<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 7

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 1

Om individueel binne groepverband kleur te gebruik om kunswerk te skep

VISUELE KUNSTE

Aktiwiteit 1:

Om individueel binne groepverband kleur te gebruik om kunswerk te skep

[lu 3.8]

Voorbeeld van die kleurwiel:

Hersiening van die kleurwiel

Bestudeer die kleurwiel hierbo en beantwoord dan die volgende vrae:

 1. Noem die drie PRIMÊRE KLEURE op die kleurwiel.
 1. Noem die drie SEKONDÊRE KLEURE op die kleurwiel.
 1. Noem twee WARM kleure.
 1. Noem twee KOUE kleure.
 1. Wat noem ons die kleur wat verkry word deur ‘n primêre kleur met ‘n sekondêre kleur te meng?
 1. Noem twee pare KOMPLEMENTÊRE KLEURE op die kleurwiel.
 1. Noem twee ANALOË KLEURE.
 1. Verduidelik hoe ‘n GEEL-GROEN gemeng kan word.
 • Bespreek binne ‘n groep wat ‘n landskap is en stel ‘n lys van 10 voorwerpe in ‘n landskap op.
 • Teken nou op ‘n A3-grootte stuk papier ‘n denkbeeldige of werklike landskap met ‘n potlood.
 • Wanneer jy klaar is, moet hierdie landskap, denkbeeldig of werklik, oorgeteken word op ‘n ander stuk papier sodat jy twee eenderse landskappe het. Ruil daarna die oorgetekende landskap met iemand langs jou.
 • Verf nou die eerste landskap in komplementêre kleure en die tweede landskap in analoë kleure .

Aktiwiteit 2:

Om individueel in groepverband verskillende teksture te gebruik om ‘n kunswerk te skep

[lu 3.8]

TUISOPDRAG

Bring ‘n versameling van tien verskillende teksture d.m.v. frottage klas toe. Frottage is ‘n tegniek waar papier op ‘n voorwerp gesit word en daar dan oor die voorwerp met ‘n sagte potlood (2B, 4B of 6B) op die papier gekrap word. (‘n Bekende voorbeeld is wanneer ‘n muntstuk onder papier gesit word en dan in potlood verskyn terwyl daar oor die papier gekrap word.)

Dink byvoorbeeld aan: skoensole, baksteenmure, stoeloppervlakke, houttafelblaaie, verskillende materiale, ensovoorts.

Verdeel nou die teksture in die volgende:

VOORWERP GLAD MEDIUM GROF

Terug in die klas moet jy in jou groep ‘n plakkaat-grootte stuk papier in vier gelyke dele verdeel en dan van jou frottage-teksture daarop oorteken. Elkeen in die groep moet ten minste een beurt per blok of kwart kry om sy/haar frottage-tekstuur oor te teken.

Kleur kan nou bygevoeg word om in elke kwart ‘n seisoen uit te beeld. So byvoorbeeld kan die SOMER in GELE gedoen word, WINTER in BLOUE, LENTE in GROENE of PERSE en HERFS in ORANJES of enige ander kleurkeuses. Elke groep moet self besluit watter kleur hulle aan watter seisoen herinner.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
DEELNAME EN SAMEWERKING Die leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede deur individuele en groepdeelname aan kuns- en kultuuraktiwiteite te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEEN t.o.v. 3.1 – 3.8 hieronder, die volgende toon:
 • omskepping van persoonlike ervaringe in vorms van uitdrukking;
 • die vermoë toon om eie bydraes binne groepsverband te lewer;
VISUELE KUNS (3.8)
 • saamwerk met ander in die beplanning en skepping van ‘n gesamentlike kunsproduk of aanbieding wat nasiebou in Suid-Afrika bevorder;

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask