<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Nog meetkunde, datahantering en waarskynlikheid

Opvoeders afdeling

Memorandum

10.2.2 (a) 60

(c) 17

33

16

5

24

10.2.6

4
llll 4
_ llll lll 8
llll 4
_ llll l 6
ll 2

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: data en statistiek [lu 5.7, lu 5.9, lu 5.5]

9 DATA EN STATISTIEK

9.1 Klas bespreking

 • Presies wat is “data” en “statistiek”?
 • Waarvoor gebruik ons dit?
 • Waar kry ons die inliging?
 • Hoe kan ons die inligting wat bekom is, voorstel?

9.2 Nog iets om te bespreek

 • Verdeel in groepe van 3. Hoe sou julle die volgende vrae kan beantwoord?

a) Wat is die gemiddelde lengte van ’n seun in gr. 7 in Suid-Afrika?

b) Na watter TV-program kyk gr. 7-dogters in Suid-Afrika die graagste?

c) Watter soort aartappelskyfies is Suid-Afrikaners se gunsteling?

d) Hoeveel leerders in die Wes-Kaap speel tennis?

e) Wat is die gemiddelde massa van die gr. 7-opvoeders in jul skool?

f) Wat is die gemiddelde ouderdom van die gr. 7-leerders in jul skool?

10. TEL EN GROEPERING VAN DATA

10.1.1 Het jy geweet?

Soms is dit baie moeilik om inligting te kry van die hele groep wat jy moes ondervra (sien bv. 9.2 (c) hierbo) Daarom word daar dikwels net ’n deel van die groep ondervra. Ons noem dit ’n steekproef of ’n steekproeftrekking.

As jy ’n steekproef maak, moet dit egter verteenwoordigend wees:

 • Jy moet genoeg mense ondervra
 • Jy moet ’n goeie verskeidenheid mense ondervra (ouderdom, geslag, ens.)

10.1.2 Klasbespreking:

 • Wie en hoeveel van hulle sal julle in ’n steekproef ondervra om die volgende uit te vind? Onthou: julle wil realistiese antwoorde hê!

a) Wat die gunsteling sportsoort vir meisies in julle skool is;

b) Wat Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners se gunsteling tydskrif is;

c) Wat die mees algemene siekte/kwaal is waaraan persone ouer as 50 jaar in Suid-Afrika ly.

10.2.1 Kyk na die volgende data wat tydens ’n steekproef ingesamel is. Dit dui die ouderdomme van sekretaresses aan:

32 24 25 18 23 25 26 19 33 30 21 24
23 23 26 25 22 21 24 18 18 22 20 18
19 32 30 22 21 20 20 20 22 23 21 24
26 28 29 24 23 21 18 24 23 27 26 29
24 19 20 25 29 26 24 18 28 17 25 22

10.2.2 Beantwoord die volgende vrae:

a) Hoeveel sekretaresses is in die steekproef ondervra?

b) Werk saam met ’n maat. Hoe kan julle die inligting sinvol organiseer/ groepeer? Gee terugvoering aan die klas!

c) Voltooi:

 • die jongste sekretaresse is __________________________________ jaar oud.
 • die oudste sekretaresse is ____________________________________ jaar oud.
 • verskil tussen die oudste en jongste sekretaresse is _____ jaar.
 • ________________________________________ sekretaresses is mondig.
 • die grootste aantal sekretaresses met dieselfde ouderdom is _____ jaar oud.

10.2.3 Het jy geweet?

Een manier om inligting te organiseer, is deur middel van ’n “ stingel-en-blaar ”-diagram.

Stingel Blaar
(tiene) (ene)
3 2 ; 3; 0 ; ens.
1 8 ; 9 ; 8 ; 8 ; ens.

Die eerste ry is dus 32 ; 33 ; 30 ; ens.

10.2.4 Kry die massa van 15 van jou klasmaats. Stel die data voor deur middel van ’n stingel-en-blaar-diagram.

10.2.5 Het jy ook geweet?

Jy kan die data tel deur strepies te trek en ’n kerfstok-tabel op te stel. Elke vyfde strepie kruis die vorige 4. Die getalle sal dus so lyk:

een: I

twee: II

drie: III

vier: IIII

vyf: IIII

10.2.3 Gebruik die onderstaande inligting in verband met Gr. 7-dogters se punte uit 30 en voltooi die tabel:

24 28 26 24 24 26 22 20 24 26 28 28 24 18 20
22 22 24 20 20 26 28 30 28 30 28 24 24 22 16
Punt “Kerfstok” Totaal
16 I 1
18 I 1
20 III __________
22 __________ __________
24 __________ __________
26 __________ __________
28 __________ __________
30 __________ __________

Assessering

Leeruitkomste 5: Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal.

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder data organiseer (en groepeer ook, waar gepas) en aanteken deur tellings, tabelle en stam-en-blaar-voorstellings te gebruik;

Assesseringstandaard 5.7: Dit is duidelik wanneer die leerder die grootste en kleinste telling in ‘n datastel identifiseer en die verskil tussen hierdie tellings bepaal ten einde die verspreiding van die data (omvang) te bepaal;

Assesseringstandaard 5.9: Dit is duidelik wanneer die leerder data wat op verskeie maniere voorgestel is krities lees en interpreteer ten einde gevolgtrekkings en voorspellings te maak wat sensitief is.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask