<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 8

Biodiversiteit: aanpassings en oorlewing

Module 29

Volhoubaarheid

In die vorige leereenhede het ons gekyk na organismes se oorlewingstrategieë op planeet AARDE .

Ons weet ook dat die organismes in hul habitatte saam die aarde se verskeidenheid (biodiversiteit) uitmaak en dat die natuur op sy eie as gevolg van hierdie BIODIVERSITEIT in perfekte balans is.

Daar is byvoorbeeld 250 000 hoër plantspesies, 19 000 visspesies en 10 000 spesies reptiele. Heelwat meer insekspesies is aangeteken. Hierdie rykdom aan lewe sorg vir :

  • ’n atmosfeer met die regte samestelling en balans vir ons om te kan lewe;
  • grond wat vrugbaar bly sodat daar altyd nuwe plante en dus kos vir ons en ander diere sal wees;
  • die hersirkulering van water.

Suid-Afrika is die enigste land op aarde wat ’n hele plantkoninkryk in sy grense het, nl. fynbos in die Wes-Kaap.

Ons in Suid-Afrika is gelukkig om ’n besonder ryk verskeidenheid aan plante en diere in ons land te hê. Is ons werklik bewus van ons rykdom?

BIODIVERSITEIT ONDERSTEUN VOLHOUBAARHEID!!

Die mens is egter aan die stuur van sake en doen nie altyd die regte ding nie.

Aktiwiteit 1:

Om ‘n standpunt teenoor die behoud van biodiversiteit in die natuur in te neem

Bespreek die volgende vraag in die klas:

  • Is die mens deel van ’n natuurlike ekosisteem of is hy ’n ongewenste gas wat inmeng en die balans versteur?

Skryf in jou eie woorde die uitkoms van die gesprek neer (die oorwegende mening van die groep).

[LU 3.2]

Die mens word dikwels daarvan beskuldig dat hy die natuur se hulpbronne vir sy eie selfsugtige behoeftes tap.

As vandag ’n tipiese dag op planeet Aarde is, sal teen vanaand 336 km² tropiese woud verwoes wees om hout te verskaf en plek te maak vir paaie, plase en plantasies. ’n Totaal van 112 km² sal in ’n woestyn verander as gevolg van oorbeweiding of swak boerderypraktyke.

Daar sal ook een en ’n half miljoen metrieke ton gevaarlike afval in die omgewing gestort word. Volgens verskeie skattings sal 50 tot 100 plant- en dierspesies eersdaags uitsterf.

Aan die einde van die dag sal die wêreld ’n klein bietjie warmer, die reën ’n klein bietjie suurder en die aarde se lewensweb ’n bietjie meer verskeurd en gehawend wees. (Chiras, 1993)

Wetenskaplikes waarsku ons teen die mensdom se vernietigende neigings. Die idee van VOLHOUBAARHEID sê dat die mens en die natuur in ’n wen-wen verhouding kan verkeer. Uit die onlangse wêreldkonferensie in Johannesburg, het dit duidelik geblyk dat baie mense glo dat ons met die regte BESTUURSTELSELS en die regte INGESTELDHEID ’n positiewe toekoms vir die hele wêreld kan verseker.

Aktiwiteit 2:

Om na te dink oor die volhoubaarheid van die aarde se bronne

1. Maak ’n lys van al die foute wat die mens besig is om te maak

2. Wat dink jy beteken die term VOLHOUBAARHEID?

3. Noem DRIE natuurlike hulpbronne wat tans deur die mens oorbenut word.

4. Gee die betekenis van Mahatma Gandhi se woorde in jou eie woorde:

"The world contains enough for everyone's need, but not for everyone's greed."

5. Waarom sal ons ernstig moet besin oor die roete wat die mens tans loop?

Belangrike terme is dus:

  • HABITAT : spesifieke plek waar organisme woon
  • BIODIVERSITEIT : die verskeidenheid lewe op aarde
  • HULPBRONNE : alles wat ons in ons voortbestaan gebruik

Aktiwiteit 3:

Om ‘n voorspelling oor die toekoms van die aarde te waag

Die aarde is soos ’n ruimteskip – al sy voorrade is reeds aan hom voorsien en nou moet hy sy reis voortsit – selfvoorsienend!!

Maak ’n A4-plakkaat om jou beeld van die aarde as ’n ruimteskip voor te stel.

Assessering van VOLHOUBAARHEID:

Kon jy die vrae beantwoord en ’n goeie voorstelling van die aarde op jou plakkaat maak?

[LU 3.2]

Assessering

LU 3

Wetenskap, die Gemeenskap en die Omgewing

Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon.

Dit is bewys as die leerder:

3.1 wetenskap as ‘n menslike aktiwiteit kan verstaan;

3.2 volhoubare gebruik van die aarde se hulpbronne verstaan.

Memorandum

Volhoubaarheid

Aktiwiteit 2: leesvaardigheid

  • Gee opdrag - stillees

Aktiwiteit 3: plakkaat- ruimteskip aarde

  • Die aarde is soos 'n ruimteskip – al sy voordae is reeds aan hom voorsien en nou moet hy sy reis voorsit – selfvoorsienend!!
  • Maak 'n A4-plakkaat om jou beeld van die aarde soos wat ruimteskip aarde tans daaruit sien.

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11049/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask