<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 9

Meganismes en beweging

Module 1

Meganismes en beweging

Inleiding

Wat is ’n meganisme?

 • In ons alledaagse lewe word ons deur meganismes omring. Hulle help om ons lewens op baie maniere makliker te maak. Die meeste van die meganismes wat jy gebruik, is so bekend dat jy nooit daaraan dink nie. Eenvoudige dinge soos deurknoppe, ligskakelaars, onderdele vir jou fiets en jou pa se motor is slegs enkele voorbeelde. In die verlede, in ou masjiene soos stoomenjins, was die meganismes maklik om te sien. Vandag word dit agter panele en bedekkings versteek. Meganismes maak dit vir ons moontlik om eenvoudige dinge te doen soos om ligte aan te skakel, krane oop te draai en met jou fiets teen die bult uit te ry. Jy sal die gebruike van verskillende meganismes ontdek namate ons dit in hierdie module van naderby bekyk.

Aktiwiteit 1

 • Maak ’n lys van items wat na jou mening voorbeelde van meganismes is. Sketse en prente van hierdie items kan ook ingesluit word.
LU 1.2

Meganismes en beweging

 • Meganismes kan gebruik word om die spoed, rigting of krag wat nodig is om iets te doen, te verander. Meganismes kan jou help, maar kan dinge nie op hulle eie doen nie. Hulle het energie en iemand of iets nodig om hulle te laat werk. Die energie wat deur ’n masjien gebruik word, word die inset genoem. Die gevolg van die energie-inset word die lewering genoem. ’n Meganisme soos ’n fiets kan met die diagram hieronder verduidelik word.

Aktiwiteit 2

 • Verduidelik die voordele van kettingratte en kettings wat op fietse gebruik word.
LU 2.3
 • Meganismes hou met beweging verband. Daar is vier hooftipes beweging. Dit kan geïllustreer word met behulp van ’n mens se liggaamsbeweging.

Aktiwiteit 3

 • Noem die tipe beweging wat deur die produkte geïllustreer word. Gebruik pyltjies om die rigting van die beweging aan te dui.
LU 2.3

Tipes meganismes

Meganismes word almal in masjinerie gebruik. Daar is vyf tipes meganismes:

 1. Hefbome , wat dit moontlik maak om kragte op presiese punte toe te pas.
 2. Katrolle , wat die rigting en spoed van ’n beweging verander en toelaat dat krag oorgedra word.
 3. Ratte , wat ’n draaibeweging en -krag oordra.
 4. Nokke en krukke , wat eenvormige insetbeweging in nie-eenvormige leweringsbeweging omskep.
 5. Skroewe , wat ’n draaibeweging in staat stel om ’n lineêre krag oor te dra

Aktiwiteit 4

 • Beantwoord die volgende vrae op grond van die prentjies A-F.

 1. Noem die meganismes van A tot F.
 2. Stel ’n gebruik vir meganisme A voor.
 1. In B, roteer as nr. 1 teen 10 rpm. Hoe vinnig sal as nr. 2 roteer?
 1. Op watter manier kan meganisme C gebruik word?
 1. In D, as W kloksgewys roteer, hoe kan jy V anti-kloksgewys laat roteer?
 1. Skets ’n speelding wat meganisme F kan gebruik.
LU 2.3

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDE Die leerder is in staat om tegnologies prosesse en vaardighede eties en verantwoordelikheid toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ondersoek:
 • bestaande produkte wat toepaslik is vir ‘n geïdentifiseerde probleem, behoefte of geleentheid met betrekking tot ‘geskiktheid vir doel’, ontleed;
LU 2
TEGNOLOGIESE KENNIS EN BEGRIP Die leerder is in staat om relevante tegnologiese kennis te verstaan en dit eties en verantwoordelik toe te pas.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
strukture:2.1 kennis en begrip toon van strukture:
 • eienskappe van materiaal wat die funksie daarvan in strukture affekteer (bv. massa, hardheid, styfheid, veerkragtigheid, weerstand teen korrosie, sterkte in spanning, samepersing, skuifwerking);
 • ontleding (geen berekeninge nie) van die uitwerking van verskillende laste (gelyke/ongelyke, statiese/dinamiese);
stelsels en beheer:2.3 deur praktiese analise, kennis en begrip van interaktiewe meganiese sisteme en subsisteme demonstreer en sulke sisteme en subsisteme met diagrammatiese sisteemdiagramme voorstel:
 • ratstelsels;
 • band gedrewe of katrolsisteme met meer as een stadium;
 • meganiese beheermeganismes.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

 • Leerders kan enige produkte lys wat hulle as meganismes beskou. Die doel met die aktiwiteit is om die leerders te laat besef hoeveel produkte eintlik meganismes is. Bespreek die voorbeelde met die klas.

AKTIWITEIT 2

 • Groter kragte kan oorgedra word
 • Kettings gly nie
 • Kettings kan uitmekaar gehaal word om verwydering moontlik te maak

AKTIWITEIT 3

 • Deurhandvatsel Ossilerend (handvatsel) en heen-en-weer-bewegend (resiproserend)
 • Kraan Roterende beweging
 • Lugpomp Ossilerend
 • Skêr Ossilerend

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11070/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask