<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Sivu se nuwe huis

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

In Graad 2 sal die leerders voortbou op die woordeskat wat in Graad 1 bekend gestel is. Baie geleenthede moet geskep word om hul luister- en praatvaardighede te ontwikkel sodat lees en skrif daarop kan volg.

‘n Uitgebreide woordeskat is noodsaaklik. Terwyl reeds bekende woorde vasgelê word, word nuwe woordeskat in stories, rympies, gediggies en speletjies ingevoer.

Leerders word aangemoedig om vrae te beantwoord en deel te neem aan besprekings en gesprekke in die addisionele taal.

Leerders se aandag word gevestig op die verskil in die indiwiduele klanke van die nuwe taal. Leerders ontdek dat sommige klanke dieselfde bly en sommige verander. Die opvoeder sal toevallig aandag gee aan die korrekte uitspraak.

TYDSKEDULE VIR MODULES 1 - 5

Daar word voorgestel dat al die leerders al vyf modules voltooi.

Leerders kan verskillende huise bespreek en boumateriaal vergelyk. Die verhaal van Sivu se nuwe huis word gelees en bespreek.

Woordeskat met betrekking tot kamers in die huis en die verskillende meubels in elke kamer word aangeleer.

Leerders beantwoord vrae oor dit wat hulle na geluister het naamlik, storie en gediggie.

Aandag word gegee aan die uitspraak van die UI-klank.

INTEGRASIE VAN TEMAS

  • MENSEREGTE

Kinders het ‘n skuiling nodig. Huise kan verskil maar daar is ook sekere ooreenkomste.

  • ‘N GESONDE OMGEWING

Huise moet binne skoongehou word maar kan ook buite verfraai word – tuin, plante, ens.

  • Die storie word deur opvoeder voorgelees.
  • Gesels oor woordeskat en begrip.
  • Leerder volg later in boekie terwyl opvoeder lees.
  • Herhaal daagliks totdat leerders spontaan begin "saamlees".
  • Leerders beantwoord mondelinge vrae.

1. Opvoeder maak flitskaarte van al die vertrekke in die

huis. Flits, en leerders pas woord by prent.

2. Luistertaak: UI-klank

Opvoeder sê:

In ons huis is 'n muis.

Hy is tuis in ons kombuis.

Ons jaag hom uit in die tuin.

Maak 'n ui flitskaart.

Leerder oefen ui-klank in die lug en

met vingers op die bank/tafel.

Leerder vul ui in elke woord in.

Ons gesels oor die betekenis van die woord.

Leerder teken prent.

3. Verwys na boekie om die takie te doen.

Ons lees almal die sin eers op die sinstrook.

Pas die woord in die regte plek.

Hierna voltooi leerder die sinne.

4. Gediggie.

Opvoeder lees gediggie.

Maak flitswoorde van al die rymwoorde.

Flits die woorde in volgorde soos die gedig gelees word.

Gesels oor betekenis van woorde.

Emosies.

Teken "bang" en hoe lyk ek as ek "lag".

Leerders afdeling

Inhoud

Groepwerk

1. Soek prente in tydskrifte en maak 'n groot plakkaat van die vertrekke in die huis. Skryf die woorde by. Gesels oor die plakkaat.

LU 1.1.4 LU 2.6

2. ui- klank

  • Vul in en teken.
h s t n
m s v l
v s h l
komb s
LU 3.4.4

3. Vul in.

Die bed is in die ………………………………………………………………………..

Ons kyk televisie in die ………………………………………………………………...

Die stort is in die ……………………………………………………………………….

Die stoof is in die ………………………………………………………………………

Die tafel en stoele is in die ……………………………………………………………..

Die boom is in die ……………………………………………………………………...

LU 4.3

Ons huis - gedig

Ons huis is die lekkerste plek om te bly

Want dis waar ons kos en liefde kry .

As ek bang is in die nag

Maak Ma 'n grap en laat my lag .

As dit koud is, sit ek onder die kom bers .

En as daar nie lig is nie brand ons 'n kers .

LU 1.6.2

Assessering

Leeruitkomste 1: LUISTER : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder begrip van eenvoudige stories toon:

1.1.4 orden prente en pas byskrifte daarby;

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

1.6.2 herken rymwoorde in algemene rympies en liedjies.

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om binne ‘n wye reeks situasies met vertroue in gesproke taal te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.6: Dit is duidelik wanneer die leerder gesels oor ‘n tekening of ‘n prent.

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.4.4 groepeer algemene woorde in woordfamilies, soos “kat”, “lat”, “mat”, “vat”, “wat”;

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende tipes feitelike en verbeeldingryke tekste te skryf vir ‘nw ye reeks doeleindes.

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder sinne deur ontbrekende woorde in te vul voltooi.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11111/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask