<< Chapter < Page Chapter >> Page >

3.2.2.1. Kết cấu cách nhiệt tường

Trên hình 3-2 mô tả kết cấu của tường bể đá, đặc điểm các lớp mô tả trên bảng 3-4.

Bảng 3-4: Các lớp cách nhiệt bể đá cây

TT Lớp vật liệu Chiều dày(mm) Hệ số dẫn nhiệt, (W/m.K)
1 Lớp vữa xi măng 1020 0,78
2 Lớp gạch thẻ 110220 0,23  0,29
3 Lớp vữa xi măng 1020 0,78
4 Lớp hắc ín quét liên tục 0,1 0,70
5 Lớp giấy dầu chống thấm 12 0,175
6 Lớp cách nhiệt 100200 0,018  0,020
7 Lớp giấy dầu chống thấm 12 0,175
8 Lớp thép tấm 56 45,3

Hình 3-2: kết cấu cách nhiệt tường bể đá

3.2.2.2. Kết cấu cách nhiệt nền

Trên hình 3-3 mô tả kết cấu chi tiết các lớp kết cấu của nền bể đá, đặc điểm của các lớp chỉ ra trên bảng 3-5.

Hình 3-3: kết cấu cách nhiệt nền bể đá

Bảng 3-5: Các lớp cách nhiệt nền bể đá

TT Lớp vật liệu Chiều dày(mm) Hệ số dẫn nhiệt, (W/m.K)
1 Lớp thép tấm 56 45,3
2 Lớp cát lót mỏng 1015 0,19
3 Lớp bê tông cốt thép 60100 1,28
4 Lớp giấy dầu chống thấm 12 0,175
5 Lớp cách nhiệt 100200 0,018  0,020
6 Lớp giấy dầu chống thấm 12 0,175
7 Lớp hắc ín quét liên tục 0,1 0,7
8 Lớp bê tông đá dăm M200 150200 1,28
9 Lớp đá làm nền và đất đầm kỹ -

3.2.2.3. Kết cấu nắp bể đá

Để tiện lợi cho việc ra vào đá, nắp bể đá được đậy bằng các tấm đanh gỗ dày 30mm, =0,2 W/m.K, trên cùng phủ thêm lớp vải bạt. Do đó tổn thất nhiệt ở nắp bể khá lớn.

3.2.2.4. Xác định chiều dày cách nhiệt và kiểm tra đọng sương tường bể đá

1. Chiều dày cách nhiệt bể đá

Chiều dày của lớp cách nhiệt được xác định theo phương trình:

δ CN = λ CN . 1 k 1 α 1 1 α 2 δ i λ i size 12{δ rSub { size 8{ ital "CN"} } =λ rSub { size 8{ ital "CN"} } "." left [ { {1} over {k} } - { {1} over {α rSub { size 8{1} } } } - { {1} over {α rSub { size 8{2} } } } - Sum { { {δ rSub { size 8{i} } } over {λ rSub { size 8{i} } } } } right ]} {} , m(3-1)

k - Hệ số truyền nhiệt của bể đá, W/m2.K. Hệ số truyền nhiệt k được xác định trên cơ sở tính toán kinh kế - kỹ thuật. Có thể lấy hệ số truyền nhiệt k tương đương hệ số truyền k của kho lạnh.

1 - Hệ số toả nhiệt bên ngoài bể đá, từ không khí lên tường bể muối, W/m2.K

2 - Hệ số toả nhiệt bên trong bể đá, toả nhiệt khi nước muối chuyển động ngang qua vách đứng, W/m2.K

i - Chiều dày của các lớp còn lại của tường bể đá, mm(xem bảng 3-4).

i – Hệ số dẫn nhiệt của các lớp còn lại, W/m.K.

2. Kiểm tra điều kiện đọng sương

Sau khi xác định được chiều dày cách nhiệt, tiến hành chọn chiều dày theo các kích cỡ tiêu chuẩn. Chiều dày tiêu chuẩn của các lớp cách nhiệt là 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 và 200mm.

Sau khi chọn chiều dày cách nhiệt theo các bề dày tiêu chuần, phải xác định hệ số truyền nhiệt thực của tường theo kích thước lựa chọn để từ đó xác định xem có khả năng đọng sương không và làm cơ sở tính toán tổn thất do truyền nhiệt:

k = 1 1 α 1 + δ i λ i + 1 α 2 size 12{k= { {1} over { { {1} over {α rSub { size 8{1} } } } + Sum { { {δ rSub { size 8{i} } } over {λ rSub { size 8{i} } } } } + { {1} over {α rSub { size 8{2} } } } } } } {} (3-2)

Để không đọng sương trên bề mặt bên ngoài bể đá, hệ số truyền nhiệt thực phải thoả mãn điều kiện sau:

k 0, 95 α 1 t 1 t s t 1 t 2 size 12{k``<= ``0,"95"α rSub { size 8{1} } { {t rSub { size 8{1} } ` - `t rSub { size 8{s} } } over {t rSub { size 8{1} } ` - `t rSub { size 8{2} } } } } {} (3-3)

trong đó:

t1 - Nhiệt độ không khí bên ngoài tường. oC

t2- Nhiệt độ nước muối trong bể, oC

tS - Nhiệt độ đọng sương ứng với trạng thái không khí bên ngoài tường, oC

3.2.3 Xác định kích thước bể đá

Để xác định kích thước bể đá phải căn cứ vào số lượng, kích thước của cây đá, linh đá (tổ hợp từ 57 khuôn đá), dàn lạnh và cách bố trí dàn lạnh, loại khuôn đá, hệ thống tuần hoàn nước muối bên trong bể.

3.2.3.1 Xác định số lượng và kích thước khuôn đá

Số lượng khuôn đá được xác định dựa vào năng suất bể đá và khối lượng cây đá:

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ thống máy và thiết bị lạnh. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10841/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ thống máy và thiết bị lạnh' conversation and receive update notifications?

Ask