<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 9

Bestuurs-, verbruikers- en finansiële kennis en vaardighede

Module 21

Grootboekinskrywings

Afdeling 2: Grootboekrekeninge

AKTIWITEIT 1:

Om grootboekinskrywings te doen

[LU 3.3]

’n Rekening is ’n afsonderlike rekord waarin alle transaksies wat op ’n bepaalde item betrekking het, opgeteken word.

Dit het die vorm van ’n T en bestaan uit drie dele, naamlik:

 • die titel van die item waarop die transaksies betrekking het, byvoorbeeld bankrekening;
 • die linkerkant, genoem die debietkant; en
 • die regterkant, genoem die kredietkant.
 • Byvoorbeeld:

Om ’n rekening te debiteer beteken om die inskrywing aan die debietkant te maak. Om ’n rekening te krediteer beteken om die inskrywing aan die kredietkant te maak.

Elke transaksie raak ten minste twee rekeninge. Die een rekening word gedebiteer en die ander rekening gekrediteer. Dit staan bekend as die dubbelinskrywingstelsel . In die grootboekrekening se besonderhede-kolom kom die naam van die ander rekening wat by die transaksie betrokke is, byvoorbeeld :

Dit beteken kontantverkope ter waarde van R1 000 is aangegaan. Die twee rekeninge is dus bank en verkope. Die dubbelinskrywing sal soos volg lyk:

Die volgende reëls moet in aanmerking geneem word by inskrywings in grootboekrekeninge:

 • Wanneer ’n bate vermeerder, word die baterekening gedebiteer
 • Wanneer ’n bate verminder, word die baterekening gekrediteer
 • Wanneer ’n las vermeerder, word die lasterekening gekrediteer
 • Wanneer ’n las verminder, word die lasterekening gedebiteer
 • Wanneer kapitaal vermeerder, word die kapitaalrekening gekrediteer
 • Wanneer kapitaal verminder, word die kapitaalrekening gedebiteer
 • Wanneer inkomste vermeerder, word die inkomsterekening gekrediteer
 • Wanneer inkomste verminder, word die inkomsterekening gedebiteer
 • Wanneer uitgawe vermeerder, word die uitgawe rekening gedebiteer
 • Rekeninge wat aan die kredietkant vermeerder se beginsaldo is aan die kredietkant
 • Rekeninge wat aan die debietkant vermeerder se beginsaldo is aan die debietkant

OPDRAG 1:

 • Bepaal die effek van Grootboekrekeninge op B = E + L deur die transaksies op die tabel te ontleed:

1. Eienaar deponeer van sy persoonlike fondse in die onderneming se bankrekening as kapitaal

2. Koop toerusting en betaal per tjek

3. Koop ’n voertuig op skuld

4. Ontvang kontant vir lewering van dienste

5. Betaal salarisse per tjek

6. Betaal die verskuldigde bedrag aan krediteure

7. Ontvang geld vanaf debiteure

Tabel vir opdrag 1

ALGEMENE GROOTBOEK
NR. REKENING DEBITEER REKENING KREDITEER B E L

OPDAG 2:

 • Beantwoord onderstaande vrae volgens die kolomme in die tabel:
Lopende Inkomste Verbruiksgoedere Brandstof
Onttrekkings Wisselgeld Salarisse
Water en Elektrisiteit Grond en Geboue Debiteurekontrole
Huurinkomste Advertensies Toerusting
Telefoon Koste van Vpe. Materiaalkoste
Handelsvoorraad Handelslisensie Skryfbehoeftes
Verpakkingsmateriaal Lone Herstelwerk
Verkope Bank Huuruitgawe
Voertuie Krediteurekontrole Kapitaal

(a) Rangskik die rekeninge in die kolomme in die tabel.

(b) Dui deur middel van +, - of 0 langs die rekening aan of ’n vermeerdering daarvan die eienaarsbelang sal vermeerder, verminder of onveranderd laat.

(c) Dui deur middel van dt. of kt. langs die rekening aan of die rekening ’n debiet of krediet beginsaldo sal hê.

Tabel vir opdrag 2

OPDRAG 3:

 • Doen die volgende debiet- en kredietinskrywings op die grootboekblad hieronder:

1 Die eienaar belê R12 000 in die onderneming as kapitaal

2 ’n Voertuig word op krediet aangekoop van TP Motors

3 Koop brandstof en betaal per tjek

4 Ontvang kontant vir dienste gelewer

5 Betaal salarisse per tjek

6 Lewer goedere op krediet aan J. van Schalkwyk

7 Betaal huuruitgawe aan A en B Verhuurders per tjek

8 Die eienaar neem kontant vir eie gebruik

9 Koop materiaal aan op krediet van AB Voorsieners

10 Koop toerusting aan van Model Voorsieners en betaal per tjek

11 Ontvang die verskuldigde bedrag van J. van Schalkwyk

12 Betaal ’n gedeelte van die skuld aan TP Motors

13 Verkoop goedere vir kontant

Tabel vir opdrag 3

ALGEMENE GROOTBOEK
NR. REKENING DEBITEER REKENING KREDITEER B E L
1
2
3
4
5
6a
6b
7
8
9
10
11
12
13a
13b

Assessering

LU 3
Bestuurs-, Verbruiker- en Finansiële Kennis en VaardighedeDie leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.
Assesseringstandaarde(ASe)
Ons weet dit as die leerder:
3.1 ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n diensverskaffings- en kleinhandelbesigheid opstel;
3.2 verskillende sakeondernemings se strategieë en optrede ondersoek ten opsigte van openbare betrekkinge, sosiale verantwoordelikheid en omgewingsverantwoordelikheid;
3.3 kontant- en krediettransaksies in die boeke van diens- en kleinhandelondernemings doen;
3.4 toetsbordvaardighede en funksietoetse gebruik om sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en te redigeer;
3.5 finansiële state ontleed vir besluitneming op ‘n basiese vlak;
3.6 tussen verskeie vorms van kredietaankope en metodes van betaling kan onderskei.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

OPDRAG 1

AKTIWITEIT 1

OPDRAG 2

AKTIWITEIT1

OPDRAG 3

Questions & Answers

mcq creativity involves
Sanjika Reply
send me the answers
Sanjika
mCQ creativity involves
Sanjika
ology means a study of
SharaAmor Reply
is a greek word means soul
SharaAmor
science
Tina
a branch of knowledge
Kanchan
psych means soul and ology means to study.
Wajid
Can someone help me with tha latent functions of different social institutions
Usman
***interestinglydifferenttopics.blogspot.com/2020/10/reflexes-psychological-debate.html Do check this out and please correct me if I'm wrong anywhere in this
Interestingly Reply
Factors that affect learning?
Ofentse Reply
I am struggling with survivors guilt and complicated grief after traumatic death of spouse. how to cope.
Rowdy Reply
Try to talk with someone you trust and join people who makes you feel worthy. try to help someone. Helping someone makes you feel better
sherlock
I think you must seek professional help.
Swarada
I am extremely sorry for your loss...I know that the pain of your loss is overwhelming and that you are experiencing all kinds of difficult and unexpected emotions. please don't get me wrong but the best way to cope is to move on..i know its hard..but that's the only way..(continued.)
Princess
stop burdening yourself with thoughts that say you could have done something..you couldn't..your just a human being and you cant always be a superman who saves the day..please dont feel guilty when you have no reason to..(cont.)
Princess
learn to love yourself again..learn to live ..for yourself,for the people who love you and need you in their lives.live for people who you once loved...Think about how you can make your life meaningful once again.It might seem impossible but trust me its necessary ..
Princess
Let your feelings of pain out ..you dont have to suffer ..talk to people whom you trust and love. take care and have a beautiful life ahead.
Princess
First and foremost -- Wow Rowdy! You have been through a highly difficult situation in your life, hands down. As a wife, I simply cannot phathom nor imagine slightly the feelings and thoughts you bare and I'm sure as these words do not help and hit rewind; my heart and prayers are going out to you-
Stephanie
today. I will say as well, everything you are feeling and going through, please know that these feelings and thoughts are all allowed, it is okay for you to find yourself feeling or thinking things that you would never find yourself wanting especially given the situation. I'm sure you question --
Stephanie
yourself, which in turn could make you question who you are right now and what this means for you as a person now and in the future. This is all okay, but there will have to be an understanding as to how to grow from these feelings and thoughts in a more humane manner l as these feelings and ---
Stephanie
thoughts could take a turn for a much more negative outcome as you find yourself trapped in a darkness that, if strong enough, trials and tribulations take years of complex development and experience, less strong minded individuals sometimes either never find the light, or end up being stuck in ----
Stephanie
a subconscious netherworld as they are consumed given the manipulation that was not understood to overcome. It results in losing all sense of heart, faith, soul and intelligence so that you don't grow, which in your case, growth is crucial. This is what your spouse will do their best in trying -----
Stephanie
to guide you through; keep an your senses wide open so that you can learn when she is trying to communicate.
Stephanie
What is meant by politics of intelligence? Please guide about this article.
Ali Reply
***scholar.google.com/scholar?q=politics+of+intelligence&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3D_ckggUkdkPUJ
Angela
Thanks angela
Ali
Can u please explain it to me in your words?
Ali
Information about child psychology
Mohammed Reply
what is this
Maryam
any theory recommendations about socialization?
Geo
help me please:<
Geo
actually I don't know
Maryam
I badly need some for my research :<
Geo
But I need that😥
Mohammed
***courses.lumenlearning.com /boundless-sociology/chapter/theories-of-socialization/
Jobin
branches of psychology
QSN Reply
neuropsychology
jeddy
behaviorism
Mira
Legal psychology
Miljana
Developmental psychology, Sports psychology , Clinical psychology , Marketing psychology , counseling psychology , Biological psychology, Educational psychology , Positive psychology etc.
Swarada
child.psychology
Nss
social, occupational psychology
jeddy
what does it mean when the temporal lobe is anterior to occipital lobe
John Reply
the cortex refers to what part of the brain
John
the cortex refers to what part of the brain
John
cerebral cortex
jeddy
behind?
jeddy
in what time of situation is training most useful?
marjelee Reply
during bad experience
Nyakuei
i think its not about suitation, its about the thing tatz need training.
gokul
training is possibly warranted for all situations.
rhoda
I would think that training should be an ungoing thing. That's before, during and after. just in case there's a reoccurrence
Angela
any time
Aaronz
what is Karma
ana Reply
I think the summation of good and bad deeds you do in your life. Accidentally or otherwise.
Swarada
Yes. I totally agree.
ana
And if it is bad then the root must have been too.
ana
Yes , In Hinduism we also believe that our parent's Karma also applies to us ! Don't know about that , but it kept people in check .
Swarada
Adding to Swarada point. karma can be good or bad. both will have consequences. karma is biasedness you have shown in your life. like a king could not have two rules for normal man and his son, that comes under karma.
Sujeet
Oh perfectly said!
Swarada
Ok. It is also said that when one does something... bad or good..it will come back to you 10 folds of the same.
ana
yea that too ! I remember my mother always said if u stole someone's 10 rupees ur 100 will be stolen ( excuse my English ! I'm a non - English speaking person)
Swarada
karma is nothing but what one usually mean when they say- what you sow, so shall you reap.
Alisha
certainly
Crazy
more important.. this concept was told by lord Krishna as part of spirituality, to focus on your good deed ,the purpose you are born for and your responsibilities. Not for hoping that bad will happen with people who made you feel bad. just giving example ;)
Sujeet
karma is the boomerang of your actions. what u put out in the universe u get back
David
Who is the founder of psychology
Daryl Reply
Wilhelm wundt
Amanda
Wilhelm Wundt
Sneha
William wundth
Ihrar
Wilhelm Wundt
Megha
and William James
Amanda
Wilhelm Wundt
adam
Wilhelm Wundt is the founder of structuralism
Angela
Yes and also the "Father of Psychology" I think the correct word is Father not Founder.
Swarada
oh ok. noted
Angela
i believe it goes beyond him I believe it is Ancient but un formalized
David
I like your answer Swarada
David
Oh thanks! But u summarised it well!
Swarada
what is up my fellow psych peeps!!
what are some academic research on developmental psychology
Chezy
Sawrada Founder of Psychology is W.Wundt but Father of Psychology is Sigmund Freud...
Wajid
what are some good schools to study psychology?
Enjoy Reply
George Mason, Penn State, UVA, university of Michigan
Jasmine
Hi I'm currently doing my experimental psychology research can you suggest a topic or research topic for my research thank you and please see 😊
Jerico Reply
Hello Jerico. I could help you out with some ideas if you're interested!
Yasmine
can u give me some ideas too?
Geo
For sure. It depends if you're trying to do an experiment (using statistics probably) or a case study what are you aiming for?
Yasmine
Hello Jerico. Try to opt for something simple and easy to do. I wouls say perhaps study the effects of color on concentration? You could get a group of people and have them take a memory test (you can find some online) in a white room for example. Then have them take another memory test
Yasmine
similar to the first one but in a different room and then you check the responses if the performance is better
Yasmine
but you have to know that a lot of factors will interfere in the performance such as mental state etc so make sure to choose a certain specific population. that's very important
Yasmine
you could be a bit more specific about it , to isolate the variables that can mess it up like age, sex, etc... you gotta take that into account
Yasmine
so that the results get somewhat accurate
Yasmine
that is very detailed information I really like it thank you very much 😊 your so very kind
Jerico
You're very welcome
Yasmine
what are your interests in general?
Yasmine
Althogh I'm persuing botany and engineering.... but I also want to study human behaviour and psychology.... I would like if anyone can share their knowledge with me !!!!
Crazy
I'm interested on effect of electroconvulsive therapy on people having a depression
Jerico
What is Electroconvulsive therapy?
Pixeled
Astral Projection
Mansi
Electroconvulsive therapy (ECT) is a medical treatment that is most commonly used in patients with severe major depression.
Jerico
What are the expected dutties functions and responsibilities of a head of an agency based on the principles, Practice of industrial psychology?
Paul Reply
what are the psychological characteristics expected from an employee wether regular or occupying a position?
Paul
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11073/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask