<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 7

Telekommunikasiedienste en inligtingstegnologie

Module 15

Elektroniese bankgeriewe

1.outobankgeriewe

Die eienaars van sakeondernemings is besige mense en wil nie te veel tyd aan banksake wy nie. Banke bied elektroniese oplossings wat baie tydbesparend is.

Almal kan egter toegang hê tot elektroniese bankgeriewe. Op elke dorp het die verskillende banke elektroniese geriewe wat tot al hul kliënte se beskikking is.

Selfs by groot motorhawens is daar outomatiese banktellers, die AutoBank waar mense hul banksake kan doen te enige tyd hul banksake kan doen sonder om binne die bank in ‘n tou te staan. Die volgende transaksies kan by ‘n outobank gedoen word:

 • kontant onttrek
 • geld of tjeks deponeer
 • ‘n saldonavraag doen
 • ‘n mini-staat aanvra
 • geld oorplaas tussen gekoppelde rekenings

2. Aanlyn-bankdienste

Hierdie diens maak dit moontlik om banktake vanuit die gerief van ‘n mens se huis of kantoor te doen.

 • Selfoon Internetdiens

Hierdie stelsel maak dit moontlik om toegang te verkry tot die bank se selfoon bankdiens via die Internet deur die gebruik van jou selfoon. Die volgende transaksies kan uitgevoer word:

 • Saldonavraag
 • Betalings op rekenings maak
 • Geld oorplaas tussen rekenings
 • Mini-state aanvra van die laaste vyf transaksies
 • MTN en Vodacom vooruitbetaalde lugtyd herlaai
 • Oortrokke banksaldolimiet vermeerder of verminder

3. Telefoon-bankdienste

Jou telefoon verleen toegang tot jou bankrekening 24 uur per dag, sewe dae van die week. Jy kan jou banksake van die huis of kantoor doen, uit jou motor, en selfs op die strand.

Sodra jy geregistreer het vir telefoniese bankgeriewe, kan jy:

 • betalings maak
 • geld oorplaas tussen die gekoppelde rekenings
 • bevestiging per faks van die transaksies, en afskrifte van state ontvang
 • saldo-navrae op rekenings doen
 • oortrokke saldolimiet op rekenings vermeerder of verminder
 • voorafbetaalde lugtyd van selfone herlaai
 • transaksies per faks bevestig
 • bankstate per faks ontvang

4. Internet-bankdienste

Hierdie fasiliteit verleen toegang tot jou persoonlike en besigheidsrekenings aanlyn, te enige tyd vanaf enige plek. Hierdie diens is sewe dae per week, 24 uur dag beskikbaar. Hierdie stelsel gee aan jou die vryheid om jou bank-ure self te kies, wat groter beheer oor jou finansies meebring. Dit is veilig en maklik om te gebruik.

Hierdie stelsel bied die volgende:

 • voorlopige bankstate kan aangevra word
 • rekeningbetalings kan gemaak word
 • eenmalige betalings kan gemaak word
 • vooruitgedateerde betalings kan gereël word
 • herhaalde paaiemente kan gereël word
 • oorbetalings tussen rekenings kan gedoen word
 • debietorders en tjeks kan gestop word
 • oortrokke fasiliteite kan vermeerder of verminder word

Aktiwiteit 1:

Om die onderskeie dienste aan te dui wat deur elke bankdiens verskaf word

[LU 3.4]

Dui met ‘n regmerk of kruisie in elke kolom die diens wat verskaf word, aan.

InternetBankdiens TelefoonBankdiens SelfoonBankdiens
Verskaf ‘n opgedateerde rekeningbalans
Verskaf ‘n mini-rekeningstaat
Verskaf ‘n voorlopige rekeningstaat
Rekenings kan betaal word
Betaal fondse oor na ander rekenings by daardie bank
Vermeerder of verminder oortrokke bankfasiliteit
Kanselleer betalings en debietorders

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
BESTUURS-, VERBRUIKERS- EN FINANSI Ë LE KENNIS EN VAARDIGHEDE Die leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
3.3 die belangrikheid van administrasie in die bestuur van ‘n sakeonderneming bespreek;
3.4 die gebruik van tegnologie in telekommunikasiedienste (bv. selfone) en finansiële transaksies (bv. OTM, internet) in die verbetering van administrasie, kommunikasie en toegang tot inligting bespreek.

Memorandum

Elektroniese Bankgeriewe

 • Leerders kan inligtingsbrosjures en pamflette by die onderskeie banke op die dorp kry. Laat hulle die inhoud bestudeer en terugvoer aan die klas gee.
 • Opvolgend bespreek die onderwyser die verskillende dienste soos in die module vervat.
 • Leerders kan ook advertensies in koerante en tydskrifte wat bankdienste adverteer, as plakkate in die klaskamer opsit.

Aktiwiteit 1

InternetBankdiens TelefoonBankdiens SelfoonBankdiens
Verskaf ‘n opgedateerde rekeningbalans
Verskaf ‘n mini-rekeningstaat
Verskaf ‘n voorlopige rekeningstaat
Rekenings kan betaal word
Betaal fondse oor na ander rekenings by daardie bank
Vermeerder of verminder oortrokke bankfasiliteit
Kanselleer betalings en debietorders

Questions & Answers

Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
hi
Loga
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11024/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask