<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Hoe lyk ek?

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoë om die Huistaal te gebruik. ‘n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig hê.

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Themba sterk by die huis aan na die ongeluk. Hy is baie teleurgesteld dat hy nie rugby kan speel nie maar lê hom toe op swem en besoek die biblioteek gereeld. Die gedig wys daarop dat daar ander soorte wenners ook is en dat alles in die lewe nie net oor “wen” gaan nie.

Besprekingsonderwerpe soos gestremdes om ons, sportaktiwiteite by die skool en die grappies en raaisels wat gelees kan word, behoort stimulerend vir die leerders te wees. Hulle bespreek ook met mekaar onderwerpe waaroor hulle wil skryf en begin nou hul stories te redigeer.

 • KLANKE EN WOORDBOU

Die begin klanke sw, kw en tw word in konteks behandel, asook die eindklanke -nk, -nt, -ng en -ns.

‘n Blokkiesraaisel en woordblok word gebruik vir vaslegging.

 • SKRIF

Voorbeelde van skriflesse word ingesluit om moeilike hoofletters weer te hersien. Leerders behoort nou met gemak sinne met hoofletters wat korrek gevorm word te kan gebruik.

Skrif:

In die modules 1 – 4 is al die hoofletters in drukskrif aangeleer.

In hierdie module word ‘n voorbeeld van elke hoofletter weer eens gegee.

Die skrifles kan nou aangebied word. Daar word aanbeveel dat die hoofletters wat leerders nog nie bemeester het nie, gereeld hersien word.

Daar behoort daagliks aan skrif aandag gegee te word. Leerders moet die geleentheid kry om die formasie van die letters te oefen sodat hulle met meer gemak duidelik en vinniger kan skryf.

Kreatiewe Skryfwerk:

Leerders word in hierdie module bewus van ‘n storie se begin, die middel en die einde. Nadat hulle die sinne georden het, moet hulle die verhaal uitbrei en hulle eie gedagtes byvoeg. As die klas dit saam bespreek, kan baie idees gegee word om hulle stories interessanter te maak. Die voorstelle kan ook op die skryfbord aangebring word sodat leerders die idees in hul eie stories kan gebruik.

Leerders afdeling

Inhoud

 • Skryf en versier die patroon.
LU 4.1

LU 4.1
 • Wat onthou julle van Themba en sy sussie Thandi? Vertel vir die klas.
 • Waar het hulle gebly?
 • Wie het vir hulle versorg?
 • Wat het met Themba gebeur?
 • Die storie gaan aan . . . . . . . . . . . . . . . . .luister mooi en lees dit versigtig.

Themba sterk aan - deel 1

Themba het uit die hospitaal gekom.

Sy familie was baie bly om hom weer by die huis te hê.

Die dokter het gesê hy sal die gips van sy been wat gebreek was, oor drie weke afhaal. Temba moes nog met ‘n kruk loop. Dit het hom nie gehinder nie.

Gou was hy weer in die skool.

Julle onthou mos hoe goed hy kon wiskunde doen.

Hy het altyd vir Thandi gehelp met haar wiskunde.

Sy maats was bly om hom te sien.

Hy was bly om weer vir hulle te sien.

 • Waarom moes Themba met ‘n kruk loop?
 • Hoeveel dae moes hy wag voordat die gips sou afkom?
 • Hoe weet jy dat Themba goed was met wiskunde?
 • Hoe het Themba gevoel toe hy sy maats weer gesien het?
LU 2.4.7 LU 3.2.1
 • Lees die storie.

Themba sterk aan - deel 2

Die gips is af! Nou voel Themba weer pure man!

Hy doen gereeld sy oefeninge wat die verpleegster hom geleer het.

Die dokter het ook gesê hy moet soveel as moontlik swem, want swem sal sy been gou sterk maak.

Hy en Thandi stap elke middag swembad toe. Hulle geniet dit, want dit is baie warm buite.

Themba skop die water en baljaar met Thandi in die water.

As hy sy been in die water gebruik, is dit glad nie seer nie.

Dit is net sy voet wat nog nie herstel het nie.

As hy loop, kry hy nog seer.

Die dokter sê dit kan nog lank neem voordat sy voet heeltemal herstel het.

Nou swem Themba maar soveel kere soos hy kan.

 • Verdeel die woorde in lettergrepe. Klap die lettergrepe.
oe fen ing e ver pleeg ster swem bad
oe
LU 3.2.1 LU 3.3.5
 • Bou die woorde en voltooi die blokkiesraaisel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
LU 3.4.2 LU 3.4.8

Assessering

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem:

2.4.7 vrae beantwoord en redes gee vir antwoord;

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep:

3.2.1 ‘n storie alleen of saam met die onderwyser lees:

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer tekste herken en skep:

3.3.5 lettergrepe gebruik om woorde te lees;

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.4.2 twee- en drieletterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken;

3.4.8 blokkiesraaisels voltooi;

Leeruitkomste 4 SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf.

Questions & Answers

What do we mean by Asian tigers
Aeesha Reply
Dm me I will tell u
Shailendra
Hi
Aeesha
hi
Pixel
What is Average revenue
KEMZO
How are u doing
KEMZO
it is so fantastic
metasebia
what's a demand
Edward Reply
it is the quantity of commodities that consumers are willing and able to purchase at particular prices and at a given time
Munanag
quantity of commodities dgat consumers are willing to pat at particular price
Omed
demand depends upon 2 things 1wish to buy 2 have purchasing power of that deserving commodity except any from both can't be said demand.
Bashir
Demand is a various quantity of a commodities that a consumer is willing and able to buy at a particular price within a given period of time. All other things been equal.
Vedzi
State the law of demand
Vedzi
The desire to get something is called demand.
Mahabuba
what is the use of something should pay for its opportunity foregone to indicate?
Random Reply
Why in monopoly does the firm maximize profits when its marginal revenue equals marginal cost
astrid Reply
different between economic n history
Falma Reply
If it is known that the base change of RM45 million, the statutory proposal ratio of 7 per cent, and the public cash holding ratio of 5 per cent, what is the proposed ratio of bank surplus to generate a total deposit of RM 300 million? 
Jeslyne Reply
In a single bank system, a bank can create a deposit when it receives a new deposit in cash. If a depositor puts a cash deposit of RM10,000 into the bank, assume the statutory reserve requirement is 7% and the bank adopts a surplus reserve of 8%. a. Calculate the amount of deposits made at the end o
Jeslyne
the part of marginal revenue product curve lies in the _ stage of production is called form demand curve for variable input.
Bashir Reply
The cost associated with the inputs owned by the farmer is termed as
Bashir
the cost associated with inputs owned by the farmer is termed as ____
Bashir
why do we study economic
Nwobodo Reply
we study economics to know how to manage our limited resources
Eben
တစ်ဦးကျဝင်​ငွေ
myo
we study economics the know how to use our resources and where to put it
Mamoud
what is end
Nwobodo
we study economics to make rational decision
Gloria
we study economics only to know how to effectively and efficiently allocate our limited resource in other to meet our unlimited wants
Kpegba
We study economics inorder for us to know the difference of the needs and wants and aslo how to use the limited resources that are available
Bongani
who is the father of economy
Yajanyi Reply
adam smith
ibrahim
Adam smith
Somnath
professor Lionel Robins
Abraham
adam smith
albert
mariginal utility is finalized by who?
Barsharani
marshall
Aadi
Adam Smith
Laila
Adam smith
Mamoud
Adam Smith
Bongani
Adam smith
Veronica
adam smith barter system
Omed
why we study economics
Kitojo Reply
what is equilibrium price?
BENJAMIN Reply
This is the price In which quantity demanded is equal to the quantity supplied.
Binta
what is the principle of demand
Udoh
is when the price of two item is equal
Mamoud
is the market price at which the demand curve and supply curve of particular commodity interest.
Kpegba
can we say that without macroeconomics,microeconomics can succeed? and why?
Kpegba
equilibrium price is when prices are equal
Ramon
equilibrium price is a point at which demand and supply curve meet
Vedzi
please can you give us the correct answer after the lesson to be compared to our answers
Gloria Reply
in what?
ibrahim
why economics is the real life subject
Kitojo
because it is subjected to human decisions
Kpegba
why might an increase in money national income not necssarily lead to an increase in the standards of living
Multin
pls,who is a legal tender.can you explain well
Mary Reply
We think, that the legal tender is a form of payment of a debt or anything related, but which is not necessarily money. that can be bank notes, or coins for instance. but the bottom line is the legal tender is required to be recognized by the law, but it varies according to the jurisdiction.
Pierre
Thanks
Mary
Is it something like cheque
Mary
legal tender is anything that can be accepted for payment within a country
Tyson
good
Philo
is Something legally accepted in a particular place
Mamoud
Who is a liquidator?
Isah Reply
pls,who is a legal tender
Mary
We think, that the legal tender is a form of payment of a debt or anything related, but which is not necessarily money. that can be bank notes, or coins for instance. but the bottom line is the legal tender is required to be recognized by the law, but it varies according to the jurisdiction.
Pierre
s and D are the only in the firm.the face following playoff D gain: large budget. small Bud 30billon. 0 zero 70billon. 50milln s gains large budg. small bud 20millon. 0zero 30. 40
Mujahid Reply
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 2. OpenStax CNX. Oct 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11132/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask
Jugnu Khan
Start Quiz
Briana Knowlton
Start Quiz