<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 8

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 1

Kleursimboliek

VISUELE KUNSTE

Inleidende aktiwiteit (groepwerk)

Kleursimboliek (voorbeeld: Zoeloe Liefdesbrief)

Kleur het ‘n menigte simboliese betekenisse. Verskeie kultuurgroepe heg verskillende waardes aan onderskeie kleure. So het daar baie jare gelede ‘n vorm van kommunikasie ontstaan wat berus het op spesifieke kleurwaardes, m.a.w. amper ‘n soort kleurwoordeboek. Vanaf ‘n Portugese handelstasie in Delagoabaai (Port Elizabeth) is glaskrale na die eertydse Zoeloeland versprei en later deur Europese handelaars wat daar gaan bly het. Wanneer jong Zoeloemans die huis verlaat het om op verafgeleë plase of dorpe te gaan werk, moes hulle geliefdes tuis noodgedwonge ‘n sisteem van simboliese kleurwaardes ontwikkel om te kon kommunikeer aangesien hulle geen kennis van briefskryf gehad het nie. So het die Zoeloe Liefdesbrief ontstaan. Eers is die verskillende kleure krale slegs aanmekaar geryg om ‘n lang string te vorm en is dan van bo na onder ‘gelees’. Maar later het die string ‘n dekoratiewe vierkant geword en moes dit van buite af na binne ‘gelees’ word.

Vandaar dus die ‘woordeboek’, elke kleur met ‘n ander betekenis. Hierdie betekenisse het van area tot area verskil, maar was oor die algemeen baie dieselfde.

Van die bekendste en algemeenste betekenisse (sien voorbeeld op volgende bladsy):

  • ROOI : intense liefde (‘my heart bleeds for you’)
  • SWART : smart/ eensaamheid/ teleurstelling (‘my heart has become as black as the rafters of the roof, as I hear you have another maiden’)
  • GROEN : jaloesie/ siek van liefde (‘I have become as thin as a blade of new grass from pining for you’)
  • DEURSIGTIG : twyfel/ onsekerheid (‘you are like the grasshopper, springing from bush to bush’)
  • BLOU : hoop/ kalmte/ trou (‘if I were a dove, I would fly the endless skies to you’)
  • WIT : reinheid/ trou/ vrede/ ware liefde

Voorbeeld van ‘n Zoeloe Liefdesbrief:

Kyk na die Zoeloe Liefdesbrief hierbo, asook die Zoeloe verklarings van die kleure en bespreek dit in jou groep. Besluit in die groep wat die brief probeer oorvertel. Onthou om dit van buite na binne te lees!

Deel julle storie met die res van die klas.

LU 3.7

Tuiswerkopdrag

Hieronder volg ‘n voorbeeld van so ‘n kleurwaarde-tabel. Gaan hoor by mense of familielede in jou eie gemeenskap of omgewing watter waardes hulle aan hierdie kleure koppel en som dit in die onderstaande tabel op:

LU 3.2
KLEUR POSITIEWE WAARDE NEGATIEWE WAARDE
Swart
Blou
Groen
Wit
Rooi

Aktiwiteit 1 (individueel)

Naamontwerp

  • Neem jou voornaam en kies ‘n lettertipe (tipografie) daarvoor om by jou persoonlikheid te pas.
  • Kyk eers na die verskillende maniere waarop die letter L op die volgende bladsy geskryf is. Eksperimenteer dan met ‘n paar lettertipes voordat jy op ‘n spesifieke een besluit. Sorg dat die lettertipe by jou persoonlikheid pas!

Vrolik

Formeel

Hartseer

Prettig

Gespanne

  • Gebruik die lettertipe wat jy gekies het om jou hele naam mee te skryf.
  • Gebruik nou oliepastelle om kleur in die naamontwerp te bring. Maak ook gebruik van toonwaardes (lig en donker) en teksture om die letters interessanter te maak. Die kleure wat gebruik word vir die naamontwerp, moet ook volgens jou persoonlikheid gekies word. Ons noem dit arbitrêre kleurgebruik , m.a.w. waar kleur volgens emosionele waarde gekies en gebruik word. So hoef die son dus nie geel te wees nie, maar kan bloupers wees om byvoorbeeld ‘n somber bui oor te dra.
LU 3.7

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
deelname en samewerkingDie leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENtov 3.1 – 3.3 hieronder, die volgende toon:
3.1 entrepreneursvaardighede deur saam te werk om kunswerke te bemark beoefen;
3.2 tydsduur en selfdissipline toepas om by sperdatums te hou;
3.3 opleiding en loopbane op die gebied van kuns en kultuur (gebaseer op navorsing en terreinbesoeke) verken en bespreek;
3.4 werk saam met:3.4.1 interdissiplinêre aanbiedings te organiseer en doeltreffende organisasievermoëns en –vaardighede rondom beplanning, bestuur en bemarking te toon;
3.4.2 take en verantwoordelikhede doeltreffend te deel, bv. deur verskillende rolle in groepprojekte te speel;
VISUELE KUNS3.8 navorsing oor die kunste kan doen en dit met ander deel;

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask