<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 8   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Graad 8

Heelgetalle, vergelykings en meetkunde

Module 10

Klassifikasie van driehoeke

KLASOPDRAG 1

 • Kom ontdek stap vir stap meer omtrent ... Meetkunde ....klassifikasie van driehoeke ....

Soos hoeke, kan driehoeke ook geklassifiseer word.

1. By die eerste klassifikasie kyk ons slegs na die hoeke van die driehoek.Kan jy die volgende voltooi?

a) Skerphoekige driehoeke is driehoeke met

b) Reghoekige driehoeke het

c) Stomphoekige driehoeke het

2. Klassifiseer die volgende driehoeke volgens hul hoeke (sonder die gebruik van ’n gradeboog)

3. Die tweede klassifikasie is volgens die sye van die driehoek.Kan jy die volgende voltooi?

a) ’n Gelykbenige driehoek het

b) ’n Gelyksydige driehoek het

c) ’n Ongelyksydige driehoek se

4. Klassifiseer die volgende driehoeke volgens hul sye.

KLASOPDRAG 1

 • Kom ontdek stap vir stap meer omtrent ... Meetkunde ....berekening van onbekende hoekgroottes.

1. Om onbekende hoekgroottes sonder die gebruik van ’n gradeboog te bereken, is dit van kardinale belang om die volgende VIER STELLINGS deel van jou meetkunde kennis te maak.Kyk of jy die stellings kan voltooi en verduidelik die stelling dan aan die hand van jou eie voorbeeld (m.b.v. ’n skets)

1.1 Stelling 1:

Die som van die hoeke op ’n reguitlyn

Voorbeeld:

1.2 Stelling 2:

Regoorstaande of teenoorstaande hoeke is

Voorbeeld:

1.3 Stelling 3:

Die som van die binnehoeke van enige driehoek is

Voorbeeld: Om die stelling te bewys, moet jy die volgende instruksies uitvoer:

a) Teken enige driehoek op ’n stuk gekleurde papier en knip dit uit.

b) Merk die hoeke van die driehoek met die letters A, B en C.

c) Skeur die hoeke van die driehoek af.

d) Plak die hoeke van die driehoek langs mekaar op die lyn hier onder sodat die hoekpunte na die punt op die lyn wys.

Voltooi die volgende vergelyking: A ˆ size 12{ { hat {A}}} {} + B ˆ size 12{ { hat {B}}} {} + C ˆ size 12{ { hat {C}}} {} = ………°

(Let op die skryfwyse van die hoek.)

1.4 Stelling 4:

1.4.1 Alvorens ons na stelling 4 kan kyk, is dit belangrik dat die volgende terme vir jou baie duidelik is. Verklaar die volgende terme deur van ’n skets gebruik te maak:

 • buitehoek van ’n driehoek
 • binnehoek van ’n driehoek

1.4.2 Voltooi:

Die buitehoek van ’n driehoek is

Voorbeeld: (Maak gebruik van grade in jou skets.)

 • Die bogenoemde vier stellings gaan as redes dien wanneer jy onbekende hoeke se groottes bereken.
 • Indien jy enige hoekgrootte bereken, moet jy altyd ’n rede vir jou verklaring gee.

2. Bereken nou die groottes van die onbekende hoeke met redes.(Jou onderwyser sal jou help by die moeiliker voorbeelde.)

HUISWERKOPDRAG 1 EN 2

1. Voltooi elk van die volgende en gee redes vir die volgende stellings:

2. Bereken die groottes van elk van die onbekende hoeke en verstrek redes by elk.

L e ereenhei d 3 Assessering 3.1

Assessering van myself: deur myself: Assessering deur opvoeder:
Ek kan… 1 2 3 4 Kritieke Uitkomste 1 2 3 4
1. enige grootte hoek konstrueer; (Lu 3.2 ; 4.7); Kritiese en skeppende denke
2. enige gegewe hoek klassifiseer; (Lu 3.2); Deelname
3. hoekgroottes m.b.v. ’n gradeboog bepaal; (Lu 3.2 ; 4.7); Organisering en bestuur
4. driehoeke klassifiseer volgens hulle hoeke en sye; (Lu 3.2 ; 3.3); Prosessering van inligting
5. stelling: som van hoeke op ’n reguitlyn toepas; (Lu 3.2); Kommunikasie
6. stelling: som van drie hoeke op ’n driehoek toepas; (Lu 3.2 ; 3.3); Probleemoplossing
7. stelling: die buitehoek van ’n driehoek = som van twee teenoordstaande binnehoeke toepas; (Lu 3.2 ; 3.3); Selfstandigheid
8. onbekende hoekgroottes bepaal deur 5 tot 7 toe te pas; (Lu 3.2; 3.3).

goed gedeeltelik nie goed nie

Kommentaar deur die leerder: My plan van aksie: My punte:
Ek is besonder tevrede met die standaard van my werk. < Datum :
Ek is tevrede met die vordering van my werk. Uit:
Ek het hard gewerk, maar is nie tevrede met my prestasie nie. Leerder :
Ek het nie my beste gelewer nie. >
Kommentaar deur ouers: Kommentaar deur opvoeder:
Handtekening: Datum : Handtekening: Datum :

Assessering

LU 3
Ruimte en Vorm (Meetkunde)Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen twee- dimensionele vorms en drie-dimensionele voorwerpe in ’n verskeidenheid oriënta-sies en posisies te beskryf en voor te stel.
Dit word bewys as die leerder:
3.2 in kontekste insluitend sodaniges wat gebruik word om sosiale-, kulturele- en omgewingsbewustheid aan te kweek, meetkundige figure in terme van kenmerke beskryf en klassifiseer, insluitend:3.2.1 sye, hoeke en diagonale (hoeklyne) en hulle verwantskappe, met die klem op driehoeke en vierhoeke (bv. soorte driehoeke en vierhoeke);3.3 woordeskat gebruik om parallelle te beskryf wat deur ‘n dwarslyn, loodlyne en snylyne gekruis word, asook driehoeke na aanleiding van hoekverwantskappe (bv. vertikaal teenoorstaande, ooreenkomstig).
LU 4
MetingDie leerder is in staat om gepaste meeteenhede, -instrumente en formules in ’n verskeidenheid kontekste te gebruik.
Dit word bewys as die leerder:
4.7 hoeke met behulp van ’n gradeboog akkuraat tot een graad kan skat, vergelyk, meet en teken.

Memorandum

KLASWERKOPDRAG 1

 • = 180 0
 • ewe groot
 • 180 0
 • Buitehoek size 12{∠} {}

Binnehoek

 • Gelyk aan die som van die 2 teenoorstaande binnehoeke

x = 130 0 – 50 0

= 80 0

 • a = 180 0 – 126 0 (reguit lyn)

= 54 0

2.2 180 0 – (90 0 + 39 0 ) (reguit lyn)

= 51 0

2.3 b = 180 0 – (63 0 + 34 0 ) (3 e size 12{∠e} {} = 180 0 )

= 83 0

a = 180 0 – 83 (reguit lyn)

= 97 0 buitehoek = som van 2 teenoorstaande binnehoeke e size 12{∠e} {}

2.4 3 a + 75 = 180 0 (reguit lyn)

3 a = 105 0

a = 35 0

 • b = 180 0 – 105 0 (reguit lyn)

= 75 0

a = 180 0 – (65 0 + 75 0 ) (3 e size 12{∠e} {} = 180 0 )

= 40 0

 • 2 a – 10 0 = 30 0 - a (vert. teenoorstaande e ) size 12{∠e \) } {}

3 a = 40

a = 40 3 size 12{ { {"40"} over {3} } } {}

a = 13,3 0

HUISWERKOPDRAG 1 EN 2

 • 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} + 2 ˆ size 12{ {2} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 180 0 (reguit lyn)
 • 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} + 2 ˆ size 12{ {2} cSup { size 8{ widehat } } } {} + 3 ˆ size 12{ {3} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 180 0 (3 e size 12{∠e} {} ∆ = 180 0 )
 • 4 ˆ size 12{ {4} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} + 2 ˆ size 12{ {2} cSup { size 8{ widehat } } } {} (buite size 12{∠} {} van = som van 2 teenoorstaande binne e size 12{∠e} {} )
 • 3 ˆ size 12{ {3} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 2 ˆ size 12{ {2} cSup { size 8{ widehat } } } {} ( )
 • 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 3 ˆ size 12{ {3} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 4 ˆ size 12{ {4} cSup { size 8{ widehat } } } {} ( 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 3 ˆ size 12{ {3} cSup { size 8{ widehat } } } {} ( ); 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 4 ˆ size 12{ {4} cSup { size 8{ widehat } } } {} (teenoorst. e size 12{∠e} {} )

2.1 p = 89 0 + 20 0 (teenoorst. e size 12{∠e} {} )

= 109 0

 • 2 x + 4 x + 3 x = 180 0 (reguit lyn)

9 x = 180 0

x = 20 0

 • b = 180 0 – (115 0 + 30 0 ) (reguit lyn)

= 35 0

a = 180 0 – (115 0 + 35 0 ) (reguit lyn)

= 30 0

 • a + a + 140 0 = 180 0 (reguit lyn)

2 a = 40 0

a = 20 0

2.5 x + 10 0 + 3 x – 50 0 = 2 x + 36 0 (verlenging size 12{∠} {} van )

x + 3 x – 2 x = 36 0 + 50 0 – 10 0

2 x = 76 0

x = 38 0

2.6 p = r = (180 0 – 110 0 ) (reguit lyn)

= 70 0 ( p = r , gelykbenige )

a = 180 0 – 140 0 ) (3 e size 12{∠e} {} ∆ = 180 0 )

= 40 0

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11033/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask