<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 9

Volhoubare groei en ontwikkeling

Module 11

Produktiwiteit

Produktiwiteit kan beskryf word as die hoeveelheid goedere en dienste wat per werker, per uur geproduseer word. Anders gestel beteken dit die verhouding tussen reële produksie en die aantal insette wat vir die vervaardiging gebruik word , byvoorbeeld as die uitset (aantal eenhede geproduseer) met 10% styg, terwyl die inset (werkure) dieselfde bly, dan het die produktiwiteit van arbeid toegeneem.

Daar is 'n belangrike verband tussen produktiwiteit en ekonomiese groei, in die sin dat 'n verbetering in produktiwiteit altyd 'n voorvereiste vir ekonomiese groei is.

Ten einde produktiwiteit en die invloed wat dit op ekonomiese groei het beter te verstaan, is dit van belang dat daar tussen die volgende twee begrippe onderskei word;

1. EKSTENSIEWE EKONOMIESE GROEI: Dit is 'n uitbreiding in die totale produksie van goedere en dienste ongeag of daar 'n toename in die produksie per persoon was. Hiervolgens is dit moontlik dat ekstensiewe groei ondervind kan word selfs al was daar geen toename in die produksie per persoon nie.

2. INTENSIEWE EKONOMIESE GROEI is 'n toename in die produksie per persoon (of per capita). Wanneer intensiewe ekonomiese groei ondervind word, neem totale produksie vinniger toe as die toename in die bevolking. Per capita produksie (of inkome) is dus 'n aanduider vir ekonomiese groei.

Indien 'n gemeenskap se produksie van goedere en dienste vinniger uitbrei as die groei in die bevolking, sal reële per capita inkome styg. Dit beteken in die algemeen dat die ekonomiese welvaart van die bevolking sal toeneem, wat intensiewe ekonomiese groei reflekteer.

D.w.s.: groei in produksie grotes toename in bevolking, lei tot:

 • styging in reële per capita inkome
 • wat lei tot toename in ekonomiese groei
 • en ook ekonomiese welvaart

Omgekeerd sal reële per capita inkome daal, indien die toename in die bevolking groter is as die groei in produksie. Ekonomiese agteruitgang, wat die teenoorgestelde van intensiewe groei is, sal gevolglik ontstaan.

D.w.s.: groei in produksie kleiner as toename in bevolking, lei tot

 • daling in reële per capita inkome
 • wat lei tot ekonomiese agteruitgang
 • en daling in ekonomiese welvaart (styging in armoede)

Verhoogde produktiwiteit lei daartoe dat 'n land se produkte meer mededingend word op internasionale markte, wat tot groter uitvoere aanleiding kan gee. Die rede is dat verhoogde produktiwiteit loonverhogings sal absorbeer, wat dit vir sakeondernemings moontlik maak om die pryse van hul produkte stabiel te hou.

Aktiwiteit 1:

Produktiwiteit van arbeid

[lu 2.4]

Groep:

 • Identifiseer TIEN faktore wat die produktiwiteit van arbeid kan verbeter. Verduidelik elkeen volledig.
 • Voorsien voorlegging wat ook vir voordrag aan die klas gebruik kan word. Skryf jou voorlegging op ‘n folio en na die klasbespreking, skryf die opsomming hieronder neer.

Aktiwiteit 2:

Arbeidsproduktiwiteit in suid-afrika

[lu 2.4]

Groep:

 • Dink julle dat die produktiwiteit van arbeid in Suid-Afrika op sodanige standaard is dat daar effektief op die internasionale mark meegeding kan word? Motiveer jul antwoord sodat standpunte in die klas gedebatteer kan word. Skryf jou eie opsomming hieronder neer.
 • Gwartney, James D ECONOMICS, Private and Public Choice, Sixth Edition
 • Stroup, Richard L The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, Orlando, 1992

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante prosesse na te dink.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik as die leerder:
2.1 kan bespreek hoe die nasionale begroting en streek- asook internasionale ooreenkomste gebruik word om volhoubare groei en ontwikkeling te fasiliteer;
2.2 die suksesse en tekortkominge van die HOP kan ondersoek en dabateer;
2.3 die rol van besparings en beleggings in ekonomiese vooruitgang en groei kan verduidelik;
2.4 produktiwiteit en die uitwerking daarvan op ekonomiese vooruitgang, groei en wêreld- mededinging kan bespreek.

Memorandum

Produktiwiteit

AKTIWITEIT 1: PRODUKTIWITEIT VAN ARBEID

GROEP:

 • Faktore wat die produktiwiteit van arbeid kan verbeter (die begrippe moet behoorlik omskryf en verduidelik word): 1. Klimaat 6. Gesondheid en krag 2. Eie kultuur 7. Intelligensie 3. Besoldiging of loon 8. Opleiding en onderwys 4. Werkure 9. Sosiale gesindheid 5. Werktoestande 10. Organisasie van arbeid

AKTIWITEIT 2: ARBEIDSPRODUKTIWITEIT IN SUID-AFRIKA

GROEP:

 • Laat groepe hul standpunt stel met betrekking tot die stand van arbeidsproduktiwiteit in Suid-Afrika. Let veral op situasies in die eie omgewing waar ondernemers nie effektief optree nie, en waar werknemers nie maksimum insette lewer tot voordeel van hul werkgewer nie.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
watter drie vakbonde is betrokke by die onderhandelings
ferdi Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11073/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask