<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 8

Grond en mag

Module 3

Vryheid van spraak

‘n Brief aan die pers

Aktiwiteit 1 : Eerste poging:

Die RedakteurLesersforum TygerBurger Posbus 747Bellville7535

Geagte Heer

Geen ontspanningsgeriewe vir jeugdiges in ons dorp nie .

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Die uweVrek Verveel

Jan PotgieterKerkstraat 12Kleinbegin744314 Maart 2003

LU 1 AS 1.5

KENNISGEWING 1 :

Gebruik gerus die resep in AKTIWITEIT 1 indien jy onseker is oor hoe jy jou inligting vir jou projek moet organiseer.

Opskrif /titel :Stel jou saak kort en sinvol op ‘n versierde buiteblad/voorblad.

Inhoudsopgawe : Die indeling van jou projek met die ooreenstemmende bladsynommers kom op hierdie bladsy.

Inleiding : Hier moet jy jou leser se aandag vang, jy behoort so entoesiasties te verduidelik waarom jy in die onderwerp belangstel en hoe jy dit gaan aanpak, dat die leser nuuskierig sal wees om verder te lees.

Inhoud :Deel jou verskillende argumente in aparte paragrawe in en voorsien waar jy paragrawe wil groepeer, ‘n gepaste opskrif.

Slot : Kom tot ‘n gemotiveerde gevolgtrekking deur bv. jou hoofpunte kortliks op te som en die antwoord op jou vraag te herhaal. Gee jou eie opinie!Kyk na Vryheid van uitdrukking in Bron A en Bron B wat volg.

Bronnelys :Kyk weer na Kennisgewing 1.

LU 1 AS 1.5 LU 3 AS 3.3

Die volgende is ‘n aanhaling uit: Die Grondwet, Wet 108 van 1996 . Uit: Hoofstuk 2: Wet van Menseregte

BRON A

Vryheid van uitdrukking

16 (1) Elkeen het die reg tot vryheid van uitdrukking, wat insluit –

(a) vryheid van die pers en ander media;

(b) vryheid om inligting of idees te ontvang of oor te dra;

(c) vryheid van artistieke kreatiwiteit, en

(d) akademiese vryheid en vryheid van wetenskaplike navorsing.

(2) Die reg in subseksie (1) sluit nie in –

(a) propaganda vir oorlog nie

(b) aanhitsing van dreigende geweld, of

(c) propagering van haat wat gebaseer is op rassisme, etnisiteit, geslag of godsdiens nie, en dit omvat aanhitsing om skade te veroorsaak.

17 Elkeen het die reg om vreedsaam en onbewapen te vergader, aan optogte deel te neem, te betoog en om ‘n petisie voor te lê.

Oefening in die motivering van antwoorde:

  • Hier volg drie (3) stellings oor vryhede soos beskryf word in Bron C. Jy moet die stellings op die korrekte manier bewys of weerlê. Volg die instruksies noukeurig!

Stel jou argument so :Neem standpunt in = 1. (Oppas, “nee” is nie ‘n standpunt of stelling nie!}Gee ‘n rede(s) waarom jy saamstem met die stelling of nie = 1Haal ‘n bewys uit die wet aan om jou rede/saak te bewys = 2 Totaal = 4

Jou Moffie!

1. In Afdeling 16 (1) (c) in Bron C gee die vryheid van “artistieke kreatiwiteit” jou die reg om in ‘n seunstoilet van die skool, enigiets op die muur te skryf, bv.

Wenk : Toets hierdie stellings aan die voorwaardes wat in 16 (2) a, b en c gestel word!

2. In Afdeling 16 (1) (d) in Bron A gee die woorde “akademiese vryheid” jou die reg om jou klasmaat se werk af te skryf en as jou eie in te lewer - indien jy sy toestemming het om dit te doen.

3. In Afdeling 16 (1) (d) in Bron A gee die woorde “wetenskaplike navorsing” jou die reg om in die skool se laboratorium ‘n onuithoudbare stank te veroorsaak.

Meneer, die sokkerkapteins het kom onderhandel vir beter voorregte.

  • Onderstreep die korrekte antwoord en motiveer dan jou keuse:

1. Hierdie spotprent is ‘n primêre / sekondêre bron, omdat

/3/

2. Die skoolhoof verteenwoordig die regerende / werkersklas, omdat

/2/

3. Die sokkerspelers verteenwoordig die regerende / werkersklas, omdat

/2/

4. Hierdie spotprent verteenwoordig ‘n feit / opinie van die spotprenttekenaar, omdat

/3/

LU 1 AS 1.1 AS 1.2 AS 1.3 LU 3 AS 3.3
LU 3 AS 3.1 AS 3.2 AS 3.3

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Geskiedkundige OndersoekDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n verskeidenheid van relevante historiese en argeologiese bronne kan identifiseer en selekteer in sy navorsingsproses [vind bronne];
1.2 bronne suksesvol evalueer t.o.v. die betroubaarheid, nuttigheid en die gesindheid van die skrywer [werk met bronne];
1.3 grafiese en statistiese bronne interpreteer [werk met bronne];
1.4 ‘n oorspronklike idee insluit in sy antwoorde [beantwoord die vraag];
1.5 kennis en begrip kommunikeer deur [dra die antwoord oor]:
  • die opbou van sy eie argumente en interpretasie gebaseer op die historiese bronne (wat uitgebreide skryfwerk, kunswerke, grafieke en dramas insluit);
  • informasie tegnologie waar beskikbaar en toepaslik te gebruik om sinvol te kommunikeer.
LU 2
Geskiedkundige Kennis en BegripDie leerder is in staat om historiese kennis en begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 verbande tussen geskiedkundige gebeurtenisse en prosesse in verskillende kontekste in dieselfde tydperk begin trek [chronologie en tyd];
2.2 verstaan dat daar ‘n verskil in die belangrikheid van gebeurtenisse se oorsake en gevolge is [oorsaak en gevolg];
2.3 veranderinge in ‘n groter historiese en omgewingskonteks verduidelik [kontinuïteit en verandering];
LU 3
Geskiedkundige InterpretasieDie leerder is in staat om aspekte van die geskiedenis te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 geskiedkundige interpretasie ondersoek deur relevante vrae oor ‘n geskiedkundige bron se skrywer te stel [interpretasie van bronne];
3.2 die verskillende maniere waarop die gebeure in die verlede aangebied en geïnterpreteer is, kan identifiseer en beredeneer [interpretasie van bronne];
3.3 verduidelik waarom geskiedenis nie objektief of neutraal is nie [interpretasie van bronne];
3.4 verstaan dat identiteitsgevoel die manier waarop gebeurtenisse in die verlede geïnterpreteer word, kan beïnvloed [interpretasie van bronne];
3.5 belangrike kenmerke en gebruike van materiële oorblyfsels van die verlede in ‘n gegewe konteks beskryf [voorstelling van die verlede];
3.6 verduidelik waarom dit belangrik is om ons natuurlike en kulturele erfenis te bewaar (bv. voorwerpe, geboue en ander erfenisgebiede) [voorstelling van die verlede];
3.7 verduidelik hoe en waarom mense se herinneringe van die verlede mag verskil [voorstelling van die verlede].

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11043/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask