<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 5

Kaartwerk

Module 4

Soorte kaarte

1. Soorte kaarte

Elke kaart vertel sy eie storie. Werk in 'n groep en soek in die atlas voorbeelde van die volgende soorte kaarte:

staatkundig;

reliëfkaarte;

klimaatkaarte;

plantegroeikaarte;

bevolkingsverspreidingskaarte.

Aktiwiteit 1:

Om nuttige inligting te kies en te gebruik

[lu 1.3]

Kies uit die verskillende moontlikhede wat verskaf word en voltooi die tweede kolom sodat dit by die regte kaart pas.

Soorte kaarte Watter storie vertel dit? Moontlike keuses
Staatkundige kaarte Dui grense van lande aan
Reliëfkaarte waar mense woon
Klimaatkaarte Berge, valleie in 'n gebied
Plantegroeikaarte Die weer van die gebied
Bevolkingskaarte Die plante van die gebied

2. Kleurgebruik op ‘n kaart

  • ‘n Reliëfkaart dui die verskillende hoogtes van areas binne ‘n land aan (die bou van die land). Gebiede met naastenby dieselfde hoogte word in dieselfde kleur ingekleur. Volgens die fisiese bou van die land word daar ook sekere gebiede geïdentifiseer. So kry ons vlaktes, berge, riviere, moerasse, damme, plato’s, ens. Hier volg die verduideliking van ‘n paar:

KUSVLAKTE - laagliggende strook land naby die see

PLATO - ‘n redelike gelyk landskap wat hoog bo seevlak in die binneland lê

VLAKTE - plat, gelyk stukke grond

BERGE - hoogliggend - ‘n groep berge word ‘n bergreeks genoem

  • ( Let op die sleutel wat spesifieke hoogtes aandui. Die kleurname in hakies is bloot ‘n aanduiding van die kleur wat in die meeste atlasse vir gebiede met daardie spesifieke hoogte gebruik word.)
  • Sou jy na ‘n deursnit van Suid-Afrika kyk, sal die profiel soos volg lyk met die kusvlakte aan die westekant wat dan opbou na die plato in die sentrale deel van die land en daarna weer geleidelik daal tot by die kusvlakte aan die ooskus:

3. Hoe gebruik ons kaarte?

Om 'n kaart suksesvol te gebruik moet julle die volgende verstaan:

Die opskrif of titel

‘n Kaart moet altyd deur sy opskrif aandui watter spesifieke inligting dit bevat. Kyk na enige kaart in jou atlas en jy sal sien dat daar bo-aan ‘n naam vir die kaart gegee word, bv. AFRIKA Staatkundig.

Rigting

Julle moet weet watter kant van die kaart na NOORD wys. As julle die kaart so draai dat dit na ware noord wys, het julle die kaart georiënteer. Onthou julle nog die woord?

Julle het reeds in graad 4 geleer van die kompas wat ‘n instrument is waarmee noord vasgestel kan word.

Daar is ‘n aantal maniere om uit te vind waar noord is as julle nie ‘n kompas het nie:

deur jou horlosie te gebruik as dit ‘n uur- en minuutwyser het;

die skadustokmetode , deur die kortste skaduwee gedurende die dag te vind;

deur snags ‘n eenvoudige berekening te doen met behulp van die sterrebeeld, die suiderkruis ; en

die eenvoudigste manier is om vas te stel waar die son opkom en ondergaan. Die son gaan in die weste onder en kom in die ooste op. As jy weet waar oos en wes is, is dit maklik om die ander uit te werk.

Assessering

LU 1

AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEK

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

  • bronne met nuttige aardrykskundige inligting kan kies en gebruik;
  • inligting kategoriseer;
  • sketskaarte en/of planne na aanleiding van veldwaarnemings en afmetings teken;
  • ‘n indeks gebruik om plekke op wêreldatlaskaarte te vind;
  • deur projekte, bespreking, debat en diagramme, kennis en begrip van die vraagstuk toon [dra die antwoord oor].

Questions & Answers

what are two classical macroeconomics and what're their theories say about their equations?
AMARA Reply
what is the formula for calculating elasticity
aza Reply
mpp÷APP
Umar
what is elasticity of demand?
Rita Reply
hello
Osanday
hi
SHERO
Causes of economic growth
pierre Reply
What is elasticity of demand
pierre
What are the causes of economic growth
pierre
economic growth, establishment of industry, encourage of investor's, farm productivities, creation of institutions, construction of good road etc
Oyewale
elasticity of demand can be said to be the responsiveness of demand to a change in prices
fateemah
impact of collusion in the economy referring to inefficiencies illustrated by means of graph
nondumiso Reply
The Factor price will determine the choice of techniques to produce.Expantiate
dajan
what is elasticity of demand?
Etta Reply
state and explain two types of demand
Etta
Institution involved in money market
Gande Reply
what is Economics
Kwame Reply
Economic is the study of scarcity
Kolade
Economics is the study of a lot of things. It is split up into two areas of study, Microeconomics and Macroeconomics. Microeconomics is the study of an individual's choices in the economy and Macroeconomics is the study of the economy as a whole.
The
Economics is a science that studies human scarcity
Agnes
What is Equilibrium price?
Agnes
Equilibrium is the market clearing price. The point at which quantity demanded equals quantity supplied. The point at which the supply and demand curves intersect.
The
Equilibrium price*
The
Refers to the study of how producers use limited resources to satisfy human unlimited wants
Gatoya
why is economics important
Derrick Reply
What will you do as a consumer if you are not at equilibrium?
chukwu Reply
am new I will like to know about the graph relationship
Gloria Reply
comment on WTO principle on trading system. trade without discrimination
Omben Reply
optimize z=f(x,y)=6x²-9x-3xy-7y+5y²
Alex Reply
What is an indifference curve?
layla Reply
different levels of utilities of a person in a given set of bundles of goods
RAM
identify and quantify five social costs and social benefits of building a school
Mokgobo Reply
identify and quantity five social costs and social benefits of building a hospital
Mokgobo
short run vs long run
Jean
state the law of diminishing return?
Ibrahim
The Law of Diminishing (Marginal) Returns simply states that at some point in time a business/operation/etc.'s increased productivity will begin to decline.
The
For example, if a small pizza shop currently has 3 workers in the kitchen at any given time,and hiring 1 more worker will increase productivity, at some number of workers hired will the business see a decrease in productivity because the capital resources that the pizza shop has is not infinite.
The
Five social benefits of building a hospital, in my opinion and depending on where it's built, would be 1) Increased care for neighboring residents, 2) Potential jobs for individuals, 3) May decrease the travel time residents need to endure in order to reach the nearest hospital
The
4) May create work-study programs for individuals who aspire to be future Doctors, Nurses, Physicians, etc. 5) Assuming there are local pharmaceutical businesses nearby, the hospital may decide to purchase supplies local, increasing the business' sales. Thus, generating more income.
The
5 costs of building a hospital would be 1) Increased noise and waste pollution from service vehicles and hospital visitors, 2) May require large amounts of space, possibly jeopardizing nearby animal habitats, 3) May see an increase in traffic and possibly car accidents from frantic individuals
The
racing to see their injured friends, family members, etc. 4) Constructing a hospital and hiring staff is very expensive 5) To use funds, private or public, to finance the construction of a hospital cannot be used to fund any other projects. (The concept of opportunity costs.)
The
what is meant by inteference with the price mechanism operation?
Mugen
We use a Supply and Demand graph to illustrate at what price level will the market for a certain good or service be at equilibrium. If the price for a good or service is set too high, consumers will be less inclined to buy that product Thus, creating a surplus.
The
This surplus will eventually drive the price back down to it's equilibrium point. Similarly, if a price for a good or service is set too low, individuals would be more inclined to buy more of a certain product, creating a shortage. This shortage will cause sellers to drive the price back up to the
The
equilibrium point.
The
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10985/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask