<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Graad 9

Module 8

Om aandagtig vir spesifieke inligting en hoofgedagtes te luister

AKTIWITEIT 1:

  • Om aandagtig vir spesifieke inligting en hoofgedagtes te luister
  • Om na te dink oor eie luistervaardigheid en sterk en/of swak punte te identifiseer
LU 1.2 LU 5.5
  • Ons spring hierdie kwartaal weg met ’n luisterbegrip. Jou onderwyser gaan ’n artikel aan jou voorlees (2 keer), jy moet aandagtig luister en jy mag geen aantekeninge maak nie.

1. Noem twee snaakse goed wat die persoon al in die see gesien het.

(2 x ½)

2. Wat is Mark Snyman van beroep?

(1)

3. Wat het hy en sy vriende op die water gedoen?

(1)

4. Wat het hulle aanvanklik gedink sien hulle?

(1)

5. Wat het hulle laat besef dat dit ’n hond is?

(1)

6. Wat was die hond se aanvanklike reaksie?

(1)

7. Hoe het hulle hom tog nader gelok?

(1)

8. Noem EEN moontlike verklaring hoe die hond in die see beland het.

(1)

9. Watter tipe hond is dit?

(1)

10. Hoe gaan Mark keer dat Lucky nie weer amper verdrink nie?

(1)

LU 1.2

AKTIWITEIT 2:

  • Om die vaardigheid om visuele beelde en ontwerpe in bv. resensies te gebruik en te bemeester
  • Om die gepastheid van die taal van verskillende ouderdomsgroepe te oorweeg
LU 1.6 LU 4.2
  • Ons gaan vervolgens na twee tipes resensies kyk. In die eerste een word ’n boek geresenseer en dit is in ’n redelik formele styl geskryf.
  • Die tweede resensie resenseer ’n video en dis in ’n lekker loslitstyl geskryf.KALWERLIEFDE MET ‘N VERSKIL

LIEFDE LAAT JOU RICE KRISPIES ANDERS PROE, deur Tania Brink, Lapa, Pretoria 2002. (Sagte­band, ISBN 7993 3032 9, R39.95.)

SIMONE DE BEAUVOIR het gesê: “The word ‘love’ has by no means the same sense for both sexes, and this is one of the serious misunderstandings that divide them.”

Dit is seker om dié rede dat ons altyd nuwe liefdesverhale sal kry, want misverstande – veral dié wat om die liefde draai – skep ’n mynveld van potensiële skryftemas. Tog is liefdesverhale wat nie ’n uit­eensetting gee van gelyke ka­rakters, deurtrapte liggings of holruggeryde temas nie, taam­lik skaars. En as ’n mens aan tieners en die liefde dink, spook soetsappige boeke soos die reeks Sweet Valley high, Soekie word sestien en Somer­nagdroom by my.

Maar dan is daar Rice Kris­pies : “Shakespeare was mis­kien hierdie hengse roman­tiese skry­wer, maar hy was ’n sek­sis, nes die meeste mans. Hy’t seker heeldag op sy agterent gesit en skryf terwyl ’n vrou vir hom kos maak, sy klere was en sy vuil sokkies agter hom op­getel het.”

Liefde laat jou Rice Kris­pies anders proe deur die jong Bloemfonteinse skrywer Tania Brink is ’n skool­liefdesverhaal met ’n ver­skil. Marzanne Odendal is ’n uitgesproke tiener: Sy dink Shake­speare is pateties; die skoolheld, Armand, is verwaand; om verlief te raak is malligheid; en die enigste werk waaroor ’n mens kan opgewonde raak, is die joer­nalistiek.

Haar vriendin, Nadia, glo die teenoorgestelde en wag in span­ning dat die spreek- woordeli­ke ridder haar na die Mei-dans sal vra. Die dans­atmosfeer frustreer Marzanne, veral toe anonieme liefdes­gedigte per e-pos vir haar gestuur word. Sy vermoed dis die stillerige Wikus, maar dan blyk dit ’n geweldige misver­stand te wees.

Questions & Answers

Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
I'm 13 and I understand it great
AJ
I am 1 year old but I can do it! 1+1=2 proof very hard for me though.
Atone
hi
Adu
Not really they are just easy concepts which can be understood if you have great basics. I am 14 I understood them easily.
Vedant
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
If f(x) = x-2 then, f(3) when 5f(x+1) 5((3-2)+1) 5(1+1) 5(2) 10
Augustine
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
make 5/4 into a mixed number, make that a decimal, and then multiply 32 by the decimal 5/4 turns out to be
AJ
how
Sheref
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
hi
Ayuba
Hello
opoku
hi
Ali
greetings from Iran
Ali
salut. from Algeria
Bach
hi
Nharnhar
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11058/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask