<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 8   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Graad 8

Heelgetalle, vergelykings en meetkunde

Module 10

Klassifikasie van driehoeke

KLASOPDRAG 1

 • Kom ontdek stap vir stap meer omtrent ... Meetkunde ....klassifikasie van driehoeke ....

Soos hoeke, kan driehoeke ook geklassifiseer word.

1. By die eerste klassifikasie kyk ons slegs na die hoeke van die driehoek.Kan jy die volgende voltooi?

a) Skerphoekige driehoeke is driehoeke met

b) Reghoekige driehoeke het

c) Stomphoekige driehoeke het

2. Klassifiseer die volgende driehoeke volgens hul hoeke (sonder die gebruik van ’n gradeboog)

3. Die tweede klassifikasie is volgens die sye van die driehoek.Kan jy die volgende voltooi?

a) ’n Gelykbenige driehoek het

b) ’n Gelyksydige driehoek het

c) ’n Ongelyksydige driehoek se

4. Klassifiseer die volgende driehoeke volgens hul sye.

KLASOPDRAG 1

 • Kom ontdek stap vir stap meer omtrent ... Meetkunde ....berekening van onbekende hoekgroottes.

1. Om onbekende hoekgroottes sonder die gebruik van ’n gradeboog te bereken, is dit van kardinale belang om die volgende VIER STELLINGS deel van jou meetkunde kennis te maak.Kyk of jy die stellings kan voltooi en verduidelik die stelling dan aan die hand van jou eie voorbeeld (m.b.v. ’n skets)

1.1 Stelling 1:

Die som van die hoeke op ’n reguitlyn

Voorbeeld:

1.2 Stelling 2:

Regoorstaande of teenoorstaande hoeke is

Voorbeeld:

1.3 Stelling 3:

Die som van die binnehoeke van enige driehoek is

Voorbeeld: Om die stelling te bewys, moet jy die volgende instruksies uitvoer:

a) Teken enige driehoek op ’n stuk gekleurde papier en knip dit uit.

b) Merk die hoeke van die driehoek met die letters A, B en C.

c) Skeur die hoeke van die driehoek af.

d) Plak die hoeke van die driehoek langs mekaar op die lyn hier onder sodat die hoekpunte na die punt op die lyn wys.

Voltooi die volgende vergelyking: A ˆ size 12{ { hat {A}}} {} + B ˆ size 12{ { hat {B}}} {} + C ˆ size 12{ { hat {C}}} {} = ………°

(Let op die skryfwyse van die hoek.)

1.4 Stelling 4:

1.4.1 Alvorens ons na stelling 4 kan kyk, is dit belangrik dat die volgende terme vir jou baie duidelik is. Verklaar die volgende terme deur van ’n skets gebruik te maak:

 • buitehoek van ’n driehoek
 • binnehoek van ’n driehoek

1.4.2 Voltooi:

Die buitehoek van ’n driehoek is

Voorbeeld: (Maak gebruik van grade in jou skets.)

 • Die bogenoemde vier stellings gaan as redes dien wanneer jy onbekende hoeke se groottes bereken.
 • Indien jy enige hoekgrootte bereken, moet jy altyd ’n rede vir jou verklaring gee.

2. Bereken nou die groottes van die onbekende hoeke met redes.(Jou onderwyser sal jou help by die moeiliker voorbeelde.)

HUISWERKOPDRAG 1 EN 2

1. Voltooi elk van die volgende en gee redes vir die volgende stellings:

2. Bereken die groottes van elk van die onbekende hoeke en verstrek redes by elk.

L e ereenhei d 3 Assessering 3.1

Assessering van myself: deur myself: Assessering deur opvoeder:
Ek kan… 1 2 3 4 Kritieke Uitkomste 1 2 3 4
1. enige grootte hoek konstrueer; (Lu 3.2 ; 4.7); Kritiese en skeppende denke
2. enige gegewe hoek klassifiseer; (Lu 3.2); Deelname
3. hoekgroottes m.b.v. ’n gradeboog bepaal; (Lu 3.2 ; 4.7); Organisering en bestuur
4. driehoeke klassifiseer volgens hulle hoeke en sye; (Lu 3.2 ; 3.3); Prosessering van inligting
5. stelling: som van hoeke op ’n reguitlyn toepas; (Lu 3.2); Kommunikasie
6. stelling: som van drie hoeke op ’n driehoek toepas; (Lu 3.2 ; 3.3); Probleemoplossing
7. stelling: die buitehoek van ’n driehoek = som van twee teenoordstaande binnehoeke toepas; (Lu 3.2 ; 3.3); Selfstandigheid
8. onbekende hoekgroottes bepaal deur 5 tot 7 toe te pas; (Lu 3.2; 3.3).

goed gedeeltelik nie goed nie

Kommentaar deur die leerder: My plan van aksie: My punte:
Ek is besonder tevrede met die standaard van my werk. < Datum :
Ek is tevrede met die vordering van my werk. Uit:
Ek het hard gewerk, maar is nie tevrede met my prestasie nie. Leerder :
Ek het nie my beste gelewer nie. >
Kommentaar deur ouers: Kommentaar deur opvoeder:
Handtekening: Datum : Handtekening: Datum :

Assessering

LU 3
Ruimte en Vorm (Meetkunde)Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen twee- dimensionele vorms en drie-dimensionele voorwerpe in ’n verskeidenheid oriënta-sies en posisies te beskryf en voor te stel.
Dit word bewys as die leerder:
3.2 in kontekste insluitend sodaniges wat gebruik word om sosiale-, kulturele- en omgewingsbewustheid aan te kweek, meetkundige figure in terme van kenmerke beskryf en klassifiseer, insluitend:3.2.1 sye, hoeke en diagonale (hoeklyne) en hulle verwantskappe, met die klem op driehoeke en vierhoeke (bv. soorte driehoeke en vierhoeke);3.3 woordeskat gebruik om parallelle te beskryf wat deur ‘n dwarslyn, loodlyne en snylyne gekruis word, asook driehoeke na aanleiding van hoekverwantskappe (bv. vertikaal teenoorstaande, ooreenkomstig).
LU 4
MetingDie leerder is in staat om gepaste meeteenhede, -instrumente en formules in ’n verskeidenheid kontekste te gebruik.
Dit word bewys as die leerder:
4.7 hoeke met behulp van ’n gradeboog akkuraat tot een graad kan skat, vergelyk, meet en teken.

Memorandum

KLASWERKOPDRAG 1

 • = 180 0
 • ewe groot
 • 180 0
 • Buitehoek size 12{∠} {}

Binnehoek

 • Gelyk aan die som van die 2 teenoorstaande binnehoeke

x = 130 0 – 50 0

= 80 0

 • a = 180 0 – 126 0 (reguit lyn)

= 54 0

2.2 180 0 – (90 0 + 39 0 ) (reguit lyn)

= 51 0

2.3 b = 180 0 – (63 0 + 34 0 ) (3 e size 12{∠e} {} = 180 0 )

= 83 0

a = 180 0 – 83 (reguit lyn)

= 97 0 buitehoek = som van 2 teenoorstaande binnehoeke e size 12{∠e} {}

2.4 3 a + 75 = 180 0 (reguit lyn)

3 a = 105 0

a = 35 0

 • b = 180 0 – 105 0 (reguit lyn)

= 75 0

a = 180 0 – (65 0 + 75 0 ) (3 e size 12{∠e} {} = 180 0 )

= 40 0

 • 2 a – 10 0 = 30 0 - a (vert. teenoorstaande e ) size 12{∠e \) } {}

3 a = 40

a = 40 3 size 12{ { {"40"} over {3} } } {}

a = 13,3 0

HUISWERKOPDRAG 1 EN 2

 • 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} + 2 ˆ size 12{ {2} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 180 0 (reguit lyn)
 • 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} + 2 ˆ size 12{ {2} cSup { size 8{ widehat } } } {} + 3 ˆ size 12{ {3} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 180 0 (3 e size 12{∠e} {} ∆ = 180 0 )
 • 4 ˆ size 12{ {4} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} + 2 ˆ size 12{ {2} cSup { size 8{ widehat } } } {} (buite size 12{∠} {} van = som van 2 teenoorstaande binne e size 12{∠e} {} )
 • 3 ˆ size 12{ {3} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 2 ˆ size 12{ {2} cSup { size 8{ widehat } } } {} ( )
 • 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 3 ˆ size 12{ {3} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 4 ˆ size 12{ {4} cSup { size 8{ widehat } } } {} ( 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 3 ˆ size 12{ {3} cSup { size 8{ widehat } } } {} ( ); 1 ˆ size 12{ {1} cSup { size 8{ widehat } } } {} = 4 ˆ size 12{ {4} cSup { size 8{ widehat } } } {} (teenoorst. e size 12{∠e} {} )

2.1 p = 89 0 + 20 0 (teenoorst. e size 12{∠e} {} )

= 109 0

 • 2 x + 4 x + 3 x = 180 0 (reguit lyn)

9 x = 180 0

x = 20 0

 • b = 180 0 – (115 0 + 30 0 ) (reguit lyn)

= 35 0

a = 180 0 – (115 0 + 35 0 ) (reguit lyn)

= 30 0

 • a + a + 140 0 = 180 0 (reguit lyn)

2 a = 40 0

a = 20 0

2.5 x + 10 0 + 3 x – 50 0 = 2 x + 36 0 (verlenging size 12{∠} {} van )

x + 3 x – 2 x = 36 0 + 50 0 – 10 0

2 x = 76 0

x = 38 0

2.6 p = r = (180 0 – 110 0 ) (reguit lyn)

= 70 0 ( p = r , gelykbenige )

a = 180 0 – 140 0 ) (3 e size 12{∠e} {} ∆ = 180 0 )

= 40 0

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11033/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask