<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 8

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 2

Musiek beeld emosie uit

Aktiwiteit 1 (Individueel en groep)

1. Musiek beeld emosie uit met behulp van woorde

Luister na die lied.

2. Musiek beeld emosie uit deur die musiek self

Lees I Want to be Happy deur en beantwoord die vrae:

 1. Watter emosie word hier uitgebeeld?
 1. Watter kleur word hier verbind met “ongelukkigheid”?
 1. Watter akkoord word gebruik om “ongelukkigheid” te beskryf in musiek?Majeur of mineur? Juffrou kan die twee verskillende akkoorde op die klavier demonstreer).
 1. Kan ek self besluit hoe ek voel?
 1. Watter faktore beïnvloed emosie?
 1. Het ek ‘n invloed op ander mense se gemoedstoestand? Motiveer.
 • Sing die lied.
 • Lees die volgende gedeelte van Close Every Door uit die musiekblyspel Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Juffrou kan die melodie voorspeel en julle kan dit sing.

Watter tipe emosie wek hierdie lied?

Hier volg ‘n “foutiewe” weergawe van dieselfde lied ten opsigte van die musiek.Juffrou kan dit voorspeel, terwyl julle dit sing.

Wat is die verskil?

In die eerste voorbeeld klink die musiek “meer hartseer” (negatiewe emosie) aangesien dit in ‘n mineur toonsoort is.Wanneer die musiek in ‘n majeur toonsoort is, is dit vroliker (positiewe emosie).

Onderstreep die korrekte antwoord:

Met verwysing na “Only Hope”, waar hoop uitgebeeld word, behoort die lied in ‘n majeur / mineur toonsoort te wees.

 • Sing weer I Want to be Happy en Close every Door .Noem die verskille in hierdie twee liedere.

Aktiwiteit 2

Die musiekblyspel District Six van David Kramer en Taliep Petersen kan beskou word as volksbesit! Dit is vir die eerste keer in 1987 uitgevoer. Dit handel oor die geskiedenis van die woonbuurt Distrik Ses, geleë in die Bo-Kaap. Hierdie veelrasssige buurt het aanvanklik Kleurlinge, Indiërs, swart- en witmense gehuisves. Toe dit as wit area verklaar is in 1966 is almal wat daar gewoon het geforseer om uit te beweeg. Namate die mense uit die huise getrek het, het stootskrapers alles plat gestoot. Lees gerus meer oor hierdie woonbuurt wat reeds in ±1867 ontstaan het en lê dit voor aan die klas.

Dié musiekblyspel beskryf die mense en gebeure van Distrik Ses.Hier volg gedeeltes van lirieke uit hierdie musiekblyspel. Lees dit deur, luister na opnames en voltooi dan die vraelys:

 • ‘n Musiekblyspel is ‘n toneelstuk waarin die mens in sy kleinheid, dwaasheid en ydelheid m.b.v. musiek uitgebeeld word(komedie) Dit sluit in toneelspel, musiek en sang, danse, dekor en kostuums.

My Broertjie my Bra’ uit die musiekblyspel DISTRICT SIX (David Kramer)

Hierdie lied is die verhaal van ‘n 9-jarige koerantverkopertjie wat op sy eie oor die weg moet kom – hy het nie ‘n huis en ouers nie en besteel ander om ‘n bestaan te voer.

New Year!

Hierdie lied is ‘n tipiese weergawe van die Kaapse Klopse wat altyd die Nuwejaar se vrolikheid in Kaapstad vooruitloop – letterlik en figuurlik. Hierdie optogte word gekenmerk deur die kleurvolle blink klere, dans en sang. Die instrumente wat tradisioneel gebruik word is ghitare, banjo’s, tamboeryne ens.

 • Luister na die twee liedere en vergelyk dit ten opsigte van die volgende:

 • Maak ook gebruik van die volgende terme: warm en koue klankkleur, lig en donker, trapsgewys, spronge, legato, staccato, dig en minder dig (yl), forte, piano, ens.EmosieLiriekeMaatsoortTempoMelodie InstrumentasieStemmeBegeleidingTimbreTekstuurDinamiekToonsoort
 • Die klas verdeel in twee groepe. Almal doen navorsing oor die agtergrond van die musiekblyspel District Six (Dit sluit in die woonbuurt as sulks en die geskiedenis omtrent Distrik Ses).Elke groep bespreek dan een van die liedere ten opsigte van die volgende stellings:
 • Die musiek weerspieël die karakter van die lirieke.
 • David Kramer en Taliep Petersen slaag daarin om emosie, atmosfeer en effek te verkry.
 • Die lied dra by tot die algemene beskrywing van Distrik Ses.
 • Luister ook na uittreksels uit ander musiekblyspele bv. Kat and the Kings , Fairyland (Kramer en Petersen); Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat en Cats van Andrew Lloyd Webber asook Grease , ens. (Heelparty is ook in filmformaat).
 • Maak ‘n lys van liedere wat jy ken (of uit genoemde musiekblyspele) wat spesifieke emosies uitbeeld soos bv. woede, verlange, vrees, ens.
 • Ek kan op verskillende maniere reageer op musiek:
Ek kan vrolik wees. JA NEE
Ek kan opgewonde wees. JA NEE
Ek kan verbaas wees. JA NEE
Ek kan hartseer wees. JA NEE
Ek kan bang wees. JA NEE
Ek kan kalm wees. JA NEE
LU 3.6

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
deelname en samewerkingDie leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENtov 3.1 – 3.3 hieronder, die volgende toon:
3.1 entrepreneursvaardighede deur saam te werk om kunswerke te bemark beoefen;
3.2 tydsduur en selfdissipline toepas om by sperdatums te hou;
3.3 opleiding en loopbane op die gebied van kuns en kultuur (gebaseer op navorsing en terreinbesoeke) verken en bespreek;
3.4 werk saam met:3.4.1 interdissiplinêre aanbiedings te organiseer en doeltreffende organisasievermoëns en –vaardighede rondom beplanning, bestuur en bemarking te toon;
3.4.2 take en verantwoordelikhede doeltreffend te deel, bv. deur verskillende rolle in groepprojekte te speel;
VISUELE KUNS3.8 navorsing oor die kunste kan doen en dit met ander deel;
MUSIEK3.7 navorsing oor die emosionele aspekte van musiek kan toon;

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask