<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 2

Reise

Module 6

Water

Hoekom moes jy terug beweeg nadat jy uit die stroom water gedrink het? Bespreek waarom dit verkeerd was.

Water

LEES DIE VOLGENDE GEDEELTE:

Water wat in ‘n stroom of rivier is, is nie altyd skoon nie. Daar kan baie redes wees waarom die water besoedel is. Indien dit naby ‘n klein dorpie is, kan dit maklik gebeur dat mense hulle wasgoed in die stroompies was of dat hulle die vuil water in die rivier gooi.

Wanneer dit dalk naby ‘n groot dorp of stad is, kan dit gebeur dat fabrieke hulle vuil water in die rivier pomp. Al is dit nie noodwendig mense wat die water besoedel nie, kan dit gebeur dat daar klein goggatjies en kieme in die water is.

Dink aan maniere hoe om die water veilig te maak om dit te kan drink. Skryf dit neer en bespreek die antwoorde met jou juffrou.

Ons suiwer die water

Water wat in ons krane is, is reeds gesuiwer, dus is dit veilig om dit te drink. Daar word chemikalieë bygevoeg om seker te maak dat kieme nie daarin kan leef nie. Water word gefiltreer. Dit is ‘n proses soos wanneer Mamma soms ‘n sif in die kombuis gebruik. Wat doen sy daarmee?

Juffrou sal vir jou ‘n houer met vuil water gee. Kyk of jy jou eie filtreerder kan maak om die water te suiwer. Wat sal jy gebruik? Maak ‘n lysie van al die apparaat wat jy gaan nodig hê en skryf dit neer.

 • Wat gaan jy doen?
 • Wat dink jy gaan gebeur?
 • Teken jou eksperiment.
 • Die verskillende lae sal voorkom dat die meeste van die vullis nie in jou houer beland nie. Hoewel die water skoner lyk, kan jy dit nie drink nie, want die kieme kan deur die filter glip.
 • Hoe kan jy van die kieme ontslae raak?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LEWENSORIËNTERINGLU 1
BEVORDERING VAN GESONDHEID Die leerder kan ingeligte besluite neem rakende persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 bronne van suiwer en onsuiwer water en eenvoudige watersuiweringsmetodes beskryf;1.2 maniere om die huis- en skoolomgewing gesonder te maak voorstel en ondersoek;1.4 padtekens wat vir voetgangers relevant is, identifiseer en die betekenis daarvan verduidelik.
EBWLU 1
EKONOMIESE KRINGLOOP Die leerder kan kennis en begrip van die ekonomiese kringloop binne die konteks van “die ekonomiese probleem” toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.5 die belangrikheid van en maniere om geld en ander hulpbronne soos water en elektrisiteit te bespaar en nie te vermors nie, beskryf.
NATUURWETENSKAPLU 1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEK Die leerder kan met vertroue reageer op nuuskierigheid oor natuurverskynsels en kan verhoudinge ondersoek en probleme oplos in wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskontekste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 Beplan : ‘n ondersoek as lid van ‘n groep beplan;1.2 Doen : onafhanklik of as deel van ‘n groep aan ‘n beplande aktiwiteit deelneem;1.3 Terugskou : wys en verduidelik wat gedoen is en hoe dit gedoen is.
KUNS EN KULTUURLU 4
UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE Die leerder kan veelvuldige vorme van kommunikasie en uitdrukking in kuns en kultuur ontleed en gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.3 Drama : poppespel, geanimeerde klippe, mieliekoppe of ander voorwerpe in dramatiese spel gebruik om eie idees en gevoelens uit te druk;4.6 Oorkoepelend : praat oor wat hy/sy in die eie omgewing gesien en gehoor het wat vir hom/haar betekenisvol is.

Memorandum

Beklemtoon die belangrikheid van water as ‘n belangrike hulpbron (veral in ‘n land soos Suid-Afrika waar ons dikwels droogtes het) en dat dit bespaar, en nie gemors nie, moet word. Bespreek ook nog ‘n ander hulpbron wat ons soms as vanselfsprekend aanvaar, naamlik elektrisiteit. Hierdie hulpbronne moet met respek gebruik word net soos ons ook ons geld oordeelkundig gebruik.

 • Vra die leerders om maniere te noem waarop water en elektrisiteit in hulle huise bespaar kan word. Herinner hulle daaraan dat hulle sodoende ook geld bespaar! (EBW 1.5).
 • Laat die leerders ‘n slagspreuk probeer uitdink wat hulle daaraan sal herinner om nie te vermors nie. As hulle dus wil hê ander moet ook die kraan goed toedraai, moet hulle byvoorbeeld probeer om woorde te vind wat rym met “kraan” of “water”, soos “Draai toe die kraan, dit keer die traan” of “Skakel af die lig, dit is jou plig”.
 • Verduidelik dat sommige mense ‘n ernstige gebrek aan water of lopende water het. Indien so ‘n probleem in u omgewing bestaan, kan u die taak wat in die aktiwiteit op p. 9 beskryf word, aan die leerders opdra. Indien dit nie die geval is nie, kan u probeer om ‘n ander omgewingskwessie in u gemeenskap te identifiseer. Dit kan te doen hê met die verkeer, besoedeling of iets anders waaraan die leerders blootgestel is.
 • Die groepe kan ‘n dinkskrum hou oor die faktore wat tot hierdie probleem aanleiding gee. Gee elke groep ‘n groot vel papier sodat hulle ‘n lys van die probleem en sy oorsake kan maak. Dan moet hulle bepaal wie deur die probleem geraak word en ‘n oplossing voorstel.
 • Hulle sal dus
 1. ‘n probleem identifiseer;
 2. ‘n lys maak van moontlike oorsake;
 3. vasstel wie geraak word;
 4. ‘n oplossing voorstel.

(AARD. 1.4; K&K 4-Oorkoepelend).

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11104/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask