<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 5

Persoonlike ontwikkeling

Module 16

Hantering van emosies

Hantering van emosies

Aktiwiteit:

Om deur rolspel verskillende emosies uit te beeld

[lu 3.3; 3.4]

Rolspel

Verdeel in groepe.

Moontlike situasies word hieronder beskryf, maar julle opvoeder kan ook meer of ander situasies uitdink wat betrekking het op die lewensomstandighede van die leerders in julle klas. Die opvoeder skryf die volgende situasies op stukkies papier, gooi dit in ‘n papiersak en elke groep trek ‘n onderwerp daaruit.

LW: Dit is belangrik om die emosies of gevoelens van al die rolspelers uit te beeld. Let daarop dat in sommige van die situasies aggressiewe optrede uitgebeeld sal word. Dit is belangrik dat julle goed sal nadink oor effektiewe maniere om hierdie aggressiewe gedrag te hanteer binne die rolspel.

In al die tonele kom probleemsituasies voor. Ten minste een van die rolspelers moet met ‘n positiewe oplossing vir die situasie na vore kom.

 1. ‘n Bejaarde in ‘n rolstoel. Die persoon wil gaan inkopies doen by die supermark. Die supermark se hoofingang het ‘n hele klomp trappe.

Rolle:

 • Die ou man of vrou
 • Die eienaar van die supermark
 • ‘n Weldoener
 • ‘n Onsimpatieke lid van die publiek
 • ‘n Behulpsame kind
 • ‘n Kind van so 10 -11 jaar oud ly aan ‘n ongeneeslike siekte en is in die hospitaal. Dis sy of haar verjaarsdag en sy/haar ouers en maats wil graag ‘n spesiale dag daarvan maak.

Rolle:

 • Die siek kind
 • Die dokter of verpleegster
 • Die ma of pa van die siek kind
 • Twee of meer maats
 • Dis die sokkerwêreldbeker-eindstryd. Daar is nog net ‘n beperkte aantal kaartjies oor. ‘n Ry mense staan by die kaartjiesloket om ‘n kaartjie te koop. ‘n Laatkommer druk tweede van voor in.

Rolle:

 • Die kaartjieverkoper
 • Die laatkommer
 • ‘n Aantal persone in die ry. Hulle moet verskillende reaksies toon.
 • Die graad 5-onderwyser se selfoon is gesteel toe sy tydens pouse uit die klaskamer was.

Rolle:

 • Die opvoeder
 • Die skuldige persoon
 • ‘n Aantal leerders wat verskillende reaksies moet toon
 1. In julle klas is daar ‘n kind met Down se sindroom. Een van die leerders in die klas treiter en tart hom/haar voortdurend. Die ouer broer of suster van die verstandelik gestremde kind is woedend oor die situasie en gaan een pouse die boelie te lyf.

Rolle:

 • Die leerder met Down se sindroom
 • Die klasboelie
 • Die ouer broer of suster
 • Een of meer klasmaats
 • Die toneel speel laat in die nag af, voor ’n winkel. Die winkeleienaar word daarvan verdink dat hy dwelmmiddels aan laerskoolkinders verkoop. Daar is reeds heelwat bendegeweld in die woonbuurt en die ouers sowel as die kinders van die buurt is moeg daarvan om altyd in vrees te lewe.

Rolle:

 • Die winkeleienaar
 • Ten minste twee ouers
 • Een of meer kinders
 • ‘n Polisieman/vrou

Na afloop van elke toneel moet genoeg tyd bestee word om die emosies wat na vore gekom het, te bespreek. Effektiewe hantering van aggressie en emosionele situasies moet geïdentifiseer en bespreek word.

Assessering

LU 3

persoonlike ontwikkeling

Die leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy/haar wêreld te reageer.

Dit word bewys as die leerder:

3.1 persoonlike suksesse identifiseer en ‘n aksieplan ontwikkel vir die voortgesette vorming van ‘n positiewe selfbeeld;

3.2 begrip van en respek vir liggaamsveranderings toon;

3.3 op ‘n gepaste manier uitdrukking gee aan ‘n verskeidenheid gevoelens en dit respekteer;

3.4 maniere ondersoek en evalueer om doeltreffend op gewelddadige situasies en kontekste te reageer;

3.5 besin oor hoe terugvoering gegee en ontvang kan word;

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10982/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask