<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 8

Biodiversiteit: aanpassings en oorlewing

Module 28

Oorlewing: plantaanpasssings

Soos die diere, het plante ook aangepas om in bepaalde omgewingstoestande te kan oorleef.

Aangesien water vir plante baie belangrik is om te kan oorleef, het hulle ten opsigte van die beskikbaarheid daarvan, aangepas. Plante kan in terme van hierdie aanpassings in drie groepe verdeel word:

 • XEROFIETE – lae waterbeskikbaarheid
 • MESOFIETE – matige waterbeskikbaarheid – soos meeste landplante
 • HIDROFIETE – hoë waterbeskikbaarheid

Aktiwiteit: OM PLANTE UIT TE KEN

 • Bestudeer die volgende sketse en klassifiseer die plante op grond van hul bou as hidro-, meso- of xerofiete. Probeer om telkens minstens een rede te gee.

Aktiwiteit :

Om te verklaar hoe sommige plante aanpas

HIDROFIET AANPASSING VERKLARING
Wortels Swak ontwikkel, slegs vir ankering
Blare Groot oppervlakteDrywendKutikula (waslagie) bo-opLugruimtes in blaarHuidmondjies (openinkies) aan bokant
Stingels Min versterkings­weefsel Slymlaag Risoom (berg kos)
XEROFIET AANPASSING VERKLARING
Wortels Vlak wortelstelselKurklaag
Blare Min huidmondjies, hoofsaaklik aan onderkantKlein of omvorm tot dorings
Stingels Dik en vlesigWaslaag

Assessering vir opdrag:

Kon jy die regte verklarings gee vir elke aanpassing?

[LU 2.4]

Opdrag: storie

Die San was na alle waarskynlikheid die eerste mense wat in Suider-Afrika ge­woon het en tot vandag toe is ons gefassineer oor hoe hulle in die droogte­toe­stande kon oorleef het. Water was ’n beperkte hulpbron.

’n Mens sal nie ver hoef te soek om in die natuur en veral in die plante (xerofiete) van die oplossings te kry wat die San al eeue gelede ontdek het.

 • Lees op oor die natuurlike plantegroei van die woestynagtige dele van ons land.
 • Skryf ’n storie oor die oorlewing van ’n plant in die Kalahariwoestyn. Skryf uit die oogpunt van die plant. Laat die plant dus praat oor sy omstandighede, hoe hy daarin slaag om te oorleef, en hoe hy ander plante en diere help om te kan oorleef (sy rol in die voedsel­ketting).

Assessering vir opdrag:

Kon jy ’n feitlik korrekte storie skryf oor die kultuur van die San en die Kalahari ekosisteem?

[LU 3.1]

Klasaktiwiteit: XEROFITIESE PLANTE – AANPASSINGS

 • As jy die sketse van sommige van die ongewone xerofiete beskou – watter aanpassings vertoon hulle?

AALWYN

KAKTUS

LITHOPS

WELWITCHIA

 • Pas die items van die volgende kolomme bymekaar deur die letters in KOLOM C op die toepaslike plek in KOLOM B te skryf. – daar is meer as een pasmaat.
KOLOM A KOLOM B KOLOM C
1. Welwitchia A Vlak wortelstelsel om oppervlakkige klammigheid en dou op te vang
2. Lithops B Stoor groot hoeveelhede vog
3. Kaktus C Dik wasagtige laag (kutikula)
4. Kokerboom D Twee lang blare met groewe wat water na binne laat inloop.
5. Aalwyn E Droë blare of skilferagtige afdopsels wat plantstingel bedek
F Blare gemodifiseer het as dorings terwyl die stam vlesig geword het

[LU 2.4]

Aktiwiteit: OM ‘N NAVORSINGSPROJEK AAN TE PAK

Meeste xerofiete word deur verskeie kultuurgroepe as medisyne en ’n verskeidenheid van ander gebruike aangewend. Selfs die primitiewe kultuurgroepe het duisende jare gelede reeds wetenskap beoefen deurdat hulle die waarde van plante bepaal het en wyses gevind het om dit te benut.

 • Doen navorsing op die internet, in boeke en biblioteke.
 • Skryf ’n navorsingsverslag met die volgende opskrifte:
 • Beplanning van die ondersoek (dit moet navorsing op die Internet, in boeke en gesprekke met homeopate en sangomas of inyangas en een of twee oumense insluit).
 • Inligting ingewin:
 • Voorbeelde van die benutting van plante deur kultuurgroepe in Suid-Afrika.
 • Bespreking van drie spesifieke plante, waaronder die aalwyn ( Aloe verox) (eienskappe van die plante en medisinale, ekonomiese en ander waarde).
 • Opsomming (opsomming van bevindinge)
 • Lys van bronne: boeke, webruimtes, mense.

Assessering van NAVORSINGSPROJEK:

[LU 1.1; 1.2; 1.3]

Assessering

LU 1

Wetenskaplike Ondersoek

Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Dit is bewys as die leerder:

1.1 ondersoeke kan beplan;

1.2 ondersoeke kan uitvoer en data kan insamel;

1.3 data kan evalueer en bevindinge kan kommunikeer.

LU 2

Wetenskaplike Kennis

Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.

Dit is bewys as die leerder:

2.1 sinvolle inligting kan onthou;

2.2 inligting in kategorieë kan plaas;

2.3 inligting kan interpreteer;

2.4 kennis kan toepas.

LU 3

Wetenskap, die Gemeenskap en die Omgewing

Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon.

Dit is bewys as die leerder:

3.1 wetenskap as ‘n menslike aktiwiteit kan verstaan;

3.2 volhoubare gebruik van die aarde se hulpbronne verstaan.

Memorandum

Plantaanpassings

Aktiwiteit: UITKENNING - PLANTE

 • www.lithop.supanet.com

Aktiwiteit: VERKLAAR DIE VOLGENDE AANPASSINGS

OPDRAG: Storie

 • Lees op oor die natuurlike plantegroei van die woestynagtige deel van ons land .
 • Skryf 'n storie van oorlewing van 'n dier in die Kalahari woestyn. Skryf uit die oogpunt van die dier en waar hy in die voedselketting is.

Klasaktiwiteit: XEROFITIESE PLANTE - AANPASSINGS

OPDRAG: Navorsingsprojek

 • Meeste xerofiete word in verskeie kulturele groepe as medisyne en 'n verkeidenheid van ander gebruike aangewend.
 • Die aalwyn ( Aloe verox) veral het wye gebruike – vind uit by homeopate, sangomas of 'n inyanga.
 • Doen navorsing op die internet, in boeke en biblioteke
 • Skryf navorsingsverslag met die volgende opskrifte:
 • Streke waar dit groei
 • Spesiale eienskappe van die plant en veral sy blare
 • Medisinale en ekonomiese waarde van die plant
 • Sluit in 'n lys van al jou bronne en webruimtes wat jy gebruik het.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11049/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask