baie mooi en met begrip lees, want as jy dit nie verstaan nie, sal jy nie korrek tel nie! Kom ons val sommer dadelik weg met ’n uitdaging! Werk saam met ’n maat en tel:

1.1 Hoeveel kolle is daar in die sirkel? _______________________________

1.2 Hoeveel kolle is daar in die sirkel, maar terselfdertyd ook in die reghoek?

_____________________________________________________________________

1.3 Hoeveel kolle is daar in die sirkel, maar ook in die reghoek en driehoek? ________________________________________________________________

1.4 Hoeveel kolle lê buite die sirkel? _______________________________

1.5 Hoeveel kolle is in die reghoek, maar nie in die sirkel of driehoek nie? _____________________________________________________________________

2. In die vorige aktiwiteit het jy klein getalle gebruik om te tel. Kom ons gebruik nou groter getalle. Dit is belangrik dat jy die waarde van elke syfer sal ken (soos ons dit in die vorige Leereenheid gedoen het) voordat jy begin bytel. Dit sal jou help om die antwoorde korrek te bereken. Kyk wie van jy of jou maat die korrekte antwoorde eerste hardop kan sê! Kontroleer met ’n sakrekenaar as julle twyfel.

2.1 Tel 50 by elke ballon se getal.

2.2 Tel 130 by elke ballon se getal.

2.3 Tel 1 100 by elke ballon se getal.

3. Kyk ook of julle die volgende kan regkry.

Gebruik die getalle 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 en 12 elkeen net eenkeer sodat die som van die 3 getalle in enige rigting altyd 21 is.

4. Dit spaar sommer baie tyd as ‘n mens nie nodig het om elke keer probleme met potlood en papier op te los nie. Daarom is dit so belangrik dat jy sommer flink moet kan dink. Werk op jou eie en voltooi die hoofrekentoets so vinnig en akkuraat moontlik. Jy het net 3 minute tyd daarvoor.

a) 17 + 9 = _________________

b) 57 + 9 = _________________

c) 45 – 11 = _________________

d) 65 - 21 = _________________

e) Verdubbel 47: _________________

f) 17 + 19 + 13 = _________________

g) 23 + 19 + 7 = _________________

h) 210 + 120 + 21 = _________________

i) Verdubbel 184: _________________

j) 10 000 – 16 = _________________

k) Halveer 64: _________________

l) Halveer 96: _________________

m) 6 × 8 = _________________

n) 54 ÷ 9 = _________________

o) Een kwart van 96 = _________________

p) 12 × 8 = _________________

q) _________________ ÷ 12 = 11

r) 63 ÷ _________________ = 9

s) (15 ÷ 15) × 15 = _________________

t) (56 + 63) + 44 = 56 + (_________________ + 63)

HOE HET JY GEVAAR?
MERK DIE TOEPASLIKE BLOKKIE:
Ek het alles reg!
Ek het meer as die helfte reg!
Ek het nie goed genoeg gevaar nie.

5. Kom ons tel nou ‘n nog groter getal by. Kyk of jy die volgende netjies en korrek kan voltooi. Begin by 33 000 en tel elke keer 10 000 by. Kleur elke blokkie met die korrekte antwoord groen in en bou so vir jou ’n “voetpad”.

33 000 40 000 58 000 85 000 93 000 102 000 110 000 133 000
38 000 43 000 60 000 83 000 96 000 103 000 111 000 123 000
41 000 53 000 62 000 73 000 99 000 107 000 113 000 121 000
32 000 55 000 63 000 71 000 100 000 109 000 116 000 119 000

ONTHOU JY NOG?

As ons die sakrekenaar wil programmeer om bogenoemde som te kontroleer, druk ons 33 000 + 10 000 = = =.

Gebruik jou sakrekenaar en kyk of jou “voetpad” korrek uitgewerk is.

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder aan- en terugtel in heelgetal-intervalle en -breuke;

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder skat en bereken deur geskikte bewerkings vir die oplossing van probleme te gebruik:

1.8.1 afronding tot die naaste 5, 10, 100 of 1 000;

1.8.2 optel en aftrek van heelgetalle met minstens 5 syfers.

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat die volgende behels:

1.9.1 optelling en aftrekking;

1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle tot minstens 10 × 10.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask