<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Gewone breuke

Opvoeders afdeling

Memorandum

14. a) nommers

b) ekwivalente

c) veelvoude

d) tellers

e) nommer

f) breuke

g) onegte

h) vereenvoudig

15.2 a)

= 12 21 size 12{ { { size 8{"12"} } over { size 8{"21"} } } } {} + 14 21 size 12{ { { size 8{"14"} } over { size 8{"21"} } } } {}

= 26 21 size 12{ { { size 8{"26"} } over { size 8{"21"} } } } {}

= 1 5 21 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"21"} } } } {}

b)

= 5 10 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"10"} } } } {} + 6 10 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{"10"} } } } {}

= 11 10 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"10"} } } } {}

= 1 1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {}

c)

= 36 45 size 12{ { { size 8{"36"} } over { size 8{"45"} } } } {} - 25 45 size 12{ { { size 8{"25"} } over { size 8{"45"} } } } {}

= 11 45 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"45"} } } } {}

d)

= 4 6 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{6} } } } {} - 3 6 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{6} } } } {}

= 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {}

16.

a)

= 11 2 3 size 12{"11" { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {} + 1 7 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {}

= 11 14 21 size 12{"11" { { size 8{"14"} } over { size 8{"21"} } } } {} + 3 21 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{"21"} } } } {}

p = 11 17 21 size 12{"11" { { size 8{"17"} } over { size 8{"21"} } } } {}

b)

= 3 1 4 1 9 size 12{3 { { size 8{1} } over { size 8{4} } } - { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {}

= 3 9 36 4 36 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"36"} } } - { { size 8{4} } over { size 8{"36"} } } } {}

t = 3 5 36 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"36"} } } } {}

= 6 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} – (3 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} + 1 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {} )

= 6 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} – 3 3 6 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{6} } } } {} + 4 6 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{6} } } } {}

= 6 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} – 4 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {}

= 2 9 12 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"12"} } } } {} - 2 12 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{"12"} } } } {}

g = 2 7 12 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{"12"} } } } {}

d)

= 9 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {} - (4 9 12 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"12"} } } } {} + 8 12 size 12{ { { size 8{8} } over { size 8{"12"} } } } {} )

= 9 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {} - 5 5 12 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"12"} } } } {}

= 4 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {} - 5 12 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"12"} } } } {}

= 4 21 24 size 12{ { { size 8{"21"} } over { size 8{"24"} } } } {} - 10 24 size 12{ { { size 8{"10"} } over { size 8{"24"} } } } {}

v = 4 11 24 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"24"} } } } {}

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: optelling en aftrekking van breuke [lu 1.7.3]

14. Die optelling en aftrekking van breuke

KOM ONS HERSIEN

Die antwoorde van die volgende vrae is hieronder versteek.

Omkring hulle soos jy hulle vind en voltooi dan die sinne.

a b h t t s o n k o m m a
v e r e e n v o u d i g h
e d b l k o a e n r a j f
e k a l e e a m d o e p b
l h s e n m l e i n r o r
v m r r s e d r g e j o e
o n t s a r f s s g h g u
u s n x l m g b t t p k
d e e k w i v a l e n t e
e l o y o n f k u v w

a) Ons kan breuke optel of aftrek slegs indien die .................................................. dieselfde is.

b) Indien die noemers verskil, moet ons .................................................. breuke met dieselfde noemers vind.

c) Ons kan die gemeenskaplike noemer maklik d.m.v. .................................................. vind.

d) Ons tel slegs die .................................................. bymekaar.

e) Die .................................................. bly onveranderd wanneer ons optel of aftrek.

f) Wanneer ons gemengde getalle optel, tel ons eers die natuurlike getalle bymekaar en dan

die ..................................................

g) Wanneer ons gemengde getalle aftrek, kan ons dit eers na ................................................. breuke verander.

h) Antwoorde moet sover moontlik altyd .................................................. word.

15.1 Onthou jy nog?

Dus: 1 3 + 4 5 5 15 + 12 15 17 15 1 2 15 alignl { stack { size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{3} } } + { { size 8{4} } over { size 8{5} } } } {} #= { { size 8{5} } over { size 8{"15"} } } + { { size 8{"12"} } over { size 8{"15"} } } {} # = { { size 8{"17"} } over { size 8{"15"} } } {} #=1 { { size 8{2} } over { size 8{"15"} } } {} } } {}

15.2 Bereken die volgende:

a) x = 4 7 + 2 3 size 12{x= { { size 8{4} } over { size 8{7} } } + { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

b) y = 1 2 + 3 5 size 12{y= { { size 8{1} } over { size 8{2} } } + { { size 8{3} } over { size 8{5} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

c) d = 4 5 5 9 size 12{d= { { size 8{4} } over { size 8{5} } } - { { size 8{5} } over { size 8{9} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

d) k = 2 3 1 2 size 12{k= { { size 8{2} } over { size 8{3} } } - { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

16. Werk saam met ’n maat en bereken:

a) p = 7 2 3 + 4 1 7 size 12{p=7 { { size 8{2} } over { size 8{3} } } +4 { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

b) t = 5 1 4 2 1 9 size 12{t=5 { { size 8{1} } over { size 8{4} } } - 2 { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

c) g = 6 3 4 2 1 2 + 1 2 3 size 12{g=6 { { size 8{3} } over { size 8{4} } } - left (2 { { size 8{1} } over { size 8{2} } } +1 { { size 8{2} } over { size 8{3} } } right )} {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

d) v = 9 7 8 3 3 4 + 1 2 3 size 12{v=9 { { size 8{7} } over { size 8{8} } } - left (3 { { size 8{3} } over { size 8{4} } } +1 { { size 8{2} } over { size 8{3} } } right )} {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

17. UITDAGING!

Deel in groepe van drie. Voltooi die volgende tabel deur die aantal ure wat julle verlede week aan tuiswerk bestee het, in te vul:

NAAM Maan Dins Woens Don Vry
Bv. Nomsa 1 1 2 size 12{1 { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} 2 1 4 size 12{2 { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} 3 3 4 size 12{3 { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} 1 1 2 size 12{1 { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}
1. ............................................... ............ ............ ............ ............ ............
2. ............................................... ............ ............ ............ ............ ............
3. ............................................... ............ ............ ............ ............ ............

Beantwoord die volgende vrae:

a) Hoeveel uur het elkeen van jou groeplede altesaam aan tuiswerk bestee?

1. _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

b) Who Wie het die meeste tyd aan huiswerk bestee? _______________________

c) Wie het die minste geleer? _________________________________

d) Bereken die verskil tussen jou antwoorde by b en c.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

e) Vra nou ’n ander groep om jul antwoorde te kontroleer.

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder skat en bereken deur geskikte bewerkings vir probleme wat die volgende behels, kies en gebruik:

1.7.3: optelling, aftrekking en vermenigvuldiging van gewone breuke.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask