<< Chapter < Page Chapter >> Page >

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

(10)

Ek wens ek was so bevoorreg soos oom jopie se dogter, lena. sy kan elke dag in die veld gaan stap en die natuur geniet. sy ken ál die veldblomme se name, asook die diertjies en insekte en hul gewoontes.

Ek wens ek kon soos Lena gaan stap in die veld,

Niks kan die natuur koop nie, nee, geen geld.

Daar's volop veldblomme, diertjies en vars lug,

Maar nou sit ek hier en ek kan net sug.

Aktiwiteit 3

Om duidelike aanwysings te gee [LU 2.1.5]

Om ander se idees te respekteer [LU 2.2.5]

Het jy al ooit gewens jy kan ook iets uitvind of ontdek soos thomas edison die gloeilamp en alexander graham bell die telefoon uitgevind het?

  1. Kom ons speel jy is 'n uitvinder. Bou vir ons 'n model van jou "uitvindsel”. Dit moet een of ander funksie hê, met ander woorde, dit moet kan "werk”. Jy het twee weke kans om dit te bou. Jou onderwyser sal die datum gee waarop jy dit moet saambring skool toe. Die res van die klas sal die modelle beoordeel en die wenner aanwys. (LU 2.1)
  2. Jou “inskrywing” moet vergesel wees van duidelike aanwysings van hoe die model gemaak moet word en watter materiale gebruik word. Jy moet verduidelik wat om te doen om dit aan die werk te kry .

(20)

Assessering

LEERUITKOMS 2: PRAAT Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • ervaringe, idees en inligting in verskillende kontekste vir verskillende teikengroepe en doeleindes oordra:

2.1.5 aanwysings of instruksies gee;

2.2 interaksievaardighede en –strategieë tydens groepwerk gebruik:

2.2.5 met empatie en respek op ander se idees reageer.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.9 waardes ten opsigte van kulturele, sosiale, omgewings- en morele kwessies in tekste identifiseer en bespreek (soos: die boodskap van die storie en die geldigheid daarvan in verskillende kontekste, kwessies betreffende regverdigheid en gelykheid ten opsigte van verskillende situasies en karakters).

LEERUITKOMS 5: DINK EN REDENEER Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • inligting verwerk:
  • inligting op verskillende maniere opsom (soos: diagramme, paragrawe, kopkaarte, tabelle).

Memorandum

Aktiwiteit 1 Eie keuse

Eie verduideliking,bv.

Ek wens dat ek ‘n nagtegaal was wat hoog in ‘n boom gewoon het, of miskien ‘n visserman in ‘n huisie by die see. Maar nou is ek maar net Benjamin Lucas Lee – en weet jy wat? Dis lekker om ek te wees!

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11081/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask