<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Diere moet ook leer

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoë om die Huistaal te gebruik. ‘n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig hê.

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Soos in die gedig weerspieël word, gaan hierdie module oor die noodsaaklikheid oor onderwys, of dit nou apies is wat dinge moet leer om bewus te word van gevare of Wikus die Welpie wat moet leer om gehoorsaam te wees.

Leerders maak gebruik van ‘n diagram met vrae om hulle te lei om hulle eie storie te skryf.

Nuwe woordeskat met vasleggingsaktiwiteite word bygebring.

Leerders kry geleentheid om self die leesstuk te illustreer, vrae te beantwoord en die stories te dramatiseer.

 • KLANKE EN WOORDBOU

Die dubbelklinkers, oe, ie, ui, ou, eu, ei en die drieletterklinkers, aai, ooi, oei, eeu word in konteks hersien/aangeleer/vasgelê.

 • SKRIF

Aandag word gegee aan die korrekte hantering van skryfgereedskap. Die volgende hoofletters word aangeleer en die klein letters hersien; M, N, L, H, T, I, K, F, E.

Leerders afdeling

Inhoud

 • ‘n Gediggie om na te luister, te lees en te leer.

Het julle geweet.......

Diere moet ook skoolgaan –

Hul ouers leer hul mooi.

En as hulle dit nie reg doen nie,

Dan word hul gou gelooi.

Die ape leer in die bome swaai

En piesangs in hul arms dra,

Styf vashou, bollemakiesie draai

En vlooie vang wat pla.

Die welpie volg vir Mamma Leeu,

Hy mag nie ver weg dwaal.

Pappa Leeu is baie kwaai,

Het tande sterk soos staal.

Klein hasies moet versigtig wees

As hul gaan wortels soek.

Die boer se roer staan daar gereed

En honde keer hul in die hoek.

So luister mooi wat Juffrou sê

En leer jou spel nou mooi.

Dan sal jy eendag baie geld hê

En slim wees soos Oom Tooi.

G.J.M.

LU 1.3.4 LU 1.3.6 LU 3.2.1 LU 3.3.2
 • Teken jou eie prente.
LU 4.8
 • Ken jy hierdie dubbelklanke? Voltooi die volgende woorde.
w ss nb kh ks kb k s nd nd rt rd P……………………………………. t m st nr ml tr br n
 • Waar pas hulle in?

1. Ek lees ‘n ……………………………………………………………………….

2. ‘n Hond is ‘n ……………………………………………………………………

3. Daar is mooi blomme in die ……………………………………………………

4. My skoene is ……………………………………………………………………

5. Ek ………………………………………………………………… my potlood.

6. Hier loop ‘n …………………………………………………………………….

7. Die …………………………………………………………………... is lekker.

LU 3.4.1
 • Lees van ...........

Die ape se skool

Mamma Aap kyk op.

Daar hoog in die bome swaai haar klein apies.

Hulle baljaar in die hoogste takke.

Hulle spring so rats van die een tak na die ander dat dit lyk asof hulle vlieg.

Hulle klou met hulle lang vingers aan die boomtakke vas.

Die stertjies swaai heen en weer.

“Ja,” dink sy “ek het hulle mooi geleer”.

Kyk, daar sit Pappa en Oupa Aap ook vir hulle en loer.

Mamma Aap kan sien hulle is baie trots op haar klein apies.

En sy ook!

 • Hierdie stoute apie het die sinne deurmekaar geskommel. Help om die sinne korrek te skryf.

1. hoogste baljaar takke Hulle die in.

…………………………………………………………………………………………..

2. weer stertjies en heen swaai Die.

…………………………………………………………………………………………..

LU 4.3.2
 • Skryf jou eie storie oor “Ek is ‘n Apie”. Vertel hoe jou mamma en pappa jou geleer het om in die bos te oorleef. Vertel ook van ‘n noue ontkoming wat jy gehad het.
 • Hierdie woorde kan julle help ..........
klim swaai skreeu bessies bollemakiesie
klouter draai waterval avontuur piesangs
veilig dapper gebewe leeu vyand gered
LU 3.3.5 LU 4.2.1 LU 4.2.2

Assessering

Leeruitkomste 1: LUISTER : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na kort stories, rympies, gedigte en liedjies uit verskeie kulture luister en begrip toon;

1.3.4 ‘n reeks gebeurtenisse of idees in ‘n teks oorvertel;

1.3.6 gevoelens oor ‘n mondelinge teks uitdruk en redes gee;

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep:

3.2.1 ‘n storie alleen of saam met die onderwyser lees:

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer tekste herken en skep:

3.3.2 hardop lees en die korrekte uitspraak en gepaste klem gebruik;

3.3.5 lettergrepe gebruik om woorde te lees;

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.4.1 vokaalklanke wat uit twee letters bestaan, herken;

Leeruitkomste 4 SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategieë gebruik om ‘n skryfstuk te begin.

4.2.1 deelneem aan dinkskrumaktiwiteite om idees vir skryf te kry;

4.2.2 idees met klasmaats en onderwyser deel;

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n konsepweergawe van ‘n skryfstuk vir verskillende doeleindes skryf:

4.3.2 geskommelde sinne reg skryf;

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om begrip te toon.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 2. OpenStax CNX. Oct 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11132/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask