<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 8

Grond en mag

Module 2

Die historikus en bronne

Die historikus en bronne

Bron A is ‘n goeie voorbeeld van ‘n koerantberig wat saamgestel is uit verskillende bronne. Nie net word die opinie van die twee opponerende partye direk aangehaal nie, ook die agtergrond : briewe van bv. Cosatu asook die bemiddeling deur die minister van arbeid en die getalle van werkers wat nie gestaak het nie, word gegee. Die leser kan nou self die feite uitsorteer en ‘n eie oordeel vorm.

Die briewe waarna verwys word is primêre bronne omdat dit soos ‘n ooggetuieverslag eerstehandse inligting verskaf en in dieselfde tyd as waarin die gebeure plaasgevind het, opgeteken is. ‘n Sekondêre bron is gebaseer op inligting wat uit primêre bronne kom en kan selfs eeue na die gebeure ‘n nuwe perspektief op wat gebeur het, werp. ‘n Feit (onveranderbaar en bewysbaar) verskil van ‘n opinie wat ‘n gevolgtrekking kan wees wat nie noodwendig deur feite gestaaf kan word nie.

Propaganda is gebaseer op feite wat uit verband geruk is, verswyg word of verdraai word om ‘n spesifieke standpunt te verkondig. Vooroordeel handhaaf nie ’n balans tussen twee kante van ‘n saak nie en partydigheid is gewoonlik gegrond op sterk emosie en sluit dikwels redelikheid en balans uit.

Omdat die historikus in sy soeke na feite verskillende bronne moet beoordeel, moet hy dus verskillende bronne vergelyk . Hy soek na bronne wat ooreenstem sodat feite wat verskil, ondersoek kan word. Dit beteken dat die historikus

versigtig moet lees en luister, sodat hy propaganda, vooroordeel en partydigheid in enige bron in ag neem.

  • Kyk na die volgende spotprent:
  • Skryf slegs die sleutelwoorde/kernwoorde hier neer:

1 (a) Hoe weet jy dat die twee groepe mense op die spotprent mekaar glad nie begryp nie? Mekaar dalk vir die eerste keer sien?

(b) Hoe weet jy die twee groepe behoort tot verskillende kultuurgroepe?

2 (a) Wat dink jy kom maak die mense met die vlag op die strand? Motiveer jou antwoord.

(b) Aan wie se kant, dink jy, is die spotprenttekenaar? Motiveer!

3. Dink jy kolonisasie het vir iemand voordele ingehou? Motiveer!

LU 3 AS 3.4 LU 3 AS 3.7

Aktiwiteit 1 : groepbespreking

Besprekingsvrae:

1. Wanneer kan ons sê dat iemand ‘n leuen vertel?

2. Behoort jy vir jou maat te sê as sy ‘n lelike trui aan het, dat jy nie daarvan hou nie?

3. Steel jy as jy ‘n maat se werk gou moet afskryf omdat jy vergeet het om jou huiswerk te doen?

Assesseer jouself in terme van die volgende:

LU 3 AS 3.3 LU 3 AS 3.7

BRON A : Assessering van toepassing op begrippe in bron A

  • Lees weer paragraaf drie, (Bron A) die woorde van advokaat Etienne Vermaak.

Hier volg nou aanhalings uit Bron A wat jy moet beoordeel.

  • Lees die aanhaling. Onderstreep een van die woorde tussen hakies wat volgens jou oordeel die beste pas en gee daarna ‘n rede vir jou keuse.

1 (a) “Ons staan by die aanbod van 8% en die minimum loon van R1 900 per maand.”

(Feit / opinie)

/3/

(b) “Die staking kan nog ‘n rukkie duur,”

(Feit / opinie)

/3/

2. In paragraaf 5 word Samwa se verklaring gegee. Lees dit weer deur.

(a) Onderstreep nou die woord tussen hakies wat die beste by die verklaring pas, en motiveer dan weer jou antwoord soos by nr. 1.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11043/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask