<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 6

Module 13

Nuwe woorde

1. ‘n Ramp tref die kaptein van die skip “Bounty”.

Lees die volgende twee paragrawe hardop vir ‘n maat voor:

Op die oggend van die 28ste April 1789 het die bemanning van die skip, die “Bounty”, teen hulle kaptein gemuit. Die kaptein, William Bligh, en agtien van sy lojale bemanningslede is in ‘n klein bootjie ingedwing en in die middel van nêrens op die wye oseaan agtergelaat. Al wat hulle gehad het, was kos en water vir vyf dae en ‘n paar navigasie-instrumente.

Kaptein Bligh het geweet hoe baie gevare hulle sou moes trotseer. Hy het ook geweet hulle enigste hoop op oorlewing was om ‘n eiland met die naam van Timor te bereik. Daar sou hulle aan boord van ‘n Britse skip kon klim en terugseil na Engeland toe. Hierdie eiland was egter 6 300 km ver!

NUWE WOORDE:

Slaan die volgende woorde in ‘n Afrikaans/Engelse Woordeboek na:

bemanning agterlaat
muitery navigasie
lojaal gevare
indwing oorlewing
aan boord

Wat het van Kaptein Bligh en die agtien mans geword?

2. Wat sê Kaptein Bligh?

Hierdie woorde wat Kaptein Bligh sê, het almal te doen met die kaptein en sy bemanning se wedervaringe. Vul hierdie woorde in die onderstaande sinne in. (Gebruik die woordeboek as jy nie seker is van die betekenisse van die woorde nie.)

1. Ons was altyd honger, want ons het so __________ kos gehad.

2. Daar was gedurig water in die boot en ons was altyd ____________ .

3. Omdat ons so min geëet het, was ons almal _____________ en ons ribbes het uitgesteek.

4. Ek het geweet ons kan nie omdraai nie en ons moes maar __________gaan.

5. Gelukkig was al die manne op die boot _______ en almal het gehelp roei.

6. Almal was ook ____________ en het die gevare trotseer.

7. Natuurlik was die seereis baie ____________ met al die stormswat gedurig gewoed het.

8. Ons was ook gedurig ____________ van al die blootstelling.

9. Natuurlik was ons ook baie _____________en het later geen krag in ons arms oorgehad nie.

10. Die bewoners op die Waia-eiland het gedink ons is die ____________en het ons gejaag.

11. Die bemanning wat gemuit het, het seker ‘n sterk gevoel van

_____________teenoor my gehad.

12. Met ons ____________ by Kupang in Timor het die mense ons aangestaar met jammerte, want ons het baie sleg gelyk.

13. Dit was nie lekker om in so ‘n klein bootjie te wees op so ‘n groot en

___________see nie.

14. Ons was ______________of byna nooit opgeruimd en vrolik nie.

15. Ons was egter baie opgewonde toe ons land sien en die land al hoe

_____________gekom het.

LU 3.7.3

3. TEENOORGESTELDES

Die woorde in die boot se romp het almal die teenoorgestelde betekenis van die woorde wat julle nou ingevul het. Skryf die woorde in die boot langs die teenoorgestelde woorde neer.

min dapper
vorentoe gevaarlik
fluks diep
aankoms selde
brandmaer nat
siek nader
vyand haat
swak

Selfassessering onder leiding van opvoeder.

LU 6.3.2

4. MONDELING

Het enige van julle dalk die fliek, “The Castaway” gesien met Tom Hanks in die hoofrol? Julle opvoeder sal julle nou kans gee om vinnig vir julle klasmaats te vertel wat met die hoofkarakter gebeur wanneer sy vliegtuig in die see neerstort. Hy bereik ‘n eiland, maar dan begin sy stryd om oorlewing! Vertel hoe hy aan die lewe gebly het en uiteindelik weer die beskawing bereik het.

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10996/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask