<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 9

Die kerntydperk en die koue oorlog

Module 11

Die berlynse lugbrug en blokkade

AKTIWITEIT 1

Om die Koue Oorlog histories te ondersoek deur gebruik te maak van kronologie, oorsaak en gevolg, en ooreenkoms en verskille: DIE BERLYNSE LUGBRUG EN BLOKKADE

[LU 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3]

Gebruik bronne A, B, C, D, E en F wat na die Berlynse Blokkade (1948-1949) verwys, en beantwoord die vrae wat daarop volg.

BRON ADie kaart dui die na-oorlogse verdeling van Duitsland en Berlyn in 1948 aan

BRON BDr. Konrad Adenauer, eerste kanselier van Wes-Duitsland, se kommentaar oor die Berlynse Blokkade (vry vertaal)

Die Sowjet-Unie het probeer om die Westerse moondhede te forseer om toe te gee deur alle toegangsroetes oor land en water te blokkeer. Hulle wou Berlyn in sy eie sfeer isoleer en daardeur die Westerse Geallieerdes verwyder.

BRON CPresident Truman van die VSA se kommentaar oor die Berlynse Blokkade in 1949 (vry vertaal)

Ons het geweier om uit Berlyn gedwing te word. Ons het aan die mense van Europa gewys dat ons sal optree, dat ons gesamentlik sou optree as ons vryheid bedreig word. Dit het die mense van Europa polities nader aan ons gebring. Die Berlynse Blokkade was ’n poging om ons vermoë en wil om teenstand te toon, te toets.

BRON DGeneraal Lucius Clay, Amerikaanse Bevelvoerder in Berlyn, se kommentaar oor die Berlynse Blokkade van Junie 1948 (vry vertaal)

As Berlyn sou val, sou Wes-Duitsland volgende wees . . . As ons onttrek uit Berlyn, sou Europa bedreig word . . . Kommunisme sal onkeerbaar toeneem.

BRON E’n Russiese siening van die lugbrug (vry vertaal)

Die Sowjetowerhede was gereed om voedsel en brandstof aan die mense van Berlyn te verskaf, maar die westerse besettingsmagte het die inwoners van Wes-Berlyn van die moontlikheid van enige Oos-Duitse hulp ontneem. Die VSA het ’n sogenaamde "lugbrug" ingestel om Wes-Berlyn per lug te voorsien . . . Hierdie set het as propaganda gedien en het ook noodwendig die Koue Oorlog verhewig.

BRON FSpotprent: Die Voëlkyker, 1948. Stalin, Russiese leier, word voorgestel as ’n voëlkyker gedurende die Berlynse Lugbrug

  • Gebruik bronne A, B, C, D, E en F wat na die Berlynse Blokkade (1948-1949) verwys en beantwoord die vrae wat daarop volg.

1. Bestudeer bronne B, C en D. Identifiseer die posisies van elk van die onderstaande leiers en verduidelik watter rol elkeen in die Blokkade van 1948-1949 gespeel het.

a) Dr. Konrad Adenauer (Bron B)

b) Harry S. Truman (Bron C)

c) Generaal Lucius Clay (Bron D)

2. Gebruik bronne A, B, C, D en E om die verloop van gebeure gedurende die Berlynse Blokkade 1948 -1949 saam te stel.

3. Verwys na bron D. Verduidelik Generaal Clay se siening oor die Blokkade van 1948 -1949.

4. Bestudeer bron E. Hoe probeer bron E

4.1 empatie vir die Sowjetsaak wen?

4.2 antipatie teenoor die Weste bevorder?

5. Bestudeer bron F. Beantwoord dan die volgende vrae deur van die bron en jou eie kennis gebruik te maak.

5.1 Wat sou jy sê wou die spotprenttekenaar met die ooievaars illustreer?

5.2 Watter optrede oorweeg Stalin hier?

5.3 Waarom sou jy sê dat steenkool so belangrik was?

5.4 Hoe dink jy sou die Sowjet-Russe op die spotprent reageer het?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Geskiedkundige OndersoekDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n onderwerp ondersoek deur kernvrae te stel en ‘n verskeidenheid relevante bronne te identifiseer om die onderwerp te ondersoek [vind bronne];
1.2 belangrike en sinvolle vrae stel om bronne te evalueer (bv. om partydigheid en stereotipes, weglatings en gapings te identifiseer) [werk met bronne];
1.3 die inligting in die bronne ontleed [werk met bronne];
1.4 ‘n onafhanklike redenasie as antwoord op ‘n gestelde vraag aanbied en motiveer gevolgtrekkings (met bewyse) [beantwoord die vraag];
1.5 kennis en begrip oordra deur eie interpretasie en argumente gegrond op geskiedkundige bronne aan te bied [kommunikeer die antwoord].
LU 2
Geskiedkundige Kennis en BegripDie leerder is in staat om historiese kennis en begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 gebeurtenisse, mense en veranderinge in bestudeerde geskiedkundige tydperke binne ‘n chronologiese raamwerk plaas [kronologie];
2.2 kategorieë oorsake en gevolge identifiseer (bv. onmiddellike en langtermyn-, regstreekse en onregstreekse oorsake en gevolge) [oorsaak en gevolg];
2.3 die redes vir en gevolge van gebeurtenisse in die geskiedenis verduidelik en ontleed [oorsaak en gevolg];
2.4 verstaan dat verandering en ontwikkeling nie altyd vooruitgang beteken nie [verandering en kontinuïteit].
LU 3
Geskiedkundige InterpretasieDie leerder is in staat om aspekte van die geskiedenis te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 die omstrede aard van inhoud, en dat historici geskiedenis opstel wanneer hulle oor gebeurtenisse in die verlede skryf verstaan ]bronne interpretasie];
3.2 ‘n interpretasie gegrond op bronne opstel en gee redes vir eie interpretasie [bronne interpretasie];
3.3 vraagstukke wat die manier waarop geskiedenis geskryf is, beïnvloed ontleed [invloede op interpretasie];
3.4 die maniere waarop simbole gebruik word verduidelik om gebeurtenisse en mense uit die verlede te onthou, en hoe mondelinge geskiedenis tot ons begrip van die simbole kan bydra [voorstelling van die verlede].

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11062/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask